Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 13 juli 2015

#Persbericht Marino Keulen 12-07-2015#:“Wifi-aanbod op bussen en trams van De Lijn uitbreiden”#

Sinds december 2014 is De Lijn gestart met gratis wifi aan te bieden op 87 trams en 55 bussen. Na een zestal maanden vond Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen het tijd om te vragen naar een eerste evaluatie aan bevoegd minister van Mobiliteit Weyts. “Een grondige evaluatie heeft nog niet plaats gevonden, al monitort De Lijn wel de gebruikers ervan. Zo blijkt dat er op de voertuigen waar wifi aanwezig is dagelijks 2.000 gebruikers zijn. In totaal hebben reeds 36.000 unieke gebruikers zich aangemeld om van deze diensten gebruik te kunnen maken. Daar het voorlopig over een beperkt proefproject gaat, ben ik er wel van overtuigd dat De Lijn op de ingeslagen weg verder dient te gaan en deze dienst moet uitbreiden naar alle beschikbare voertuigen om zo het comfort voor de reiziger te verhogen”, stelt Marino Keulen vast.
In een tijd waar connectiviteit belangrijk is, is het positief dat De Lijn meegaat in deze trend en gratis wifi aanbied voor reizigers die zich geregistreerd hebben via de website www.lijnnet.be. Zo heeft elke gebruiker recht op een limiet van 250 megabyte per maand, maar dit is ruim voldoende voor het volgen van sociale media en het consulteren van nieuwssites. “Uit de cijfers blijkt dat slechts in 5% van de gevallen de gebruiker de limiet bereikt heeft. Bijgevolg voldoet dit aanbod momenteel. Uit de stijgende maandelijkse unieke gebruikers, deze zomer zal dit nog verder stijgen daar de wifi ook aangeboden wordt op de kusttram, blijkt duidelijk dat de reiziger dit prettig vindt”, aldus Keulen.
Daarom roept Marino Keulen de minister en De Lijn op om dit project verder te zetten en uit te breiden op termijn naar het volledige voertuigenpark. “Wanneer we de reiziger comfort bieden om op de tram of bus zijn mails te checken of zijn status te updaten, dan kan dit mee ervoor zorgen dat men sneller de wagen thuislaat en het openbaar vervoer neemt om naar het werk te gaan”, besluit Keulen.
Een grondige evaluatie van dit project zal gebeuren na de publiekstest op de kusttram met alle betrokken actoren.