Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 29 maart 2016

#Persbericht Marino Keulen 24-03-2016#:“Situatie van de toestand van de Limburgse snelwegen is verbeterd”#

Vandaag presenteerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken het rapport over de toestand van het Vlaamse wegennet. Hieruit blijkt dat de snelwegen op het Limburgse grondgebied steeds betere cijfers kunnen voorleggen. Wat betreft de gewestwegen was de toestand met de meetresultaten van 2013 minder rooskleurig. Vorig jaar is er een nieuwe meetcampagne geweest, maar deze resultaten is men nog volop aan het verwerken. De toestand van de gewestwegen in Limburg zal dus pas volgend jaar beschikbaar worden. “Wat de autosnelwegen betreft heeft AWV een enorme inspanning gedaan om sinds 2007 de toestand elk jaar te laten verbeteren,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast. “Met de kilometerheffing voor vrachtwagens staan we op een snijvlak waarbij we aan de betalende vrachtwegenchauffeurs een nog beter wegdek dienen te voorzien.”
Uit het rapport van AWV blijkt dat in Limburg meer dan 80% van de autosnelwegen is in normale of uitstekende staat en iets meer dan 10% is in onvoldoende staat en dient een ingreep te ondergaan binnen drie jaar.
“Het afgelopen decennium heeft Vlaanderen geïnvesteerd in de autosnelwegen en dit werpt zijn vruchten af met betrekking tot de onderhoudsachterstand. Begin dit jaar heeft minister Weyts opnieuw 28 werven aangekondigd en wordt de focus verlegd naar de gewestwegen. Want voor Limburg zijn deze in iets minder goede staat dan de autosnelwegen. Daar valt dus nog winst te halen,” aldus Keulen.
“Met de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016 hebben we als overheid ook de taak om te voorzien in wegen in goede staat. Met de extra inkomsten door deze heffing moet het mogelijk zijn om de achterstand op de gewestwegen in beperkte tijd weg te werken,” besluit Marino Keulen.

Bijgevoegd vindt u een diagram over de globale autosnelwegen in Vlaanderen. De onderste twee vakken staan voor normale en uitstekende staat. Het bovenste vak staat voor onvoldoende staat. De twee middelste voor behoorlijk en matig.