Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 10 juni 2015

#Persbericht Lokale Politie Lanaken-Maasmechelen 10 juni 2015#:Nieuwe korpschef voor de politiezone Lanaken-Maasmechelen#

De politieraad van de politiezone Lanaken-Maasmechelen heeft op dinsdag 9 juni 2015 het mandaat van de nieuwe korpschef toegewezen aan de heer Jacques Philippaerts. Hij zal de huidige korpschef Jos Schepers opvolgen die op 01 juli met pensioen gaat.
De 55-jarige Jacques Philippaerts uit Alken zal de komende jaren het derde grootste politiekorps van Limburg leiden. De eedaflegging is in principe voorzien voor 6 juli 2015.
Na zijn opleiding tot rijkswachtofficier heeft Jacques Philippaerts terreinervaring opgedaan in het toenmalig rijkswachtdistrict Leopoldsburg. Hij volgde de opleiding Master Integrale Kwaliteitszorg aan het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek en maakte vervolgens deel uit van het team dat het project Basispolitiezorg met Kwaliteit in de Rijkswacht heeft ingevoerd evenals het Community Policing Pilot Project in de Zuid-Afrikaanse politiedienst.
Gedurende twee jaren deed hij ervaring op inzake kwaliteits- en organisatieontwikkeling in de privésector.
Na de hervorming vervoegde hij de Directie Relaties met de Lokale Politie (hij werd er uiteindelijk ook directeur) en droeg bij aan de in plaatsstelling en de organisatieontwikkeling van de lokale politiezones. Hij werkte mee aan de visietekst “Naar een excellente politiezorg” en de organisatie van de themadagen “excellente politiezorg”. In diezelfde periode heeft hij meerdere politiekorpsen (mee) doorgelicht m.b.v. het EFQM Excellence Model, zowel in Nederland (o.a. Limburg-Zuid) als in België (waaronder de politiezone Lanaken-Maasmechelen in 2012, een jaar na de fusie).
Als coördinator van het project schaalvergroting ondersteunde hij de gouverneur van de provincie Limburg bij meerdere projecten inzake samenwerking en fusie van politiezones.
Het laatste jaar was hij directeur van het Communicatie- en Informatiecentrum te Hasselt en als tijdelijke coördinator van de Communicatie- en Informatiedienst hielp hij mee aan de optimalisatie van de Coördinatie- en Steundienst van de Federale Politie Limburg.
Hij is gehuwd, heeft vier kinderen en drie kleinkinderen. Woonachtig te Alken, verkent hij regelmatig de provincie Limburg, zowel te paard (ook de bossen van Lanaken en Maasmechelen), als per fiets.
“Het creëren van een duurzame toekomst voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen” is een streefdoel en hij hecht hierbij veel belang aan “dienstverlening”, “ethiek en integriteit”, “enthousiasme”, “gezin en familie”, “geven”, “persoonlijke ontwikkeling”, “kwaliteit”, “creativiteit en innovatie”.
Hij wil de politie Lanaken-Maasmechelen verder helpen ontwikkelen als een dienstverlenende, gemeenschapsgerichte politiedienst die, ondanks de opgelegde besparingen, erin slaagt het kwaliteitsniveau van de politiezorg minstens te bewaren. En dit met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een slimme (en dus informatiegestuurde) politie, met goed opgeleide politiemedewerkers, met inzet van nieuwe technologie (o.a. ANPR-camera’s) en sociale media, dat is de uitdaging!