Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 16 april 2014

Persmededeling : RUP Wonen Hangveld en Gauwakkerstraat Rekem afgeslankt.

Bestuur houdt rekening met bezwaren omwonenden
Het schepencollege gaat voor een afgeslankte versie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wonen
Hangveld en Gauwakkerstraat. Het gemeentebestuur hield rekening met de talrijke opmerkingen en
bezwaren van de omwonenden. Er zullen nog 16 bouwkavels gerealiseerd worden binnen het
deelplan Gauwakkerstraat.
Schepen voor Ruimtelijke Ordening Sofie Martens: “Met ons bestuur willen we de kaart voor jonge,
startende gezinnen trekken en hun de kans bieden om in onze gemeente een eigen bouwkavel te
verwerven en een stekje uit te bouwen. Het RUP Wonen Hangveld en Gauwakkerstraat paste hier in.
Tijdens de lopende procedure ontvingen we heel wat bezwaren van omwonenden. Daar houden we
rekening mee. We hebben dan ook besloten om dit project niet in z’n totaliteit door te zetten en alleen
door te gaan met het RUP Gauwakkerstraat.”
Burgemeester Keulen: “Binnen het deelplan Gauwakkerstraat zullen 16 bouwloten gerealiseerd
worden. We willen hiermee jonge mensen de kans bieden om in Lanaken te blijven wonen. We blijven
de kaart trekken van de jonge starters om het voor hun mogelijk te maken om in Lanaken te wonen.
We zullen ons de volgende maanden dan ook concentreren op de verdere ontwikkeling van enkele
binnengebieden in onze gemeente om zo meer bouwloten vrij te maken voor jonge gezinnen. Zowel in
Veldwezelt (Holtstraat-Lindestraat-Geerenweg), Rekem (Groenstraat, Burgemeester Delwaidelaan-
Schoolstraat), Gellik (Dorpsstraat-Kerkstraat) en Lanaken (Postweg-Hoenderbroekstraat) staan
projecten op stapel waarmee op korte termijn 182 bouwkavels kunnen gerealiseerd worden. Ongeveer
25% daarvan zal gebouwd worden door het Maaslands Huis (huurwoningen) en de Kleine
Landeigendom (koopwoningen). Nog eens minstens 20 bouwloten zijn kavels van maximum 4are en
vallen onder de noemer ‘betaalbaar wonen’ “.
Het RUP Wonen Hangveld en Gauwakkerstraat zal in mei door de gemeenteraad behandeld worden.