Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 7 januari 2016

#Persbericht Marino Keulen#06-01-2016: “Nood aan bijkomende wegcapaciteit op korte termijn om structurele files op te lossen”#

Uit de filebarometer 2015 van Touring Mobilis is nogmaals gebleken dat het aantal structurle files in Vlaanderen wederom toegenomen zijn. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, ondervroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts over de toename van structurele files tijdens de plenaire vergadering van deze namiddag. “Om op korte termijn vooruitgang te boeken is extra capaciteit noodzakelijk. Sinds de laatste grote aanleg van werken een dertigtal jaar geleden is het aantal voertuigen op onze wegen verdrievoudigd, maar amper wegcapaciteit bijgekomen”, stelt Keulen vast.
De cijfers van de filebarometer tonen aan dat er steeds meer structurele files staan, ook buiten de ringwegen rond Antwerpen en Brussel. Bovendien staan we ook steeds meer buiten de spitsuren stil. De minister antwoordde dat er vooral een mix van oplossingen noodzakelijk zijn: zowel investeren in wegen, als openbaar vervoer en de binnenvaart. De minister stelde dat het budget voor wegenwerken vanaf 2016 stijgt en in 2017 zelfs één derde meer zal bedragen.
“Het is positief dat de minister het budget voor wegenwerken verhoogt en ook aandacht heeft voor gewest – en autosnelwegen buiten de Antwerpse en Brusselse ring. Toch zal men om de doorstroming te verhogen op korte termijn inspanningen moeten doen. Daarnaast zijn er ook nog de flankerende maatregelen zoals een performant collectief vervoer en goederenvervoer over de binnenvaartwegen”, aldus Marino Keulen.
Dertig jaar lang geen bijkomende wegcapaciteit in ons land gecreëerd
“Dertig jaar lang is er in ons land geen bijkomende wegcapaciteit gecreëerd. De afgelopen jaren heeft Nederland ons getoond hoe het kan, daar hebben ze grote infrastructuurwerken opgezet om extra capaciteit te voorzien en de ringwegen rond middelgrote en grote steden aangepakt om lokaal en doorgaand verkeer te scheiden. Dit werpt zijn vruchten af en toont dat Nederland ons gidsland kan zijn”, besluit Keulen.