Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 7 april 2015

#Persbericht#07 april 2015 : “Trambus kan interessante optie zijn, maar werpt heel wat vragen op”#

Vandaag lanceerde CD&V een voorstel van resolutie om de geplande sneltrams in Vlaams-Brabant (Brabantnet) en Limburg (Spartacus) te vervangen door trambussen. “CD&V stelt een alternatief voor omdat de projecten van Brabantnet en Spartacus steeds weer vertraging oplopen”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Het is een interessant voorstel, maar roept heel toch wat bedenkingen op en zal de beide tramprojecten alleszins niet versnellen. Integendeel, CD&V wil dat De Lijn opnieuw gaat studeren en de trambus als alternatief bekijkt. In plaats van tijdswinst, zal dit studiewerk voor de verschillende tramprojecten minstens maanden duren.”
CD&V haalt de mosterd van de trambus onder andere in Metz waar in het stadscentrum in eigen bedding deze moderne bussen rondrijden in een tramachtige opstelling. In het voorstel van resolutie willen ze dat De Lijn voor Brabantnet en Spartacus ook de trambus als alternatief vervoermiddel bestudeert in plaats van de voorziene sneltram. Volgens CD&V is het idee van een trambus nooit serieus bekeken, maar wel goedkoper dan een sneltram.

Beide tramprojecten passen in de visie van de Vlaamse regering om het openbaar vervoer te verknopen en stedelijke gebieden te verbinden met de buitenstedelijke gemeenten. Daarom is Brabantnet en Spartacuslijn 1 (Hasselt-Maastricht) ook opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord en maakt Spartacus tevens deel uit van het Strategisch Actieprogramma Limburg in het Kwadraat (SALK).

Een trambus is een bus op wielen, maar met de eigenschappen van een tram (een afgescheiden bestuurderscabine, meer comfort, …) en dient in een eigen bedding te rijden. “Daarin ligt mogelijk een probleem voor deze trambus”, aldus Marino Keulen. “In Limburg zal het moeilijk worden om de trambus in een volledig vrijliggende busbaan te laten rijden, daar het originele Spartacusconcept een oude spoorbedding volgt. Dit zal betekenen dat er extra geld geïnvesteerd zal moeten worden in het storten van beton, het aanleggen van funderingen en dergelijke. Daar de verschillende trajecten gewestwegen volgen, zal hier een vrijliggende busbaan aangelegd dienen te worden. Door plaatsgebrek zal dit niet overal mogelijk zijn. Daarnaast neemt een trambus de problemen waar men in Maastricht mee worstelt niet weg. Ook de trambus (die kleiner en minder zwaar is dan een sneltram, maar nog steeds 22 ton weegt) zal problemen hebben met de stabiliteit van de Wilhelminabrug. Bovendien is dit een slecht signaal naar onze Nederlandse partners toe, alsof er nog tijd is om alles eens opnieuw te bekijken. Er is tijd genoeg verloren.”

“Dit neemt niet weg dat CD&V een interessante piste voorstelt, alleen is de timing slecht gekozen”.