Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 17 april 2015

#Persbericht 17-04-2015#:“Tracéstudie IJzeren Rijn eerste stap in de goede richting”#

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Weyts (N-VA), kondigde in februari aan dat hij een studie besteld heeft om de haalbaarheid van het IJzeren Rijntracé te onderzoeken. Met deze studie, waarvoor Europese subsidies aangevraagd worden, wil de minister drie mogelijke tracés onderzoeken om de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied te reactiveren. Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) blijkt dat de scope van de studie drie elementen bevat: technische, economische en ruimtelijke haalbaarheid. De totale kostprijs van de studie bedraagt 1 miljoen euro.
“Het reactiveren van de IJzeren Rijn is ontzettend belangrijk voor de haven van Antwerpen en de Vlaamse economie”, stelt Marino Keulen. “Daarom sta ik ook achter de minister en de geplande studie.” De studie zal voor elk tracé nagaan of het tracé ruimtelijk haalbaar is zonder schade te berokkenen aan het milieu, of het technisch haalbaar is en of de kostprijs binnen de perken blijft na een kosten – en batenanalyse (de economische haalbaarheid).

“De studie kost 1 miljoen euro. Voor deze studie rekent de minister op 50% Europese subsidies in het kader van het Trans European Transport Network en de overige 50% zal verdeeld worden over Nederland, Duitsland en Vlaanderen”, aldus Keulen. “Deze verdeling zal op korte termijn vastgelegd worden.”

Het uiteindelijke doel van de studie is om één voorkeurtracé voor de IJzeren Rijn over te houden en dit te realiseren. “Deze studie is een eerste stap, de realisatie van de IJzeren Rijn moet het einddoel worden. Ik vertrouw erop dat dit zal lukken wanneer Vlaanderen het voortouw blijft nemen in dit euregionale dossier”, besluit Keulen.

De uiteindelijke timing van de studie zal afhangen van de toekenning van Europese subsidies en het overleg tussen de drie partners.