Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 29 september 2015

#Persbericht 27 september 2015#:“Trajectcontrole op gewestwegen zorgt voor een betere verkeersveiligheid”#

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor de huidige Vlaamse Regering. In juni kondigde minister van Mobiliteit Ben Weyts vier trajectcontroles op gewestwegen aan en nu blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen dat voor drie van de vier projecten de conceptstudie is afgerond en de afronding van drie trajectcontroles kan beginnen. Dit is voorzien voor begin volgend jaar.
De drie trajectcontroles waar de conceptstudie voor afgerond is, zijn: de N18 in Balen, de N126 in Geel en de N42 in Oosterzele. Voor de R13 in Turnhout dient de conceptstudie nog afgerond te worden. Voor de drie projecten die het verste staan gaat het om een totaalkostprijs van net geen €400.000.
Marino Keulen is verheugd: “trajectcontrole heeft reeds zijn nut en deugdelijkheid bewezen op autosnelwegen. Het maant automobilisten aan om een constantere snelheid aan te houden en dit zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid. Het is positief om vast te stellen dat de minister dit principe nu ook gaat toepassen op gewestwegen. Zeker voor gewestwegen waar relatief veel verkeersdoden te betreuren vallen, is dit een optie om te zorgen voor meer verkeersveiligheid – en verantwoordelijkheid bij automobilisten.”
De realisatie van deze vier projecten is een samenwerking tussen het gewest en de lokale politiezone. Het gewest komt tussen voor ongeveer 45% van de kosten, de rest wordt gefinancierd door de lokale politiezone.
In de nabije toekomst zullen nog vier andere gewestwegen voorzien worden van trajectcontroles, maar hierover lopen de onderhandelingen met de desbetreffende politiezone nog.