Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 3 januari 2014

Schrijven tav de brandweervrijwilligers

Geachte brandweervrijwilligers,

Ik heb jullie open brief aan de burgemeesters van Vlaanderen betreffende het brandweerstatuut in goede orde ontvangen en aandachtig gelezen.

In de eerste plaats kan ik bevestigen dat jullie op de steun van Open Vld kunnen blijven rekenen betreffende het voortbestaan van de vrijwilligers binnen de brandweer.

Zoals jullie weten wordt op dit moment verder onderhandeld over het administratief statuut en de bezoldiging van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, net zoals over het functieprofiel van de commandant en de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie. Wij hebben al een aantal wijzigingen ten goede kunnen doorvoeren bij deze onderhandelingen en zullen dit verder blijven proberen.

Open Vld zorgde er bijvoorbeeld voor dat vrijwilligers kunnen deelnemen aan de allereerste selectie voor zonecommandant. Dat was in het oorspronkelijke voorstel van de minister niet het geval.

Voor wat het Koninklijk Besluit van de bezoldiging betreft besliste de ministerraad op vrijdag 13 december 2013 dat er verder overleg wordt gepleegd met de vertegenwoordigers van de drie Verenigingen van steden en gemeenten alsook met de betrokken beroepsorganisaties. Ik kan jullie meedelen dat wij ook in contact staan met de VVSG. Zij ijveren evenzeer voor het behoud van de vrijwilligers binnen de brandweer. Er werd ook voorzien in een analyse van de financiële impact voor de steden en gemeenten. Er kan ook worden opgemerkt dat het geen verplichting is om in het statuut te stappen. In Vlaanderen zal de harmonisatie van de weddeschalen trouwens zorgen voor een gemiddelde loonstijging van vijf procent ten opzichte van het huidige loon.

Inzake het Koninklijk Besluit van het administratief statuut werd eveneens beslist tot verder overleg met de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten en de beroepsorganisaties. Er blijven nog heel wat knelpunten over: ambulanciers, evenwicht beroeps en vrijwilligers, fysieke geschiktheidsproeven, de opleiding en de brandweerscholen. De komende maanden wordt daarover verder onderhandeld.

Laat niet na mij verder te contacteren met verdere informatie nuttig voor de lopende besprekingen.


Hopend jullie hiermee van dienst te zijn geweest,
Marino Keulen