Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 11 december 2015

#Persbericht Marino Keulen 09-12-2015#:“Minister blijft terughoudend over nultolerantie voor alcohol achter het stuur”#

Afgelopen weekend lanceerden een aantal provinciegouverneurs een oproep om een nultolerantie voor alcohol achter het stuur in te stellen. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde een actuele vraag aan minister Weyts hierover. “De provinciegouverneurs geven een sterk signaal en het is een te onderzoeken voorstel. De minister heeft echter een aantal criteria opgesomd om zijn terughoudendheid te staven”, stelt Keulen vast.
Na een teleurstellende Verkeersveilige Nacht, waarbij ongeveer 5% van de gecontroleerde automobilisten een te hoog promillage alcohol in hun bloed hadden, lanceerde enkele provinciegouverneurs een voorstel rond nultolerantie voor alcohol achter het stuur.
“De minister blijft terughoudend en heeft hier enkele argumenten voor gegeven: zoals de focus op de hardleerse overtreders, de onhaalbaarheid van nultolerantie wegens alcohol in allerhande etenswaren en het feit dat er geen causaal verband is met de hoogte van het promillage en het aantal verkeersdoden (zoals cijfers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk bewijzen waar men respectievelijk 0,5 en 0,8 promillage heeft als grens)”, aldus Marino Keulen. “De minister wil wel blijvend inzetten op sensibilisering.”
“Persoonlijk ben ik voorstander van een nultolerantie omdat men op die manier een duidelijk contract afsluit met de burger. Rijden en drinken gaan niet samen, daar is iedereen van overtuigd, maar door een beperkte pakkans en de mogelijkheid om na één of twee glazen toch nog een derde en een vierde te drinken en finaal boven de grens te zitten, ontstaat er onduidelijkheid. Wanneer minister Weyts ook nog eens bij zijn federale collega van Binnenlandse Zaken aandringt op meer controles, dan kan men echt werk maken van verkeersveiligheid en minder verkeersdoden”, vervolgt Keulen.
“Als men wil drinken, moet dit kunnen, maar dan moet men een BOB meenemen. Verkeer hangt samen met discipline, zowel voor andere weggebruikers als voor de regels. Daarom moet de pakkans vergroot worden. Als het publiek de indruk krijgt dat snel rijden, teveel drinken, onverzekerd en ongekeurd rondrijden, ongestraft kan, dan zullen een heel aantal automobilisten de regels aan hun laars lappen. Dat kan niet de bedoeling zijn”, besluit Marino Keulen.