Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 9 juli 2015

#Persmededeling Marino Keulen#09-07-2015# : Bezorgd over de voortgang van de infrastructuurprojecten van SALK in Limburg”#

Wat is het doel van het Strategisch Actieprogramma Limburg in het Kwadraat? Ik ging er altijd vanuit dat dit tweeledig was: zorgen voor een economische doorstart van de provincie Limburg na de aankondiging van de sluiting van Ford-Genk én zorgen voor de versnelling van een heel aantal projecten die bijdragen aan deze economische doorstart. Zo verwees het SALK naar verschillende infrastructuurprojecten als de ‘randvoorwaarden’ om onze provincie er boven op te helpen. Een betere ontsluiting van onze provincie werd dus als essentieel beschouwd.
Wat betreft de economische doorstart van onze provincie liggen heel wat projecten op schema. Zo is men actief bezig met het activeren van de economie (denk aan de erkenning van onze provincie als ontwrichte zone en de regionale steunkaart waarbij bedrijven strategische transformatiesteun kunnen verwerven), het herscholen van werkzoekenden en het begeleiden van voormalige Fordwerknemers. Ook in domeinen als sociale economie en toerisme zet men stappen vooruit. In het onderwijs heeft men sinds september 2015 de opleiding handelswetenschappen aan de UHasselt gestart en ingezet op werkplekleren. Zo neemt de Universiteit Hasselt een unieke positie in waar een nieuwe opleiding toegevoegd is zonder bestaande opleidingen te schrappen.
Over de versnelling van infrastructurele projecten maak ik mij oprecht zorgen. SALK verbindt alle partijen ertoe om de opgenomen projecten te realiseren. Alleen stel ik vast dat in de praktijk een aantal projecten vertraging oplopen. De Noord-Zuidverbinding en Spartacus lijn 1 (Hasselt-Maastricht) zijn voorbeelden van infrastructuurdossiers die essentieel zijn voor de ontsluiting van onze provincie en de inter-Limburgse mobiliteit, maar waar de stilstand dreigt. Voor andere projecten zoals de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal zijn de Europese subsidies toegekend en kan men verder werken. De omleidingsweg rond Tongeren en Neerpelt en de aansluiting van Sint-Truiden met de E40 zitten in de studiefase. Dit verloopt moeizaam. Men zou zich de vraag kunnen stellen: welke meerwaarde biedt de ‘SALK-stempel’ in al deze dossiers?
Elke partij heeft zich geëngageerd om SALK te realiseren, het is integraal opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord en het slagen van SALK is essentieel voor enerzijds de geloofwaardigheid van de politiek en anderzijds voor de toekomst van onze provincie. De realisatie van deze infrastructuurprojecten zijn de lakmoesproef van SALK. Als deze projecten nog lang uitblijven, zal dit wegen op het beeld van SALK. Het succes van SALK zal hier in grote mate van afhangen.
Ik hoop dan ook dat de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken tijdens de commissie van deze namiddag mijn bezorgdheid kan wegnemen.