Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 7 oktober 2015

#Persbericht Marino Keulen 06-10-2015# : “Overgangsmaatregel voor eurovignet is goede zaak voor de vrachtwagenbestuurders”#

Vandaag is tijdens de commissie Financiën in het Vlaams parlement een voorstel van decreet besproken en goedgekeurd betreffende de overgangsmaatregelen inzake het eurovignet. In het kader van de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf april 2016 dient men tot deze datum in het bezit te zijn van een eurovignet, omdat men dit vignet als Belgische vrachtwagenbestuurder enkel voor de duur van 12 maanden kan kopen was er een overgangsmaatregel nodig voor de bedrijven die vanaf april starten met de kilometerheffing voor vrachtwagens en geen eurovignet meer nodig hebben op de Belgische wegen vanaf die datum.
Elke vrachtwagen op Belgische wegen dient in het bezit te zijn van een eurovignet waarbij Belgische bedrijven dit enkel kunnen kopen voor 12 maanden. Door de start van de kilometerheffing vanaf april 2016 voor vrachtwagens zal men vanaf 1 november 2015 een eurovignet kunnen kopen tot en met april 2016. Dit kan momenteel enkel vanaf de aankoopdatum tot en met diezelfde dag in april. Dit zorgt er dus voor dat een bedrijf tot maximaal 30 dagen te lang betaald voor een eurovignet.
“Met dit voorstel van decreet komt er een rekenkundige oplossing en zal een bedrijf dat op 15 november een eurovignet koopt dit kunnen gebruiken tot einde maart en voor de restperiode van 15 dagen in april het verschil terugbetaald krijgen van de Vlaamse belastingsdienst,” stelt hoofdindiener Marino Keulen.
“Doordat het Vlaams Gewest stopt met de verkoop van jaarvignetten voor eigen onderdanen, hetzelfde doet men in het Waalse en is men van plan in het Brusselse Gewest, helpt men met deze oplossing de sector opdat die niet tweemaal voor het gebruik van onze wegen dient te betalen. Het is een vorm van essentiële fair play vanuit de overheid om de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens zo optimaal mogelijk te laten gebeuren,” aldus Keulen.
Het voorstel van decreet van Marino Keulen, Paul Van Miert, Koen Van den Heuvel, Annick De Ridder, Peter Van Rompuy en Matthias Diependaele is unaniem goedgekeurd in de commissie Financiën en zal volgende week tijdens de plenaire vergadering besproken en gestemd worden. Dit decreet dient op korte termijn in voege te treden opdat bedrijven tijd genoeg hebben om een eurovignet aan te vragen en de bijbehorende formaliteiten correct te vervullen.