Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 3 december 2013

Vrij Verteld - editie december 2013TOEKOMSTVERKLARING:

VRIJHEID & ENGAGEMENT!

Vorig weekend keurde Open Vld haar nieuwe beginselverklaring voor. Daarin zet de partij haar liberale ideologie op scherp voor de komende jaren.

Patrick Dewael, covoorzitter van het toekomstcongres: "We willen de komende jaren 100% inzetten op de economie: de jobs van de mensen en de concurrentiekracht van onze bedrijven. Meer concreet gaan we voor een belastingverlaging voor wie werkt en werk creëert, willen we iedereen aan de slag krijgen en pleiten we voor een overheid die minder doet en meer mogelijk maakt."

Speerpunt is het 5-5-5-plan. "We willen met alle overheden samen het overheidsbeslag terugdringen met 5%. Dit creëert de budgettaire ruimte om €5 miljard belastingverlagingen te geven aan de burger, o‑ ewel €170 à €180 per maand. Voor de bedrijven verlagen we de loonkost eveneens met €5 miljard. Zo versterken we hun concurrentiekracht, wat jobs oplevert", stelt Dewael.

De liberalen pleiten voor een maatschappijmodel waarin de geëngageerde burgers centraal staan en de overheid zich de rol aanmeet van scheidsrechter."We geloven dat de mensen betere keuzes maken op maat van hun noden, dan de overheid. We moeten opnieuw de architect kunnen zijn van onze vooruitgang en die van de samenleving", besluit Dewael.

Lees de geamendeerde en aangenomen beginselverklaring op http://openvld.be/Library/docs/Toekomstverklaring.pdf en bekijk de aftermovie op http://www.youtube.com/watch?v=s1k4oYBmqYQ&feature=youtu.be


VLAANDEREN STAAT STIL EN DAT KOST JOBS
Mobiliteit is één van de achillespezen van deze Vlaamse regering. Deze legislatuur zijn de files met 36% toegenomen, en dat merken we allemaal.

"Oorzaak is het gebrek aan daadkracht om missing links zoals de Antwerpse Oosterweel of de Limburgse Noord-Zuid te realiseren, ondanks de uitgestoken hand van Open Vld in de oppositie", zegt Marino Keulen. Ondertussen trekken bedrijven weg omdat ook zij de files beu zijn. "Hét bewijs dat omgevingsfactoren zoals mobiliteit en vergunningenbeleid eveneens cruciaal zijn voor onze concurrentiepositie. Het is vijf na twaalf: de files kosten ons jobs!"

Keulen stelt de volgende constructieve oplossingen voor: "Wij hebben nood aan een integraal beleid. Een goede wegeninfrastructuur vormt de basis van onze mobiliteit en economie. De missing links zoals de Noord-Zuid moeten dus snel worden vergund. Daarnaast zijn extra rijruimte, minder op- en afritten en nieuwe technologie voor een betere doorstroming van het verkeer nodig. Uiteraard in combinatie met een comfortabel en vooral stipt openbaar vervoer, zodat de Vlaming een waardig alternatief hee‑ voor koning auto."

Binnenkort vindt u hier de volledige nieuwsbrief online terug.