Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 14 januari 2016

#Naar aanleiding van de uitzending over de spoorlijn Lanaken-Maastricht in het satirisch programma Kanniewaarzijn volgende inhoudelijke reactie :#

Het netto-aandeel van de gemeente Lanaken in dit project van 33,5 miljoen euro bedroeg 1,35 miljoen euro. In de legislatuur 2001-2006 is dit beslist geworden, ik was zelf geen burgemeester en Open Vld zat in de oppositie. Het was een beslissing van een meerderheid van CD&V en Inzet (met Alex Vangronsveld als burgemeester). Ik ga niet zwarte pieten in dit dossier, Open Vld en ikzelf hebben deze spoorverbinding altijd voluit gesteund.

Alle instanties hebben hun volle steun gegeven voor dit initiatief: Europa, Vlaanderen, de provincies Belgisch en Nederlands-Limburg en de gemeente Lanaken. Iedereen vond dit een voorbeelddossier. Zorgen dat een bedrijventerrein goed ontsloten wordt, zowel over de weg als over het water, maar ook per spoor.

Europa (Interreg-programma) vond dit interessant dat men eindelijk mocht investeren in grensoverschrijdende infrastructuur die verder ging dan een wandel – of fietspad. De Vlaamse Regering vond dit een voorbeelddossier omdat een bedrijventerrein trimodaal (weg, spoor en water) ontsloten werd. Daar kwam de grensoverschrijdende samenwerking als argument nog eens bij.

Voor deze spoorverbinding heeft het nooit moeite gekost om subsidies te verkrijgen.

Aan de oorsprong van dit dossier ligt niet de politiek, maar de papierfabrikant Sappi. Zij wilden een verbinding tussen de vestigingen in Lanaken en Maastricht. Aangezien dit met publieke middelen gerealiseerd diende te worden, eiste Europa dat ook andere partners van deze spoorlijn gebruik konden maken.

Voor Lanaken kwam daar bovendien bij dat het bedrijventerrein extra aantrekkelijk gemaakt werd en Sappi (belangrijkste werkgever van de gemeente) in Lanaken verankerd kon worden.

Sappi betaalt ieder jaar voor 3 miljoen euro aan belastingen en andere taksen aan het gemeentebestuur van Lanaken. Er werken bovendien bijna 500 werknemers waarvan het merendeel bovendien in Lanaken woonachtig is.

Het eigen aandeel van Lanaken in deze spoorverbinding – 1,35 miljoen euro – ten overstaan van deze vaststellingen is dan ook eerder relatief.

Dit dossier is niet uit de koker van politici die aan grootheidswaanzin leiden voortgekomen, maar wel van een specifiek bedrijf die een belangrijke belastingbetaler en een werkverschaffer is.

Deze spoorinfrastructuur blijft beschikbaar voor gebruik. Dit is geen verloren geld.