Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 14 januari 2016

#Persbericht Marino Keulen 10-01-2016#:“Minister Muyters gaat samen met de VDAB extra inspanningen doen voor de werkzoekende 50-plussers van de voormalige Ford-fabriek in Genk”#

Nu de laatste Ford-werknemers de fabriekspoort definitief achter zich dichtgetrokken hebben is het tijd om een balans op te maken. Wat vooral opvalt is dat de werkzoekende van boven de 50 moeite hebben om een job te vinden. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Werk Muyters. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat er op 31/10/2015 nog 878 voormalige werknemers op zoek waren naar werk en dat 40% van hen ouder was dan 50 jaar. Om deze werkzoekende 50-plussers aan het werk te helpen plant de minister een aantal nieuwe initiatieven”, aldus Keulen.
Na de sluiting van Ford Genk hebben heel wat voormalige werknemers van de Ford-fabriek en van de toeleveranciers een nieuwe job gevonden. Mede dankzij een aantal maatregelen die de Vlaamse Regering genomen heeft, hebben vele mensen snel een nieuwe job kunnen vinden. De groep 50-plussers, 48% van het totale aantal personen, verdient extra aandacht omdat deze mensen meer moeilijkheden ondervinden om een job te vinden.
“Het is positief dat minister Muyters extra maatregelen neemt, naast de reguliere werking van de VDAB en de 50plus club of club Actief+ (voor de 55 plussers), om deze mensen ook snel aan het werk te helpen. De minister werkt hiervoor op twee sporen: enerzijds begeleiding en bemiddeling voor de werkzoekenden en anderzijds een stimulans zijn voor werkgevers om ervaren en oudere werkzoekenden een job aan te bieden”, stelt Marino Keulen vast.
Bedrijven die werkzoekende 50-plussers tewerkstellen kunnen gebruik maken van een korting in de loonkosten van de tewerkgestelde, de zogenaamde premie 50+. De VDAB kan de bedrijven hiervan op de hoogte brengen en informatie hieromtrent te voorzien.
“Om dit te realiseren heeft de VDAB een tender geplaatst: “Vlijtig Vijftig” om te zorgen voor extra bemiddelingscapaciteit. Dit resulteert nu in een 150 coachings die vanaf deze maand gegeven kunnen worden. Dit bestaat uit het aanbieden van collectieve en individuele sollicitatiebegeleiding voor 50-plussers in een trajectaanpak van 6 maanden. Het is de bedoeling om 50-plussers die reeds een eerder traject doorliepen intensiever te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Doel van deze opdracht is via niet-klassieke aanpak de 50-plussers te begeleiden en werkgevers te overtuigen dat de talenten van oudere werknemers een goede match kunnen zijn met hun bedrijf. Een aanvullende tender voor nog eens 200 extra trajecten wordt deze maand geplaatst”, vervolgt Keulen.
“Dit moet finaal resulteren in een job voor de werkzoekende 50-plussers. Deze mensen zijn met hun ervaring zeer waardevol voor ons bedrijfsleven en verdienen het om het laatste deel van hun werkloopbaan op een mooie manier te kunnen beëindigen”, besluit Marino Keulen.