Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 20 november 2015

#Persbericht 19-11-2015# : “Indexering tarieven De Lijn heeft positieve impact op de kostendekkingsgraad”#

Op 22 oktober pakte de krant De Tijd uit met het nieuws dat De Lijn vanaf 1 februari 2016 de tarieven van een aantal abonnementen en dagpassen ging indexeren. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een schriftelijke vraag aan minister Weyts om de achterliggende redenen te leren kennen van deze prijsverhoging en over de manier van communiceren. “De voornaamste reden voor indexering is de impact van de inflatie en het gegeven dat men de tarieven wil mee laten evolueren met deze inflatie,” stelt Marino Keulen vast. “Dat is perfect verdedigbaar, alleen moeten we er als Vlaamse meerderheid op toezien dat de reiziger er performant en stipt vervoer voor in de plaats krijgt.”
“De manier van communiceren was niet uitzonderlijk volgens de minister, zeker omdat het kabinet van minister Weyts op de hoogte was van de communicatie, maar kwam vooral doordat één krant de nieuwe tarieven te weten gekomen was. Hierdoor moest De Lijn wel een persbericht uitsturen met een toelichting over de nieuwe tarieven. De minister stelt voorts dat het geen bijzonder feit was dat de Raad van Bestuur van De Lijn communiceerde over de nieuwe tarieven,” aldus Keulen.
De indexering van de tarieven past in het volgen van de inflatie. De geplande indexering zorgt voor een verhoging van de kostendekkingsgraad met 0,1%. “Dat is een beperkte verhoging, maar past wel in de filosofie om ons collectief vervoer performanter te maken en vooral een hogere kostendekking na te streven,” vervolgt Marino Keulen. “In 2014 bedroeg de kostendekkingsgraad 15,8%. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om dit cijfer de komende jaren te laten stijgen. Enerzijds door de inkomsten te verhogen (via tariefaanpassingen, meer controles op zwartrijden, hogere boetes en meer reizigers proberen aan te trekken) en anderzijds door de uitgaven voor de interne organisatie van De Lijn te beperken,” besluit Keulen.
De indexering heeft enkel betrekking op de abonnementen en dagpassen, de losse tickets (lijnkaarten, biljetten en sms-tickets) worden nog niet geïndexeerd omdat dit tot onwerkbare bedragen zou lijden. De niet-geïndexeerde tickets zullen pas een indexering krijgen van zodra het zal leiden tot werkbare bedragen, maar dit is voorlopig nog niet aan de orde.