Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 12 maart 2015

#Persbericht Marino Keulen# 11 maart 2015 : “Inzetten op trajectcontrole langs Vlaamse wegen”#

Woensdag, tijdens de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement, heeft Marino Keulen (Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld) minister Weyts ondervraagt over de mogelijkheden van nieuwe projecten rond trajectcontrole. De minister wil hierop inzetten om de verkeersveiligheid op Vlaamse wegen te verhogen. “Elke verkeersdode is er één te veel, daarom is Open Vld voorstander van het uitbreiden van het aantal plaatsen waar trajectcontrole aanwezig is,” stelt Marino Keulen. “Wat een goede manier is om de autobestuurder aan te manen om zijn snelheid aan te passen aan de wettelijke snelheid.”
Vorige week publiceerde de European Transport Safety Council (ETSC) Europese cijfers over de verkeersveiligheid en het aantal verkeersdoden in het verkeer. Het aantal verkeersdoden op Vlaamse snelwegen is met 31,4% gedaald voor de periode 2004-2013. Wanneer dit in Europees perspectief bekeken wordt, blijkt dit cijfer minder hoopvol. Vlaanderen bengelt onderaan en heeft in verhouding nog altijd veel verkeersdoden in het verkeer. Minister van Mobiliteit Weyts heeft vorige week aangekondigd om in te zetten op een aantal structurele maatregelen: trajectcontrole en mobiele trajectcontrole om door een betere handhaving het aantal verkeersdoden terug te dringen.
Minister Weyts antwoorde dat er €700.000 voorzien is voor de uitrol van projecten rond trajectcontrole in 2015. Dit gaat dan zowel over investeringen in mobiele als vaststaande trajectcontrole. “De mobiele trajectcontrole vraagt nog bijkomend studiewerk en zal nog niet onmiddellijk voor morgen zijn, daarom moet de minister inzetten op vaste trajecten waar trajectcontrole geïmplementeerd zal worden,” volgens Keulen.
Momenteel zijn er drie trajecten op de E40 en E17 waar trajectcontrole aanwezig is. “Er is langs Vlaamse wegen nog ruimte om trajectcontrole toe te passen. Belangrijk is echter dat dit alles in samenspraak gebeurt met de lokale politiezones en de gerechtelijke instanties. De politiezones en de gerechtelijke diensten dienen zich hierop te organiseren en voor te bereiden. Zodoende kan de handhaving van het snelheidsregime gewaarborgd worden door politie en gerecht. Dat is cruciaal voor de geloofwaardigheid van elk handhavingsbeleid,” besluit Marino Keulen.