Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 29 september 2015

#Persbericht 27 september 2015#:“Trajectcontrole op gewestwegen zorgt voor een betere verkeersveiligheid”#

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor de huidige Vlaamse Regering. In juni kondigde minister van Mobiliteit Ben Weyts vier trajectcontroles op gewestwegen aan en nu blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen dat voor drie van de vier projecten de conceptstudie is afgerond en de afronding van drie trajectcontroles kan beginnen. Dit is voorzien voor begin volgend jaar.
De drie trajectcontroles waar de conceptstudie voor afgerond is, zijn: de N18 in Balen, de N126 in Geel en de N42 in Oosterzele. Voor de R13 in Turnhout dient de conceptstudie nog afgerond te worden. Voor de drie projecten die het verste staan gaat het om een totaalkostprijs van net geen €400.000.
Marino Keulen is verheugd: “trajectcontrole heeft reeds zijn nut en deugdelijkheid bewezen op autosnelwegen. Het maant automobilisten aan om een constantere snelheid aan te houden en dit zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid. Het is positief om vast te stellen dat de minister dit principe nu ook gaat toepassen op gewestwegen. Zeker voor gewestwegen waar relatief veel verkeersdoden te betreuren vallen, is dit een optie om te zorgen voor meer verkeersveiligheid – en verantwoordelijkheid bij automobilisten.”
De realisatie van deze vier projecten is een samenwerking tussen het gewest en de lokale politiezone. Het gewest komt tussen voor ongeveer 45% van de kosten, de rest wordt gefinancierd door de lokale politiezone.
In de nabije toekomst zullen nog vier andere gewestwegen voorzien worden van trajectcontroles, maar hierover lopen de onderhandelingen met de desbetreffende politiezone nog.

woensdag 23 september 2015

#Persbericht Marino Keulen en Lydia Peeters (Open Vld)#: “De vooruitgang van de Limburgse economie kan hand in hand gaan met het behoud van natuur”#

De afgelopen weken is er heel wat commotie ontstaan over het verdwijnen van natuur in Limburg om te zorgen voor extra tewerkstelling. Voor volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Lydia Peeters is het duidelijk dat beiden belangrijk zijn voor de toekomst van Limburg. “Limburg staat bekend als een groene provincie en het is onze ambitie om dit zo te houden, dit mag echter de nood aan extra tewerkstelling niet in de weg staan,” stelt Keulen. “Om de Limburgse economie terug zuurstof te geven na de sluiting van Ford-Genk werd het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) in het leven geroepen, dan zou het bizar zijn om bedrijven die willen uitbreiden en voor extra jobs zorgen die mogelijkheid te ontnemen omdat dit in een natuurgebied voorzien is. Bovendien zijn alle wettelijke procedures gevolgd en dient er voorzien te worden in natuurcompensaties. Limburg krijgt extra jobs zonder dat er natuur sneuvelt,” vult Peeters aan.
In juli heeft de Vlaamse Regering beslist om een deel van de Groene Delle tot industriegebied om te vormen en begin september raakte bekend dat transportbedrijf Essers gaat uitbreiden en hiervoor een natuurgebied van ongeveer 12 hectare dient te wijken na een gunstig milieueffectenrapport om dit natuurgebied te wijzigen in industriegebied. In totaal werden er 18 verschillende locaties onderzocht en de gekozen locatie kwam uit de procedure als meest geschikt.
“Beide beslissingen hebben nogal wat kwaad bloed gezet bij natuurverenigingen en oppositiepartijen en dat valt te begrijpen wanneer de natuur zou sneuvelen zonder meer. Voor elke hectare waardevolle natuur die verdwijnt, dient men echter minstens een hectare natuur te compenseren op een andere plaats. Voor het gebied waar Essers gaat uitbreiden betekent dit dat 12 hectare verdwijnt, maar ergens anders 14 hectare dient bij te komen. Bijgevolg spreken we niet over verlies van natuur, maar enkel nog over de creatie van extra arbeidsplaatsen in een provincie die economisch zwaar getroffen is door de sluiting van de Ford-fabriek,” stelt Lydia Peeters vast.
“Een bedrijf als H. Essers is waardevol voor de Limburgse economie. Momenteel zijn ze de grootste werkverschaffer van onze provincie die bovendien een goede naam hebben internationaal en zorg besteden voor hun werknemers. Ook duurzaamheid dragen ze hoog in het vaandel en blijkt uit hun eco-efficiënt wagenpark en duurzame gebouwen. Wanneer een dergelijk bedrijf wil uitbreiden in onze provincie en voor extra tewerkstelling wil zorgen van ongeveer 400 jobs, is het absurd om dat tegen te houden met het voorwendsel dat er natuurgebied moet wijken. Of beter gezegd, verplaatst wordt, want ergens anders dient men een nieuw natuurgebied te voorzien. De natuur is belangrijk, maar kan best hand in hand samengaan met de economie,” aldus Marino Keulen.
Beide parlementsleden hopen dan ook dat de ontwikkeling van dergelijke nieuwe industriegebieden snel kan aanvangen en de tewerkstelling in de provincie Limburg vooruit helpt. “Er is nog een hele weg af te leggen voordat de tewerkstelling in Limburg terug op het peil van voor de sluiting van Ford-Genk zit. Hiervoor zijn er meerdere bedrijven zoals Essers nodig,” besluit Keulen.

vrijdag 18 september 2015

#Persbericht Marino Keulen# 18-09-2015#:“Auditieve en visuele halteaankondiging in elke lijnbus is een stap voorwaarts voor de reiziger”#

In het kader van toegankelijkheid werkt De Lijn actief aan de introductie van auditieve en visuele halteaankondiging op lijnbussen. Tegen einde 2015 zal ongeveer 43% van de lijnbussen hiermee uitgerust zijn en het is de bedoeling om op termijn elke bus hiermee uit te rusten. Vanaf einde 2016 zal het systeem volledig operationeel zijn. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld).
“Met auditieve en visuele halteaankondiging zet De Lijn een stap vooruit om reizigers tijdens hun rit te informeren over de voortgang van hun busrit. Het is een vorm van noodzakelijke dienstverlening naar de reizigers toe en slechthorende en – ziende personen in het bijzonder. In juni vorig jaar heeft De Lijn een app gelanceerd voor halteaankondiging en moesten reizigers zichzelf behelpen om te weten wanneer hun halte daar was, nu zet men eindelijk de stap naar halteaankondiging in de bus. Tegen het einde van dit jaar zal ongeveer 43% van het wagenpark hiermee uitgerust zijn (via het led-scherm vooraan de bus) en bij elke nieuw aangekochte bus zal dit reizigersinformatiesysteem standaard aanwezig zijn zodat op termijn elke lijnbus hiervan voorzien is. Op de ingebruikname van het systeem is het wel nog wachten totdat ReTiBo volledig operationeel is,” stelt Marino Keulen.
Met de invoering van ReTiBo (Registratie-Ticketing-Boordcomputer) komt het project van halteaankondiging in een versnelling terecht en zal tegen einde 2016 het systeem effectief operationeel worden. Het reizigersinformatiesysteem kondigt via de boordcomputer een accurate halteaankondiging visueel en auditief aan. Voor elke lijn wordt wel nog een testrit voorzien om de correctheid te verifiëren.
Per bus kost het ongeveer €5.000 om dit systeem te voorzien (via een TFT-scherm voor de visuele aankondiging in de bus en het audiosysteem voor de auditieve aankondiging). Bij de aankoop van nieuwe bussen zit dit reeds vervat in de openbare aanbesteding.
“De Lijn dient mee te evolueren op het vlak van digitale en innovatieve vooruitgang en het reizigersinformatiesysteem is daar een goed voorbeeld van. Van zodra de lijnbussen die voor 2008 aangekocht zijn uit roulatie gaan, vermoedelijk rond het jaar 2020, zal het volledige wagenpark dit systeem gebruiken,” besluit Keulen.