Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 8 januari 2016

#Persmededeling 07-01-2016# Marino Keulen : “Kleine ingrepen nodig om de doorstroming op het Klaverblad Lummen te verbeteren”#

Door het toegenomen aantal voertuigen op onze wegen slippen de snelwegen toe. Ook de vernieuwde verkeerswisselaar in Lummen ontsnapt hier niet aan en er ontstaan steeds meer files. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, ondervroeg Vlaams minister Weyts deze namiddag hierover in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken.
Het in 2012 vernieuwde Klaverblad in Lummen kan het huidige aantal voertuigen niet meer slikken en is reeds verzadigd. “Bij nieuwe infrastructuurwerken dient men goed na te denken over de capaciteit zodat niet na amper enkele jaren het punt van verzadiging bereikt is”, stelt Marino Keulen voor. “Willy Miermans stelde voor om de snelheid te verlagen op de verkeerswisselaar tot 60 à 65 km. per uur. Dit is volgens de minister echter geen optie omdat dit enkel werkt op wegen met homogene verkeersstromen (bv. blokrijden richting de kust tijdens de zomermaanden). Op een verkeerswisselaar vinden echter te veel weefbewegingen plaats om een afrit te nemen of in te voegen en dat maakt een verschil in snelheid onvermijdelijk.”
“Voor de verkeerswisselaar in Lummen zijn er in het kader van de verhoging van de brug over het Albertkanaal twee kleine aanpassingen gepland. De markering op de E314 richting Antwerpen wordt aangepast zodat men twee afslagstroken krijgt en zo een vlottere doorstroming. Als tweede komt er door de nieuwe brug een extra rijvak (voor de lengte van de brug) richting Maasmechelen-Heerlen op de E314 komende vanuit Antwerpen zodat men langer de tijd heeft om in te voegen. Deze beperkte ingrepen zullen voor een vlottere doorstroming zorgen. De precieze timing van de uitvoering van deze werken is nog niet vastgelegd”, besluit Marino Keulen.