Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 18 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen# : “Open Vld pleit voor het behouden van BOB”#

De afgelopen dagen is er in de media heel wat commotie geweest over de toekomst van de BOB-campagnes. Daarom stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een actuele vraag aan Vlaams minsiter van Mobiliteit Weyts (N-VA) om duidelijkheid te verkregen over de toekomst van BOB. Voor Open Vld staat het buiten kijf dat BOB moet blijven bestaan. Iets dat zijn deugdelijkheid bewezen heeft, mag niet sneuvelen door de zesde staatshervorming.
BOB is een icoon

Sinds 1995 organiseert het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) de bekende BOB-campagnes om de bestuurders te sensibiliseren om niet in beschonken toestand achter het stuur te kruipen. De afgelopen 20 jaar zijn meer dan 3 miljoen BOB-sleutelhangers uitgedeeld tijdens alcoholcontroles. BOB zelf is ondertussen een Europees succes en gekopieerd in 15 andere landen (waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Meer nog, zelfs in het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is BOB als begrip opgenomen. “BOB is een icoon en een exportproduct,” stelt Marino Keulen, “het is dan ook onbegrijpelijk dat dit concept zou sneuvelen.”

BOB heeft mensenlevens gered en is gekend over heel het land. In tijden dat de alarmbel geluid wordt over de dalende verkeersveiligheid in Vlaanderen en het stijgend aantal verkeersdoden worden verkeersveiligheidscampagnes, zoals BOB, steeds belangrijker om de mentaliteit van de mensen te wijzigen. In het 20-jarige bestaan van BOB, heeft BOB zijn efficiëntie en deugdelijkheid bewezen.

Onduidelijkheid blijft

Het antwoord van de minister kon de onduidelijkheid niet wegnemen. Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de sensibiliseringscampagnes voor verkeersveiligheid. De minister heeft hierop besloten om de markt te bevragen en zodoende te komen tot een aanbesteding voor de Vlaamse verkeersveiligheidscampagnes.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft men dit niet gedaan en bevestigt men het vertrouwen in de BOB-campagne en het BIVV. Dit roept vragen op, waarom kan het Brusselse gewest dit wel en Vlaanderen niet?

Marino Keulen is van oordeel dat een dergelijke aanbesteding niet noodzakelijk was. “Wanneer een bevoegdheid overgaat van het ene niveau naar het andere niveau dient er niet automatisch een aanbesteding gehouden te worden. Dit is enkel het geval wanneer de termijn van de concessie verstreken is. Bijgevolg zou minister Weyts perfect de BOB-campagnes verder kunnen zetten,” stelt Keulen.

Hierdoor blijft de onduidelijkheid over de toekomst van BOB bestaan. Daarom stelde de heer Keulen voor om de BOB-campagne intergewestelijk te organiseren, teneinde de verkeersveiligheid over het hele grondgebied van België te verhogen. “Wanneer ik de E40 neem vanuit Limburg richting Brussel, dan begin ik in Wallonië en ga vervolgens enkele keren de taalgrens over om te eindigen in het Brussels Gewest. Wanneer die campagne versnipperd wordt, dan gaat het effect ervan verloren. Om BOB te vervangen door een Vlaamse variant, zal het jaren duren om hetzelfde effect te bereiken als de BOB-campagne ooit bereikt heeft,” besluit Keulen.