Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 18 februari 2016

#Persbericht Marino Keulen 17-02-2016#: “Feestbiljet De Lijn voor oudejaar is goed initiatief, maar moet kostenefficiënter en dit kan door op zoek te gaan naar externe sponsors”#

Om feestvierders veilig te vervoeren tijdens oudejaar zet De Lijn reeds sinds enkele jaren vele feestbussen in waar reizigers een speciaal feestbiljet of oudejaarsnachtbiljet voor kunnen kopen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met externe partners: gemeentebesturen, provinciebesturen en politiezones. Via een derdebetalersregeling worden de feestbussen gefinancierd. “Het is een positief initiatief van De Lijn, echter in het perspectief van de noodzaak om alle zo kostenefficiënt mogelijk te doen is het de vraag hoe men dit initiatief kostendekkend kan maken”, stelt Marino Keulen vast. Hij stelde hierover enkele schriftelijke vragen aan bevoegd minister Weyts. “Deze dienst dient absoluut te blijven bestaan, het aantal gebruikers en het doel rechtvaardigen dit, maar de kostendekking moet omhoog en hierbij kan gedacht worden aan externe sponsors,” vervolgt het liberale parlementslid.
Tijdens de oudejaarsnacht van 2014 werden er 15.457 registraties met een feestbiljet genoteerd, afgelopen oudejaarsnacht steeg dit aantal tot 16.000 verkochte feestbiljetten. Daarnaast waren er nog reizigers die met een regulier vervoersbewijs reisden, wat uiteraard ook mogelijk blijft. Voor oudejaarsnacht 2015 was het mogelijk om, door samenwerking met 63 partners (60 lokale besturen, 2 provinciebesturen en 1 lokale politiezone), gebruik te maken van feestbussen in elke Vlaamse provincie op enkele geselecteerde lijnen.
Een feestbiljet is geldig voor twee dagen (31 december en 1 januari) en kost 3 euro (al reis je in sommige provincies gratis door tussenkomst van het provinciebestuur). Hiermee kan men onbeperkt reizen binnen het eerder aangehaalde tijdsbestek. Dit is voordeliger dan een reguliere dagpas waar men in voorverkoop 5 euro voor betaalt.
De bijkomende inzet van personeel en materieel tijdens de feestnacht van 2014/2015 gaf een kost van 209.195,50 euro. De externe partners (provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones) droegen via een derdebetalersregeling 145.011 euro bij. Tijdens de feestnacht 2015/2016 was de bijkomende kostprijs voor het initiatief 218.112,78 euro en droegen de externe partners 140.630 euro bij.
“Het is niet mogelijk om simpelweg de kosten en de bijdragen van derden van elkaar af te trekken en dan te concluderen of er winst of verlies gemaakt is met het feestbiljet, maar het is wel duidelijk dat dit initiatief niet leidt tot een positief resultaat. De minister stelt wel vast dat in het kader van de derdebetalersregeling er grote verschillen bestaan tussen de provinciale entiteiten (zie bijlage 1 voor de cijfers van 2015/2016). Hij dringt dan ook aan op meer uniforme afspraken tussen De Lijn en de externe partners,” aldus Keulen.
“Het initiatief van een feestbiljet past in de ambitie van de Vlaamse Regering voor minder verkeersdoden en kan ik dan ook alleen maar onderschrijven. Ik ijver ervoor om het feestbiljet te behouden. Echter binnen het nieuwe kader van basisbereikbaarheid zal gekeken moeten worden hoe en in welke vorm dit kan blijven bestaan. Vooral vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie wordt dat een belangrijke denkoefening. Een mogelijkheid die ik voorstel is om met behulp van externe sponsors (denk aan Belgische brouwerijen, de Belgische Brouwersfederatie of verzekeringsmaatschappijen) het feestbiljet voor de reiziger en de overheid betaalbaar te houden. Dit heeft een positief effect op de kostendekkingsgraad zonder dat het biljet duurder moet worden voor de reiziger”, besluit Keulen.


Bijlage 1:

oudejaarsnacht 2015-2016 Bijkomende bijdragen derde
exploitatiekosten betalers
De Lijn Antwerpen (*) 92.782,78 euro 56.230,00 euro
De Lijn Limburg 27.753,00 euro 18.000,00 euro
De Lijn Oost-Vlaanderen (**) 25.000,00 euro 12.500,00 euro
De Lijn Vlaams-Brabant 42.900,00 euro 42.900,00 euro
De Lijn West-Vlaanderen 29.677,00 euro 11.000,00 euro
(*): kost feestbussen en trams doorheen de ganse nacht
(**): kosten, rekening houdende met verkort avondaanbod van geregeld vervoer