Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 6 mei 2015

#Woensdag 6 mei# @plenaire vergadering van het Vlaams Parlement#

Marino Keulen is deze middag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement tussengekomen op een actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) over de eventuele impact van het Strategisch Actieprogramma Limburg in het Kwadraat (SALK) op de reguliere middelen die Limburg ontvangt. Door SALK krijgt Limburg heel wat impulsmiddelen (uit Europa, Vlaanderen, provincie Limburg en Genk) om de impact van de sluiting van Ford Genk op te vangen. “Het is een bezorgdheid van elke Limburgse volksvertegenwoordiger dat de SALK-middelen bovenop de reguliere middelen naar onze provincie komen, maar niet een deel van die reguliere middelen vervangen,” stelt Keulen. “Geert Bourgeois, de Vlaamse minister-president, stelde ons gerust dat de SALK-middelen impulsmiddelen zijn die bovenop de reguliere middelen komen en dienen om de provincie te ontsluiten, te investeren in onderwijs en de economie te ondersteunen om extra jobs te creëren. Daar liggen ook de uitdagingen voor onze provincie in de komende maanden en jaren en daarvoor zijn de SALK-middelen broodnodig om een inhaalbeweging te realiseren.”
Bekijk hier mijn tussenkomst.