Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 23 september 2015

#Persbericht Marino Keulen en Lydia Peeters (Open Vld)#: “De vooruitgang van de Limburgse economie kan hand in hand gaan met het behoud van natuur”#

De afgelopen weken is er heel wat commotie ontstaan over het verdwijnen van natuur in Limburg om te zorgen voor extra tewerkstelling. Voor volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Lydia Peeters is het duidelijk dat beiden belangrijk zijn voor de toekomst van Limburg. “Limburg staat bekend als een groene provincie en het is onze ambitie om dit zo te houden, dit mag echter de nood aan extra tewerkstelling niet in de weg staan,” stelt Keulen. “Om de Limburgse economie terug zuurstof te geven na de sluiting van Ford-Genk werd het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) in het leven geroepen, dan zou het bizar zijn om bedrijven die willen uitbreiden en voor extra jobs zorgen die mogelijkheid te ontnemen omdat dit in een natuurgebied voorzien is. Bovendien zijn alle wettelijke procedures gevolgd en dient er voorzien te worden in natuurcompensaties. Limburg krijgt extra jobs zonder dat er natuur sneuvelt,” vult Peeters aan.
In juli heeft de Vlaamse Regering beslist om een deel van de Groene Delle tot industriegebied om te vormen en begin september raakte bekend dat transportbedrijf Essers gaat uitbreiden en hiervoor een natuurgebied van ongeveer 12 hectare dient te wijken na een gunstig milieueffectenrapport om dit natuurgebied te wijzigen in industriegebied. In totaal werden er 18 verschillende locaties onderzocht en de gekozen locatie kwam uit de procedure als meest geschikt.
“Beide beslissingen hebben nogal wat kwaad bloed gezet bij natuurverenigingen en oppositiepartijen en dat valt te begrijpen wanneer de natuur zou sneuvelen zonder meer. Voor elke hectare waardevolle natuur die verdwijnt, dient men echter minstens een hectare natuur te compenseren op een andere plaats. Voor het gebied waar Essers gaat uitbreiden betekent dit dat 12 hectare verdwijnt, maar ergens anders 14 hectare dient bij te komen. Bijgevolg spreken we niet over verlies van natuur, maar enkel nog over de creatie van extra arbeidsplaatsen in een provincie die economisch zwaar getroffen is door de sluiting van de Ford-fabriek,” stelt Lydia Peeters vast.
“Een bedrijf als H. Essers is waardevol voor de Limburgse economie. Momenteel zijn ze de grootste werkverschaffer van onze provincie die bovendien een goede naam hebben internationaal en zorg besteden voor hun werknemers. Ook duurzaamheid dragen ze hoog in het vaandel en blijkt uit hun eco-efficiënt wagenpark en duurzame gebouwen. Wanneer een dergelijk bedrijf wil uitbreiden in onze provincie en voor extra tewerkstelling wil zorgen van ongeveer 400 jobs, is het absurd om dat tegen te houden met het voorwendsel dat er natuurgebied moet wijken. Of beter gezegd, verplaatst wordt, want ergens anders dient men een nieuw natuurgebied te voorzien. De natuur is belangrijk, maar kan best hand in hand samengaan met de economie,” aldus Marino Keulen.
Beide parlementsleden hopen dan ook dat de ontwikkeling van dergelijke nieuwe industriegebieden snel kan aanvangen en de tewerkstelling in de provincie Limburg vooruit helpt. “Er is nog een hele weg af te leggen voordat de tewerkstelling in Limburg terug op het peil van voor de sluiting van Ford-Genk zit. Hiervoor zijn er meerdere bedrijven zoals Essers nodig,” besluit Keulen.