Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 18 maart 2016

#Persbericht Marino Keulen 17-03-2016#:“Becijfering van financiële impact op ingekort tracé noodzakelijk om een beslissing te nemen over Spartacus lijn 1 Hasselt-Maastricht”#

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken stond de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht opnieuw op de agenda. Na de vernietiging van het bestemmingsplan van Maastricht door de Nederlandse Raad van State op 10 februari en de motie die de gemeenteraad van Maastricht nadien aannam op 23 februari, is minister Weyts op 10 maart naar Maastricht getrokken om overleg te plegen met de Nederlandse partners. “Minister Weyts heeft een relaas van de feiten gegeven en gesteld welke de volgende te ondernemen stappen zijn. Dit is geen witte rook, maar wel een kleine stap vooruit in de realisatie van de sneltramverbinding,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast. “Al is het aan onze Nederlandse partners om hun verantwoordelijkheid te nemen en niet de zwarte piet in de Vlaamse schoenen te schuiven.”
Minister Weyts gaf een relaas van het overleg en stelde heel duidelijk dat de Nederlanders de enige verantwoordelijke zijn voor een topeis van het contract niet te honoreren en niet van station tot station te gaan. Men kon geen garantie geven om binnen een redelijke termijn van het Mosae Forum de sneltramverbinding naar het station te gaan. Wel is men overeengekomen om te becijferen wat de financiële consequenties zijn van een ingekort tracé en wat de gevolgen van dit verlies in concreto zijn. Dit gaat nu becijferd worden door Goudappel-Coffeng en TML. Binnen een beperkt tijdsbestek worden deze resultaten verwacht. Hiermee wordt dan ook eventueel duidelijk welke financiële compensaties die de gemeente Maastricht en de provincie Nederlands-Limburg zullen moeten betalen aan Vlaanderen.
Om de Vlaamse eisen tegemoet te komen, is men van Nederlandse zijde bereid om een hoogfrequente busdienst te voorzien tussen Mosae Forum en Station Maastricht, Station Noord en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Reizigers van de sneltram kunnen daar kosteloos gebruik van maken op vertoon van hun sneltramticket.
“We moeten alert blijven en ervoor zorgen dat de Nederlanders ons niet met een kluitje in het riet sturen. De financiële schade becijferen is een noodzakelijke stap en de harde cijfers zullen duidelijkheid scheppen. Evenwel zal dit met bekwame spoed dienen te gebeuren. Binnen een maand moet het studiewerk afgerond zijn,” besluit Keulen.