Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 15 oktober 2015

#Persbericht 13-10-2015#:“Een gemiste kans om geen Groene Golf Team te gebruiken om de doorstroming te verbeteren op Vlaamse wegen”#

Een vlotte doorstroming op onze wegen is een prioriteit voor de Vlaamse Regering, één manier om dat te bereiken is door middel van de verkeerslichtenregeling aan te passen zodat een constante stroom aan voertuigen bereikt wordt én het mogelijk wordt om deze lichten te beïnvloeden ten voordele van bussen en trams van De Lijn. Momenteel heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee proefprojecten opgestart, waarvan er één ondertussen is afgelopen, op gewestwegen om de regeltechnieken van verkeerslichten te evalueren. In Gent is het verkeerscoördinatiecentrum operationeel en in Antwerpen loopt de gunningsprocedure. “Het is positief om vast te stellen dat minister Weyts een heel aantal initiatieven ontplooit, maar het blijft een gemiste kans dat men in Vlaanderen geen gebruik maakt van een Groene Golf Team naar Nederlands voorbeeld,” stelt Marino Keulen vast.
“Een Groene Golf Team onderzoekt de doorstroming en de verkeerslichtenregeling op alle wegen en bekijkt waar er quick wins liggen om met een aantal kleine ingrepen voor verbeteringen te zorgen. In Nederland heeft dit team zijn nut bewezen, waarom in Vlaanderen dan niet?” vraagt Keulen zich af. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan de Vlaamse minister van Mobiliteit blijkt dat men binnen AWV over voldoende expertise beschikt met betrekking tot verkeersregeltechnieken om deze taak op zich te nemen. Een apart team is hier volgens de minister niet nodig.
“Het blijft wachten op de grondige evaluatie van de twee proefprojecten en de werking van de verkeerscoördinatiecentra in Antwerpen en Gent. Van zodra dit gebeurd is, kan de minister eventueel verdere stappen ondernemen om de doorstroming op Vlaamse wegen te verbeteren en misschien komt het Groene Golf Team dan terug in beeld,” besluit Marino Keulen.