Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 14 februari 2014

1.3 milj euro voor fiets - en voetpaden #lanakenopdekaartzetten @OpenvldLanaken

voetpad Pannestraat
Het gemeentebestuur heeft 1,3 miljoen euro voorzien voor de aanleg van fiets- en voetpaden.

Schepen van Openbare Werken Patrick Tollenaers: “We hebben een plan opgesteld om de volgende jaren systematisch nieuwe fiets- en voetpaden aan te leggen in onze gemeente. Jaarlijks voorzien we € 125.000 voor de aanleg voor voetpaden. Voor de fietspaden is jaarlijks € 100.000 voorzien. Deze werken gaan gepaard met het ondergronds brengen van de nutsvoorzieningen waar dat nog niet gebeurd was.”

Momenteel worden voetpaden aangelegd in de Pannestraat tussen de Hoenderbroekstraat en de Eikelenweg. Hier komen voetpaden in betonstraatstenen met een breedte van 1.20 m aan beide zijden van de bestaande weg. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 55.000 euro.

Schepen Tollenaers: “Als de werken in de Pannestraat klaar zijn, zal de aannemer meteen beginnen aan de aanleg van voetpaden in de Nelissenlaan in Kesselt. Hier worden momenteel nog eerst een aantal nutsvoorzieningen ondergronds gebracht.”.

Het voetpad in de Nelissenlaan wordt 1.20 m breed. Het komt aan de zijde van de school en kost 23.000 euro. De bestaande inritten worden aangepast aan de nieuwe voetpaden. Later dit jaar worden nog voetpaden aangelegd naast het laatste stuk van de Pannestraat tussen de Eikelenweg en Bosstraat, en naast de verbindingsweg tussen het Europaplein en de Gasthuisstraat.