Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 19 maart 2016

#Persbericht Marino Keulen 18-03-2016#:“Verkeersveiligheid is en blijft een prioriteit voor de Vlaamse regering”#

Uit cijfers van het BIVV, die ze publiceerden op 22 februari, blijkt dat het verkeer voor jongeren in de leeftijdscategorie tussen 20 en 24 jaar de voornaamste doodsoorzaak is. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, ondervroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts hierover in de bevoegde commissie. “De minister deelt mijn analyse en somde een heel aantal maatregelen op die men neemt om jongeren te sensibiliseren en de hervormde rijopleiding die beginnende automobilisten beter moet voorbereiden. Er is een gedeelde ambitie om het aantal verkeersdoden terug te dringen en de fase van plannen maken is voorbij, nu is het tijd om beleid uit te rollen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we op het juiste pad zijn ingeslagen en hier binnenkort de vruchten van plukken,” aldus Keulen.
De Vlaamse sensibiliseringscampagnes zullen vooral focussen op overdreven snelheid, rijden onder invloed (alcohol en drugs) en afleiding in het verkeer. Jonge mannen tussen de 18 en 29 jaar zijn de primaire doelgroep. Daarnaast zal er sensibilisering zijn specifiek naar zwakke weggebruikers toe zoals zichtbaarheid, roodlichtnegatie en ander risicovol gedrag.
Een tweede element is de hervorming van de rijopleiding met specifiek aandacht voor beginnende automobilisten. De minister stelde dat de hervorming tegen 2017 afgerond moet zijn op het terrein. In een eerste fase wordt er vooral aandacht gegeven aan de examinering. Dit wordt momenteel voorbereid binnen de werkgroep Rijopleiding van het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid.
Dit antwoord stelt Marino Keulen gerust: “de minister is zich bewust van de problematiek en legt een aantal duidelijke accenten die een breed draagvlak hebben. Het is nu evenwel zaak om werk te maken van de uitrol van deze maatregelen en bestuurders aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid.”
In de marge van deze vraag stelde de minister nog vast dat uit de voorlopige cijfers van de Verkeersveiligheidsbarometer 2015 blijkt dat er een positieve trend is van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen. Volgende week maakt de minister de definitieve cijfers bekend.