Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 16 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen#15 maart : “Vooruitgang voor LNG als milieuvriendelijke brandstof voor de binnenvaart”#

De volledige decretale regeling van Liquefied Natural Gas (LNG) zal ten vroegste in 2016 rond zijn. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA). “De technische voorschriften voor binnenvaartschepen die op LNG wensen te varen zouden normaal gesproken op 1 december 2015 rond moeten zijn,” stelt Marino Keulen. “Deze datum wordt niet gehaald, maar de minister benadrukt dat in 2016 het wettelijk kader geregeld wordt.”
LNG is een milieuvriendelijkere brandstof voor binnenvaartschepen (tot 20% minder CO2-uitstoot). Om deze brandstof op grote schaal op Vlaamse binnenwateren te laten gebruiken is het wenselijk de internationale standaarden toe te passen. Er is een kader geschetst door de Europese Commissie en dit wordt momenteel verder ingevuld. Het opstellen en omzetten van de richtlijn zal in 2016 gebeuren. “Momenteel kunnen exploitanten van binnenvaarschepen, mits ze een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) verkrijgen, LNG effectief gebruiken als brandstof. Voor een vlottere regeling zal het wachten zijn op 2016 wanneer de Europese richtlijn omgezet wordt in Vlaams beleid,” besluit Marino Keulen.