Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 30 april 2014

Kandidaat van de dag: Geert Jansen --- voorlaatste opvolger Vlaamse Lijst --- LommelGeert Jansen --- voorlaatste opvolger Vlaamse Lijst--- Lommel

We moeten de kansen op werkplekleren uitbreiden, zeker voor afgestudeerden die in hun eerste jaar niet onmiddellijk werk vinden. Deze ervaring geeft vertrouwen en meer kansen op de arbeidsmarkt.
Verkeersveiligheid is een prioriteit. Bij de aanleg van nieuwe wegen, fiets- en voetpaden moet rekening gehouden worden met de veiligheidsimpact. Door investeringen in fiestpaden en -infrastructuur, maken we van Vlaanderen een echt fietsland.Investeren in bakstenen moet beloond worden. Nieuwe woonvormen moeten er voor zorgen dat we zijn allen een eigen stekje kunnen blijven behouden. Investeren in een eigen woning levert meer inkomsten voor de overheid, dan wanneer het naar sociale huurwoningen gaat.