Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 4 mei 2015

#Persbericht 4 mei 2015:“Noodzaak voor meer spitsstroken in Vlaanderen”#

Uit een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld) aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts (N-VA) blijkt dat de haalbaarheidsstudie rond spitsstroken uit 2012 geactualiseerd zal worden. “Meer dan ooit is er nood aan een doordachte en onderbouwde aanpak van de fileproblematiek in Vlaanderen,” stelt Marino Keulen. “Daarom pleit Open Vld al langer voor meer spitstroken en ik ben dan ook verheugd vast te stellen dat de minister dit signaal oppikt en de studie gaat actualiseren. Het is te hopen dat op relatief korte termijn dit zal leiden tot meerdere spitsstroken.”
Momenteel zijn er drie spitsstroken op Vlaamse autosnelwegen: op de E313 (Antwerpen-Oost tot Ranst), op de E19 (Antwerpen-Noord tot Sint-Job-in-‘t-Goor) en op de E40 (Sterrebeek tot Heverlee). “De positieve impact van de bestaande spitsstroken bewijst dat dit het pad is dat men moet bewandelen om de fileproblematiek op Vlaamse wegen aan te pakken,” stelt Keulen. “Ik neem het voorbeeld van de E40 waar door de extra rijstrook tijdens de spitsuren de files gevoelig verminderd zijn.”

“Toch zijn er nog wel enkele filegevoelige plaatsen die nood hebben aan een extra rijstrook - spitsstrook, ik denk hierbij aan de E314 van Lummen tot Leuven (in de richting van Leuven) en dan vooral de problematische zone rond Holsbeek. Daarom wacht ik de actualisatie van de studie af om te kijken wat de specifieke noden van het Vlaamse wegennet zijn. Daarnaast is er nood aan een performant collectief vervoer waardoor mensen de auto thuislaten en bijvoorbeeld de bus nemen om zich te verplaatsen. Zowel de spitsstroken als het collectief vervoer zijn essentiële middelen om de filedrukte op onze wegen te verlichten,” aldus Keulen.

“Door kort op de bal te spelen met de actualisatie van de studie naar spitsstroken, slaagt minister Weyts erin om iets structureels te doen aan de fileproblematiek,” besluit Marino Keulen.