Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zondag 6 december 2015

#Persbericht Marino Keulen# 03-12-2015#: “Twaalf assen geselecteerd voor studies over vlotter busverkeer”#

In het kader van een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer heeft minister Weyts een aantal studies besteld voor twaalf verschillende verkeersassen (zie bijlage). Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen stelde aan de minister hierover een schriftelijke vraag. “Doorstroming blijft in Vlaanderen een moeilijk gegeven, niet alleen de automobilist staat in de file ook de bussen en trams van De Lijn hebben af te rekenen met vertragingen door een gestremd verkeer. Daarom onderschrijf ik de ambitie van de minister om met enkele studies vlotter busverkeer stappen vooruit te zetten in deze problematiek. Voor een performant openbaar vervoer zijn stipte dienstregelingen onontbeerlijk”, stelt Keulen vast.
Vanuit de Taskforce Doorstroming, die minister Weyts terug heropgestart heeft dit jaar, werden twaalf assen vooropgesteld die onderzocht worden op slimme investeringen. “De minister heeft een budget van 17 miljoen euro per jaar voorzien voor doorstromingsmaatregelen, één miljoen hiervan wordt gebruikt voor de studies, de rest wil de minister slim inzetten. Dat kan ik alleen maar toejuichen, want onder het mom van doorstroming zijn er in het verleden wel eens lukraak kruispunten en wegen aangepakt, maar vaak zonder integrale visie. Die visie wil de minister nu ontwikkelen met behulp van de geplande studies”, aldus Marino Keulen.
Van de twaalf verkeersassen (verdeeld over de vijf Vlaamse provincies) zijn er reeds vijf bestudeerd in het recente verleden, voor de andere zeven wordt nu de studie aanbesteed en uitgevoerd. In 2016 worden deze studies afgerond en is het de ambitie van de minister om tegen het einde van volgend jaar al de eerste realisaties te kunnen aanbesteden.
“Wanneer we over performant openbaar vervoer spreken dat gaat het vaak over bussen die in een eigen vrije bedding rijden, dit soort oplossingen zijn in het volgebouwde Vlaanderen moeilijker te realiseren en daarvoor is het budget ook niet toereikend. Met 17 miljoen euro per jaar zijn de mogelijkheden op dat vlak beperkt. Door de verkeerslichtenregeling aan te pakken op één enkel kruispunt ontstaat nog geen hoogwaardig openbaar vervoer, dus daar zal men intelligent (bv. integrale aanpak van verkeerslichten op de hele vervoersas) met de middelen moeten omspringen om ook effectief vooruitgang te boeken op het terrein”, besluit Marino Keulen.

Bijlage: overzicht van de twaalf geselecteerde verkeersassen
Bijlage: twaalf geselecteerde verkeersassen studie vlotter busverkeer

Provincie Antwerpen
N12 Deurne tot Malle
N177 Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen
Provincie Limburg
N702 Ginderoverstraat – Tuikabelbrug en Kiezelstraat – Dusartplein
N78 Maasmechelen (Vroenhoven – Kessenich)
Provincie Oost-Vlaanderen
Tramlijnen 1 en 4
Stadslijnen 3, 17-18, 38-39
Provincie Vlaams-Brabant
N202 Grimbergen
Geldenaaksebaan Leuven – Haasrode
N2 Leuven – Tielt-Winge
N3 Leuven – Tervuren

Provincie West-Vlaanderen
KORTRIJK N50 Doorniksewijk – toekomstig tracé HOV
ROESELARE - N32 Brugsesteenweg

Noot: De vier assen uit Vlaams-Brabant en de tramlijn 1 te Gent zijn reeds vervat in andere studies met betrekking tot een vlottere doorstroming.