Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 19 maart 2016

Mag ik ook UW stem vragen voor de collega's in het Vlaams Parlement ?

De Open Vld-fractie in het Vlaams Parlement telt 19 leden. Graag stellen we ze u voor in de folder in bijlage. Het zijn stuk voor stuk toppers. Met gerichte vragen, snedige tussenkomsten en onderbouwde argumenten wegen ze op de debatten in het parlement. Op die manier versterken ze onze partij.

U kan uw stem uitbrengen voor het nieuwe partijbestuur van Open Vld. Verschillende leden van de Vlaamse fractie zijn kandidaat. U vindt hier de namen op de achterzijde van deze brief. Ook onze
twee Vlaamse ministers, Annemie Turtelboom en Sven Gatz, zijn kandidaat. Alsook Lode Vereeck, die samen met vier van onze leden zetelt in de Senaat.