Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 10 februari 2016

"Persbericht Marino Keulen 10-02-2016#: “Vernietiging besluiten Bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen-Maastricht zijn hoogst ongelukkig voor realisatie sneltram tussen Hasselt en Maastricht”#

De Nederlandse Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft vandaag de besluiten rond het Bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen-Maastricht vernietigd. Enerzijds omdat de gemeente Maastricht ervan uitging dat ze dit bestemmingsplan kon gebruiken ook al werd Mosae Forum de tijdelijke eindhalte en fungeerde het station van Maastricht niet langer als eindhalte. Anderzijds omdat het bestemmingsplan volgens de Raad van State niet realiseerbaar is binnen de wettelijke periode van tien jaar door technische (o.a. Wilhelminabrug) en financiële (o.a. kostenoverschrijding) problemen. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) is dit vooral een teken van onvermogen om nog grote infrastructuurprojecten te realiseren.
“Ik had niet verwacht dat men op de tussenuitspraak van 11 februari 2015, waar de klachten van de appelanten nog ongegrond werden verklaard, zou terugkomen,” stelt Marino Keulen vast. “Echter, de gemeente Maastricht heeft in haar voornemen om het traject in te korten het geldende bestemmingsplan (met het station als eindstation) overgenomen in de veronderstelling dat dit perfect mogelijk was. Door de uitspraak van de Raad van State is nu gebleken dat dit absoluut niet het geval is.”
Bal ligt nu volledig in kamp van Maastricht
“Deze uitspraak is ongelukkig voor iedereen die reeds elf jaar lang aan het project werkt en ongelukkig voor de gemeente Maastricht. De bal ligt nu volledig in hun kamp. Ze gaan kleur moeten bekennen: ofwel start men de procedure voor een nieuw bestemmingsplan, ofwel gooit men de handdoek in de ring en neemt men hier de verantwoordelijkheid voor op. Ook voor eventuele financiële claims die voortspruiten uit het niet uitvoeren van deze sneltramverbinding ,” aldus Keulen.
Onmogelijk om nog grote infrastructuurprojecten tot een goed einde te brengen
“Wat echter helemaal duidelijk is voor mij, is dat het bijna onmogelijk is geworden om nog grote infrastructuurprojecten te realiseren zonder dat er juridische procedures roet in het eten gooien, denk bijvoorbeeld aan het Spartacusproject van drie sneltramlijnen en snelbusverbindingen of aan de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Procedures zijn noodzakelijk, maar dit juridisch gespin hypothekeert onze toekomst. Wil een regio meespelen op topniveau dan is de realisatie van dit soort grote infrastructuurprojecten van levensbelang,” stelt Keulen vast.
“De politieke geloofwaardigheid schuilt in het probleemoplossend vermogen ervan. Ook voor de geloofwaardigheid van de politiek is deze uitspraak een opdoffer,” besluit Marino Keulen.