Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 5 april 2016

#Persbericht Marino Keulen 04-04-2016#: “Politiezone LAMA pal op Limburgs gemiddelde voor wat betreft het aantal letselongevallen in 2015”#

Uit de jaarlijkse monitoring letselongevallen Limburg van de Coördinatie Steundirectie Limburg van de Federale Politie blijkt dat de politiezone Lanaken-Maasmechelen (LAMA) pal op het Limburgs gemiddelde zit wat betreft letselongevallen per 10.000 inwoners. In 2015 vielen er 37 letselongevallen per 10.000 inwoners te betreuren op Limburgse wegen. “Wanneer we kijken per gemeente, dan staat Lanaken onder het Limburgse gemiddelde en zit onze gemeente in de middenmoot wanneer alle Limburgse gemeenten gerangschikt worden wat betreft het aantal letselongevallen. Er is evenwel geen positieve evolutie ten opzichte van 2014,” stelt burgemeester Marino Keulen vast.
Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de meeste letselongevallen (met een lichtgewonde, zwaargewonde of dode als gevolg) in Limburg gebeuren op gewestwegen, tijdens de avondspits (tussen 16u en 18u) van weekdagen. Positief is dat in vergelijking met voorgaande jaren het aantal weekendongevallen daalt evenals het aantal totale doden en zwaargewonden. Het totale aantal letselongevallen is in Limburg gedaald met 3% ten opzichte van 2014. Het aantal dodelijke ongevallen daalde van 54 naar 52.
“Deze Limburgse cijfers, opgetekend door de lokale korpsen en de Federale politie bevestigen de landelijke trends in ongevallenstatistieken. Het aantal verkeersdoden is sinds in een dalende trend, maar de daling is minder sterk dan enkele jaren geleden (periode rond 2010). Al blijven enkele risicogroepen zeer aanwezig in de statistieken, zoals de bestuurders van motorfietsen. Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit Weyts heeft recent een nieuw verkeersveiligheidsplan gelanceerd met concrete acties in en het is dan ook de verwachting dat het aantal verkeersdoden de komende jaren verder teruggedrongen kunnen worden,” besluit Keulen
Tevens als bijlage 1 en 2 vindt u de gegevens waar het persbericht op gebaseerd is van de Federale Politie, Coördinatie Steundirectie Limburg.