Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 8 juni 2015

#Persbericht Marino Keulen#08-06-2015 : “Homologatie voor aangepaste voertuigen blijft een zorgenkind, maar de minister onderneemt actie”#

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor de homologatie van aangepaste voertuigen. “De overdracht is niet in de meest optimale omstandigheden verlopen, daar er momenteel een wachttijd in Vlaanderen is van drie tot vier maanden. Naar dienstverlening toe is dit niet positief,” stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). Afgelopen donderdag ondervroeg hij minister van Mobiliteit Weyts hierover in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement.
Onder aangepaste voertuigen verstaat men zowel ziekenwagens, brandweerwagens als legerjeeps opgekocht door particulieren, koelwagens en aangepaste voertuigen voor wegenbouw (bv. met een kraan of een laadbak). Deze voertuigen hebben een homologatie nodig doordat er een aanpassing plaats heeft gevonden aan het voertuig. “Doordat deze voertuigen zo lang moeten wachten, zorgt dit voor een economisch verlies. Bedrijven kopen een voertuig aan en kunnen deze niet onmiddellijk gebruiken,” aldus Keulen.

De minister noemt de bevoegdheidsoverdracht een mismatch, omdat er te weinig personeel is overgedragen voor het aantal dossiers dat er in Vlaanderen behandeld worden. Bovendien is er een historische achterstand die mee is overgedragen. Deze achterstand is echter steeds verder opgelopen. De minister heeft reeds een aantal acties ondernomen om dit terug te dringen. Zo is de cel homologatie versterkt door een externe consulent en binnenkort wordt er externe ondersteuning structureel verankerd. Vijf extra personeelsleden worden aangenomen op korte termijn na een aanwervingsprocedure. Zo ontstaat er een verdubbeling van de capaciteit.

Ook zet men in op een vereenvoudiging van de procedure. Zo wou de minister de iFAST-procedure voor voertuigen categorie M1 (ziekenwagens, lijkwagens, …) gebruiken, maar deze procedure kan nog niet opgestart worden. Op korte termijn wil de minister deze procedure implementeren om zo een deel dossiers sneller te kunnen behandelen.

De minister stelt zich de vraag of dit een kerntaak is en wil dit uitbesteden aan een externe firma. Momenteel zijn er erkende technische diensten ingeschakeld om mee te helpen. De komende tijd zal onderzocht worden of dit volledig overgedragen kan worden aan private firma’s. Evenwel binnen een duidelijk kader door de Vlaamse overheid gecreëerd. Op termijn wil de minister naar een termijn van twee weken voor eenvoudige aanvragen.

“Het is duidelijk dat de minister er een prioriteit van heeft gemaakt om de termijn naar een acceptabel niveau te brengen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de minister hierin zal slagen,” besluit Marino Keulen.