Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zondag 6 december 2015

#Persbericht Marino Keulen# 04-12-2015#: “Minister Weyts blijft afwachtende houding aannemen in dossier Spartacus lijn 1: Hasselt-Maastricht”#

Op een parlementaire vraag van Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, heeft Vlaams minister voor Mobiliteit Weyts geantwoord dat hij drie criteria hanteert om een beslissing over de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te nemen.
Het eerste criterium is de revisie van studiebureau TML op de cijfers van het verlies van vervoerswaarden zoals bestudeerd door Goudappel-Coffeng. Goudappel-Coffeng stelde dat indien de eindhalte van de sneltram niet aan het station van Maastricht lag, maar aan Mosae Forum, dit slechts een verlies van 4% reizigers zou betekenen. De minister wil deze cijfers eerst laten herbekijken door TML, op basis van het cijfermateriaal van Goudappel-Coffeng, en tegen het einde van dit jaar worden deze resultaten verwacht.
Een tweede criterium is de garantie de Maastricht kan geven over de tijdelijkheid van de halte Mosae Forum als eindhalte en de bereidheid om op een redelijke termijn de sneltram tot aan het station door te trekken.
Het laatste criterium is de uitspraak van de Raad van State in Nederland over het bestemmingsplan Mosae Forum. Op 10 november zijn de besprekingen geweest en op 23 december of uiterlijk 3 februari 2016 verwacht men een uitspraak. In Nederland werkt de Raad van State met vastgestelde termijnen van 6 of 12 weken.
“Dat de minister op basis van een aantal criteria een beslissing neemt over de sneltram is niet meer dan normaal, echter in dit hele dossier blijft hij vooral afwachten en schuift hij een definitieve beslissing voor zich uit. Wanneer de Raad van State een onderdeel van het bestemmingsplan vernietigt, bestaat in Nederland een bestuurlijke lus zodat men vrij eenvoudig dit defect kan repareren, zonder de hele procedure te moeten herdoen. Hierop hoeft de Vlaamse minister van Mobiliteit dus niet te wachten”, stelt Marino Keulen vast.
“De hink-stap-sprong, met Mosae Forum als ‘tijdelijke’ eindhalte, heb ik begin oktober al als mogelijkheid opgeworpen. Ik ben tevreden dat de minister deze piste volgt en hoop dat hij hierover duidelijke afspraken maakt met de gemeente Maastricht”, aldus Keulen.
“Het meest cruciale is de realisatie van deze sneltramverbinding en finaal het volledige Spartacusplan. De Limburgse mobiliteit heeft dit nodig en minister Weyts hoeft hierbij geen afwachtende houding aan te nemen. Ik hoop dan ook dat hij binnenkort een beslissing neemt over lijn 1. Dit project verdient, na 11 jaar van studiewerk en overleg, duidelijkheid.”, besluit Marino Keulen.