Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 11 december 2015

#Persbericht Marino Keulen 10-12-2015# :“Communicatiebureau voor de Noord-Zuidverbinding Limburg moet zorgen voor meer inhoudelijke informatie”#

“Draagvlak is er voldoende, maar er is nood aan een overlegstructuur en meer inhoudelijke communicatie”, antwoordde minister Weyts op de vraag van Marino Keulen (Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld) of er werkelijk een noodzaak voor meer draagkracht was bij de Noord-Zuidverbinding Limburg. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) had in deze zin een offerte uitgeschreven om een communicatiebureau aan te stellen. “Voor een project dat in de uitvoeringsfase zit is, creëert men enkel maatschappelijk draagvlak door daadkracht te tonen en het project te realiseren en niet door het te verpakken in slogans en een nieuw logo”, aldus Keulen
In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement stelden Marino Keulen en collega’s Ceyssens en Danen vragen aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts over de offerte die AWV uitgeschreven heeft voor een communicatiebureau voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg.
Marino Keulen stelde dat het een vreemd gegeven is om een nieuw communicatiebureau aan te stellen voor een draagvlak te creëren voor beslist beleid, te meer omdat in de periode 2006-2010 er reeds een communicatiebureau aangesteld was voor de Noord-Zuid. “Voor de omleidingsweg is er in Limburg voldoende draagvlak, meer dan 95% van de Limburgers is voor de realisatie van dit project. Enerzijds omdat dit een acuut inter-Limburgs mobiliteitsprobleem oplost en de verkeersveiligheid verhoogt en anderzijds omdat het de leefbaarheid van de dorpskernen aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren aanpakt”, stelt Marino Keulen vast. “Bovendien zal men door het inschakelen van een communicatiebureau de tegenstanders van de omleidingsweg niet bekeren. Wel moet de minister zijn administraties opdracht geven om in contact te treden met de buurtbewoners en zo een draagvlak creëren en allerhande mogelijkheden van NIMBY afwijzen door te luisteren naar hen en eventuele problemen aan te pakken.”
Minister nuanceert fel
De minister is van mening dat er wel nood is aan een overlegstructuur met de betrokken actoren en buurtbewoners, want er is nood aan informatie. Daarom focust het communicatiebureau op de inhoud en absoluut niet op de verpakking. Het wordt zeker geen flitsende campagne, maar eerder een structuur om de werken aan de Noord-Zuidverbinding in Limburg te begeleiden.
De informatie waar de minister op doelt zijn bijvoorbeeld de beslissingen van overheidsdiensten betreffende de Noord-Zuid, de voortgang van de werken en de timing, onteigeningen, de zakelijke informatie van ingenieurs vertalen naar begrijpbare mensentaal, vragen en antwoorden voor buurtbewoners en weggebruikers omtrent de werken …
“Het antwoord van de minister stemde mij uiterst tevreden, want er is geen nood aan verpakking, maar wel aan voldoende bereikbare informatie voor alle betrokkenen. Zo vermijdt men misverstanden en ontstaat er een heldere communicatie. Daarom pleit ik voor het instellen van een 0800-nummer waar burgers terecht kunnen met hun vragen en een eenduidig antwoord kunnen verkrijgen”, aldus Keulen. “Grote projecten worden bedreigd door dubbelzinnige communicatie en dreigen daardoor al eens te verzanden in discussies en stellingenoorlogen. Daarom is het te hopen dat het aan te stellen communicatiebureau voor een goede begeleiding zorgt”, besluit Marino Keulen.