Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 19 maart 2016

#Persbericht Marino Keulen 18-03-2016#:“Start kilometerheffing voor vrachtwagens verloopt volgens plan”#

Op 1 april start de kilometerheffing voor vrachtwagens in België. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, stelde over mogelijke kinderziektes een vraag aan bevoegd minister Weyts in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. “De minister stelde dat alles klaar is voor de start begin april en gaf een omstandig antwoord op alle vragen,” aldus Keulen.
De vastgestelde technische problemen zijn, door testen de afgelopen maanden, gemeld bij Satellic en deze heeft acties ondernomen om deze weg te werken. De minister is dan ook de stellige mening toegedaan dat alles klaar is om te starten met de kilometerheffing voor vrachtwagens. Een heel aantal mogelijke problemen werden door de minister aangehaald en een gepaste oplossing werd geboden door de concessionaris. Vandaag zijn reeds ongeveer 300.000 vrachtwagens geregistreerd en uitgerust met een On Board Unit (OBU).
Wat betreft facturatie is er één factuur per vrachtwagen die in per factuur perfect opgesplitst, maar is er een verschil in benadering. In Vlaanderen en Brussel is het een belasting en in Wallonië een contributie. Dit heeft gevolgen voor de facturatie want in Wallonië dient er wel BTW betaald te worden, deze kan gerecupereerd worden, maar zorgt wel voor een verschil op de factuur.
Ondertussen is er ook werk gemaakt van een bundeling van de facturatiegegevens per eigenaar en dat is een voordeel voor de boekhoudkundige verwerking van de facturen. Wat de facturen zelf betreft is er een voordeel voor de gebruiker. De afgelegde afstanden worden tot drie cijfers na de komma geregistreerd en de factuurbedragen worden afgerond tot twee cijfers na de komma. Er is een correctiefactor van 98,5% in het voordeel van de gebruiker om zo foutjes bij de gps-registratie op te vangen.
Wat betreft de evaluatie van de kilometerheffing stelde de minister dat deze continu gedaan wordt door ViaPass, van in de testfase tot de formele start van het systeem. Hierbij wordt de sector steeds nauw betrokken en dat zal na de startdatum herhaald worden.
“Alles is klaar voor de start begin april van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Dit is een ingrijpende beslissing waar men al jaren bezig is met de voorbereiding. Het is een voorbeeld van robuust beleid en ik heb er dan ook vertrouwen in dat alles vlot zal verlopen,” besluit Marino Keulen.