Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 27 februari 2015

#Persbericht PZ Lanaken-Maasmechelen#

Tijdens het weekend van 20 - 22 februari 2015 werden door de politie Lanaken-Maasmechelen enkele pogingen inbraak en inbraak in garages van appartementen vastgesteld in de Pannestraat en het Molenweideplein. Eveneens werd er in een viertal voertuigen die geparkeerd stonden op het Molenweideplein ingebroken.
Er werden in de onmiddellijke buurt twee 16-jarigen aangetroffen door een patrouille van de politie Lanaken-Maasmechelen. Ze werden meegenomen en beiden mochten beschikken na contactname met het jeugdparket en het onderzoek wordt verdergezet door de lokale politie. In 2013 werden 22 personen gearresteerd door de lokale politie Lanaken-Maasmechelen voor woninginbraak. In 2014 steeg dit aantal tot 33 gearresteerden.
Voorkom diefstal in je appartementsgebouw en door het nemen van een aantal aandachtspunten kan men het risico op een inbraak aanzienlijk verminderen. Weet wie je buren zijn en spreek bij afwezigheid af om elkaars appartement in het oog te houden tegen ongewenste bezoekers; ook al ben je maar even weg. Laat nooit toe dat een vreemde persoon mee binnen glipt via de algemene toegangsdeur. Spreek deze persoon aan: vraag wie hij is en voor wie hij komt. Wanneer je een verdachte persoon merkt, spreek hem dan aan of meld het verdachte gedrag bij de politie (101). Sluit toegangsdeuren tot garages en fietsenbergingen steeds af. Zij geven meestal toegang tot het volledige gebouw.
Laat ook geen waardevolle spullen in je voertuig wanneer je deze op een openbare parking moet parkeren. Kies in ieder geval voor een niet-afgelegen en goed verlichte parkeerplaats. Voorwerpen die (per uitzondering) toch in de auto blijven liggen, kunt u bij voorkeur in de afgesloten koffer opbergen. Leg het voorwerp op de plaats van vertrek in uw koffer en niet op de plaats van bestemming, zodat een potentiële dief deze handeling niet ziet.

donderdag 26 februari 2015

#Persbericht#Marino Keulen# : “Positief dat Nederlandse partners willen doorgaan met sneltram Hasselt-Maastricht”#

Gisterenavond tijdens de presentatie van de review door de stuurgroep Tram Vlaanderen-Maastricht is duidelijk geworden dat de Nederlandse partners, de gemeente Maastricht en de provincie Nederlands-Limburg, nog steeds de ambitie hebben om een sneltram te realiseren tussen Hasselt en Maastricht ondanks de technische en financiële problemen die recentelijk opgedoken zijn. “Dat stemt mij gematigd positief,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lanaken, Marino Keulen (Open Vld). “De Nederlandse partners spreken hun ambitie uit om de tram tussen Hasselt en Maastricht te realiseren en zo de eerder gesloten contracten te honoreren.”
De technische problemen waar het nieuwe onderzoek zich op focuste waren vooral de stabiliteitsproblemen van de Wilhelminabrug, de Bassinbrug, het tunneldek en de Westelijke aanloop van de sneltram naar de brug toe. De conclusie van het rapport is dat een oversteek van de Maas financieel voor grote meerkosten zorgt (raming tussen de 20 en de 40 miljoen euro) en dus mogelijk financieel onhaalbaar wordt. Daarom bestelde de stuurgroep Tram Vlaanderen-Maastricht een nieuwe studie om te kijken naar twee mogelijke alternatieve eindhaltes van de sneltram: Mosae Forum of de Boschstraat. Beiden situeren zich in het centrum en aan de Westelijke kant van de Maas zodat deze niet overgestoken dient te worden. “Deze twee alternatieve pistes zijn interessant om te onderzoeken, maar het initiële uitgangspunt blijft om – onverkort – van station naar station te trammen,” aldus Keulen. “De hele bedoeling van het Spartacusproject is net om mensen via verschillende vervoersvarianten (tram, trein, …) te vervoeren en daarom is het cruciaal om aan het station van Maastricht uit te kunnen stappen en bijvoorbeeld met de trein naar Aken te sporen.”
Tegen de zomer wordt de nieuwe studie afgerond en zal de stuurgroep, de gemeenteraad van Maastricht en de Provinciale Staten van Nederlands-Limburg, zich hierover buigen. Verwacht wordt dan ook dat na de zomer van 2015 er nieuwe besluitvorming genomen moet worden over de nieuwe eindhalte. Dit alles zal steeds in overleg gebeuren met de Belgische partners, zijnde De Lijn en Vlaams minister van mobiliteit Weyts. “Na de zomer zal men twee opties op tafel hebben liggen: ofwel voor de Maas de eindhalte leggen, ofwel doorgaan tot het station. Het behoeft geen betoog dat ik persoonlijk voorstander ben van het station van Maastricht als eindhalte. Dat is contractueel ook zo vastgelegd,” stelt Marino Keulen. “Het is positief dat men dit alles wel wil overleggen en bespreekbaar maken met de Vlaamse partners en dat er terug contacten plaatsvinden met deze partners. Zich hullen in stilzwijgen is ter plaatste blijven trappelen. Zo komt men nooit tot doorbraken. Het is alleen onbegrijpelijk dat deze problemen nu pas aan het licht komen, na jaren van voorbereiding waar Maastricht en Nederlands-Limburg bij betrokken waren. Dit zorgt weeral voor een vertraging van het dossier, terwijl de tijd van uitvoering aangebroken is.”
Een mogelijke en “tijdelijke tussenoplossing”, in afwachting van de door de Nederlandse regering geplande verhoging van de Maasbruggen tot 9m10 (de Europese richtlijn voor containerbinnenvaart), is om de voorlopige eindhalte voor de Maas te leggen en na de verhoging van de Wilhelminabrug deze halte te verbinden met de definitieve eindhalte aan het station van Maastricht. “Dit is enkel mogelijk indien het gaat om een tijdelijke eindhalte en die tijdelijkheid beperkt in de tijd is en contractueel wordt vastgelegd, zodat deze binnen een redelijke termijn (dus zeker niet over 20 tot 30 jaar) een tussenhalte wordt op weg naar eindstation Maastricht-station,” besluit Keulen.
De geplande vertraging van het project wordt door de stuurgroep geschat op twee jaar en zal betekenen dat de sneltram Hasselt-Maastricht pas in 2020 kan rijden.

woensdag 11 februari 2015

#Persbericht #: “Juridisch obstakel Tram Vlaanderen-Maastricht/Spartacus overwonnen”#

Vandaag heeft de Nederlandse Raad van State uitspraak gedaan in het geding tussen de Fietsersbond, zes particulieren en een hoteluitbater en de gemeente Maastricht betreffende het bestemmingsplan voor de Tram Vlaanderen-Maastricht (in Vlaanderen bekend als Spartacus). “De Raad van State heeft de meeste bezwaren weerlegd en zodoende is dit juridische obstakel genomen en moet de gemeente Maastricht politieke wil tonen om het tramproject volgens afspraak uit te voeren,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen.
De zaak is ter zitting behandeld op 25 november 2014 door de Nederlandse Raad van State en vandaag is de tussenuitspraak gepubliceerd. “Globaal genomen is de uitspraak positief voor de voortgang van het tramproject,” volgens Keulen. “De gemeente Maastricht dient enkele kleine aanpassingen te doen aan het bestemmingsplan op het vlak van onaanvaardbare hinder door laagfrequent geluid. Hiervoor heeft de gemeente 16 weken de tijd om dit in orde te brengen en nadien doet de Raad van State een definitieve uitspraak. Dit is geen onoverkomelijk probleem.”
De volgende stap in de realisatie van het tramproject is het oplossen van de technische problemen in Maastricht (bv. van de Wilhelminabrug). “Hierover zal einde februari, begin maart, het eindverslag van de review (naar aanleiding van de stabiliteitsproblematiek) en de bespreking ervan in Maastricht van cruciaal belang zijn,” stelt Keulen. “Dit is het moment waarop de Nederlands-Limburgse politici hun engagement aan het project kunnen tonen en de eerder gemaakte afspraken honoreren.”
“Zij die dachten of hoopten dat Nederlandse Raad van State het Spartacusproject in de gracht zouden kieperen, zijn eraan voor de moeite. Ik geef toe dat ik tot vanmorgen schrik had voor de inhoud van dit arrest. Want ten overstaan van een gerechtelijk arrest kan je als politieke overheid enkel het hoofd buigen. Dat heeft te maken met de scheiding der machten. Het bekomen arrest is dus uitermate positief voor de believers van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Alles wat nu rest is politieke wil. Wil om budgettaire en andere technische problemen op te lossen. En respect te tonen voor de handtekeningen die zijn gezet - ook door Maastricht en Nederlands-Limburg - onder samenwerkingsovereenkomsten in 2011 en 2014,” besluit Marino Keulen.

#Interview Radio 2 Limburg : Ik ben zeer opgetogen over de uitspraak van de Nederlandse Raad van State betreffende de Tram Vlaanderen-Maastricht en dan vooral over het gegeven dat de #Raad van State de meeste bezwaren van tafel geveegd heeft#

Beluister hier het interview.