Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 22 januari 2016

#Persbericht Marino Keulen 21-01-2016#:“Er komen extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs Vlaamse autosnelwegen”#

Vlaanderen telt langs autosnelwegen in totaal 2.403 parkeerplaatsen voor vrachtwagens en 85 op 12 verschillende carpoolparkings. Marino Keulen, Vlaams parlementslid voor Open Vld, stelde hierover een schriftelijke vraag aan minister Weyts of deze nog uitbreidingsmogelijkheden ziet. “Vele Vlaamse gemeenten, gelegen langs gewestwegen in de buurt van autosnelwegen, kennen de problematiek van vrachtwagenchauffeurs die overnachten langs eens gewestweg omdat de parkings overvol zitten. Dit is in de eerste plaats niet comfortabel voor de chauffeurs zelf, aangezien er geen aangepaste faciliteiten (sanitair en dergelijke) zijn, en daarnaast zorgt dit ook voor enige overlast (bv. zwerfvuil)”, stelt Keulen vast.
Minister Weyts stelt in zijn antwoord dat er vier parkings uitgebreid gaan worden en dat de aanleg van nieuwe parkings om velerlei ruimtelijke redenen, niet opportuun zijn. Wel worden de parkings in Kalken, Vorselaar en Gierle in 2016 uitgebreid en deze in Groot-Bijgaarden in 2017. In totaal moet dit voor 172 extra plaatsen op vrij korte termijn zorgen. Ook de dienstenzone op de parkings in Zolder-Zonhoven aan de E314 zullen in 2016 gerealiseerd worden omdat het beroep van de gemeente Heusden-Zolder nietig verklaard geworden is en dit de weg vrij maakt voor de aanleg ervan. Hier zal een full service dienstenzone in concessie door Total aangelegd worden.
“Dit is een eerste aanzet, maar ik roep de minister op om het hier zeker niet bij te laten. Vlaanderen is een belangrijke verkeersader in Europa waar veel vrachtverkeer passeert en dus ook noden zijn om deze chauffeurs te laten overnachten of rusten met de nodige voorzieningen. Het is positief dat de minister enkele parkings gaat uitbreiden en aanpakken, maar hier mag het absoluut niet bij stoppen”, besluit Marino Keulen.