Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 4 maart 2014

Belga : "Peeters II met de hakken over de sloot" (Open Vld)

= 'Peeters II' was een zwakke regering die op de winkel heeft gelet, maar de grote problemen heeft doorgeschoven. Dat zegt oppositiepartij Open Vld in een evaluatie van de afgelopen vijf jaar. De liberalen geven de ploeg van Kris Peeters 51 op 100. Geslaagd dus, maar met de hakken over de sloot, stelt fractieleider Bart Tommelein.
Open Vld toetste honderd beloftes uit het regeerakkoord aan de verdiensten van de regering en kwam uit op 51 procent. "Als het goed is, zeggen we het ook", belooft Tommelein.
Het onderwijs is de liberalen de grootste doorn in het oog. "Er is een principe-akkoord over de hervorming van het secundair, maar ook niet meer dan dat", zegt Onderwijsspecialiste Ann Brusseel. "De regering is er niet in geslaagd een loopbaanpact te sluiten om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken en er is geen schaalvergroting gekomen, zoals het regeerakkoord beloofde."
Tweede teleurstelling voor de liberalen is het mobiliteitsbeleid, "de achilleshiel van deze regering". "Toegegeven: er is een inhaaloperatie gebeurd voor het onderhoud van de wegen en er zijn fietspaden bijgekomen", zegt parlementslid Marino Keulen. "Maar de grote infrastructuurwerken, die het verschil maken inzake welvaart en jobs, zijn er niet gekomen. Met de tracékeuze voor de Oosterweelverbinding staan we even ver als vijf jaar geleden. Bovendien is er niet beslist over de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven en over de verbreding van het Schipdonkkanaal."
Op het departement Welzijn stelt Open Vld vast dat de budgetten zijn gestegen, maar ook de wachtlijsten. "In de gehandicaptenzorg van 17.652 in 2009 tot 20.852 in 2012."
Het begrotingsbeleid krijgt wel goede punten van de liberalen. "We moeten daar niet flauw over doen, een begroting in evenwicht is een verdienste", aldus Tommelein. "Er is dan ook een reeks belastingverhogingen doorgevoerd, zoals de miserietaks. Er wordt bovendien te weinig gebruik gemaakt van de fiscale autonomie. De minister van Begroting (Philippe Muyters) wordt aan het einde van de legislatuur niet bepaald bedankt", zegt hij in een verwijzing naar de lijstduwersplaats van Muyters.
Volgens de fractieleider was de voornaamste bekommernis in 2009 de vorming van een regering zonder liberalen. "Maar dit is geen collegiale ploeg gebleken", zegt hij. "De ministers stonden regelmatig met getrokken messen tegenover elkaar. Het beste bewijs daarvan is dat N-VA noch sp.a op hun nieuwjaarsreceptie over de verwezenlijkingen in de Vlaamse regering heeft gesproken", besluit de fractieleider.
Op 12 en 13 april houden de liberalen hun verkiezingscongres. Daarna kan de campagne echt van start gaan.