Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 27 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen#26 maart : “Kwaliteit autosnelwegen in Limburg gaan achteruit, gewestwegen blijven status-quo”#

Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams parlement stelde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het rapport “toestand van het wegennet en de fietspaden” voor. Uit het rapport blijkt dat de toestand van de autosnelwegen in Limburg globaal gezien achteruit gaat. De toestand van de Limburgse gewestwegen blijft ongeveer status-quo, maar is wel beter ten opzichte van de andere Vlaamse provincies. “Minister Weyts (N-VA) haalt als voornaamste reden voor de achteruitgang op Limburgse autosnelwegen het gegeven aan dat de grote werken op de E313 (structureel onderhoud van het asfalt tussen Lummen en Hasselt, in de richting van Hasselt) nog niet afgerond waren vooraleer het meetmoment was,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Normaal gezien zou dit bij de meetresultaten van 2015 opgelost horen te zijn.”
In het rapport van AWV wordt gesteld dat de globale toestand van het Vlaamse autosnelwegennet vooruitgegaan is. 64,3% van de autosnelwegen zijn in een normale of uitstekende staat. Voor de gewestwegen werden enkel de cijfers van 2013 voor de oostelijke provincies (Antwerpen, Limburg & Vlaams-Brabant) gepresenteerd, daar AWV het ene jaar de oostelijke provincies en het andere jaar de westelijke provincies meet. Ten slotte presenteerde AWV ook de stand van zaken van de zwarte punten op Vlaamse gewestwegen en de toestand van het fietspadennet.

“AWV stelde zichzelf als doelstelling om tegen 2015 de kwalitatieve achterstand van de autosnelwegen in Vlaanderen weg te werken en tegen 2020 de gewestwegen aan te pakken. Uit de cijfers blijkt dat men op de goede weg is, al is er nog wel wat werk voor de boeg,” stelt Keulen. “Zeker de achteruitgang van de autosnelwegen op het grondgebied Limburg springt in het oog, maar ondertussen wordt dit ingehaald. Dit toont aan dat het onderhoud en de investeringen in ons wegennet een essentiële bekommernis blijven ook in de nabije toekomst. De minister stelt dat voor de toestand van de autosnelwegen de doelstelling van 2015 gehaald zal worden doordat dit jaar nog een aantal grote werven plaats gaan vinden in Vlaanderen. De doelstelling voor de gewestwegen van 2020 werd enigszins genuanceerd door de minister en lijkt moeilijk haalbaar, weliswaar afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden.”

Toestand van de fietspaden

Wat betreft de toestand van de fietspaden stelt AWV dat er een kleine achteruitgang is. Daar waar in 2011 75,2% van de geïnspecteerde fietspaden in uitstekende toestand was, is dat voor 2013 teruggevallen naar 72,9%. De voornaamste aangehaalde reden hiervoor is de strenge winter in 2012/2013 die een negatieve invloed had op de toestand van het fietspadennet. “In het kader van verkeersveiligheid (de zwakke weggebruiker, bv. kinderen die met de fiets naar school gaan) is de toestand van de fietspaden een prioriteit van deze Vlaamse regering. Deze kleine achteruitgang is dan ook een zorgelijke evolutie en verdienen onze aandacht en bijkomende investeringen,” besluit Marino Keulen.