Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 16 oktober 2015

#Persmededeling Marino Keulen# 15-10-2015#:“Onderzoek naar foute VEN-kaart in GRUP Noord-Zuid Limburg is opgestart”#

Deze namiddag heeft Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger, een actuele vraag gesteld aan minister Schauvliege over een fout die gemaakt is in het dossier van de Noord-Zuidverbinding Limburg. Minister Schauvliege had al eerder een onderzoek bevolen en herhaalde dit in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.
“De hele situatie heeft iets van een goedkoop misdaadromannetje waar men op zoek moet gaan naar de dader. In dit geval is het echter een vermijdbare fout die gemaakt is door iemand met mogelijk grote gevolgen voor de mobiliteit in Limburg. 98% van de Limburgers is voorstander van de Noord-Zuidverbinding, de tegenstanders zijn fanatiek en proberen met alle middelen dit project tegen te werken. De realisatie van de Noord-Zuidverbinding loopt mogelijk verder vertraging op en dat is nefast voor de geloofwaardigheid van de politiek. Limburg heeft al meer dan veertig jaar nood aan een goede verbinding tussen Noord – en Zuid-Limburg, wanneer men dit niet kan realiseren gelooft niemand nog in de daadkracht van de politiek,” stelt Marino Keulen vast.
Uit het antwoord van de minister bleek dat ze enerzijds een onderzoek ingesteld heeft naar de oorzaak van de fout en anderzijds dat dit maar één van de elementen is in de lopende procedure bij de Raad van State. “De minister is van mening dat de Vlaamse Regering een sterk dossier heeft en dat de verkeerde kaart niet doorslaggevend zal zijn en bijgevolg de gevolgen minimaal zullen zijn,” aldus Keulen.
“De realisatie van de Noord-Zuid is onderdeel van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en staat met stip op één. Daarom is de realisatie ervan zo belangrijk, grote infrastructuurprojecten zijn de lakmoesproef voor het SALK en voor de geloofwaardigheid van de Limburgse politiek,” besluit Marino Keulen.