Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 2 oktober 2013

Vrij Verteld - editie september 2013


 U kan deze nieuwsbrief ook online bekijken


HERKEURING DIMLICHTEN BIJ EIGEN GARAGIST
Auto afgekeurd wegens slecht afgestelde dimlichten… Wie hee ft het nog niet meegemaakt? Als het van Open Vld afhangt kan dit in de toekomst opgelost worden door uw eigen garagist en moet u niet opnieuw bij de autokeuring aanschuiven.

In 78 procent van de gevallen van een keuring is het voertuig in orde en krijgt men zijn groen keuringsformulier. In 20 procent van de gevallen is een herkeuring nodig binnen de 14 dagen. Bij meer dan een kwart van de afkeuringen is dit te wijten aan slecht afgestelde dimlichten. Slechts in 1,14 procent wordt het voertuig de onmiddellijke toegang tot het verkeer ontzegd. Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt dat de wagen niet door de keuring geraakt door slecht afgestelde dimlichten. Een vervelende zaak. Het gevolg is immers dat je een nieuwe afspraak moet maken met je garage, die het probleem binnen het kwartier oplost. Maar daarna moet je terug aanschuiven bij de autokeuring, voor een herkeuring die je extra geld en tijd kost. Je bent er al snel een halve dag aan kwijt. Ik pleit er daarom voor om de herkeuring van dimlichten over te laten aan uw eigen garage. Uw garagist stelt uw dimlichten correct af en bezorgt als bewijs daarvan een digitaal attest aan de keuringsdienst. Klaar is Kees! Het kan perfect georganiseerd worden, zoals in Nederland reeds het geval is. Dit zijn kleine zaken die het leven voor iedereen gemakkelijker maken en onnodige kosten en tijd besparen. Zodra de Vlaamse overheid deze bevoegdheid krijgt dankzij de nieuwe staatshervorming dien ik hierover een voorstel in het Vlaams Parlement in.


NELE LIJNEN LANCEERT FLEXI-JOBS

Senator Nele Lijnen wil werknemers en gepensioneerden 500 euro per maand belastingvrij laten bijverdienen. Deze exi-jobs exibiliseren overuren en gelegenheidsarbeid en ze maken onze bedrijven competitiever. Zij werkte samen met collega Rik Daems een voorstel uit.

De exi-jobs bieden de nodige ademruimte in arbeidsintensieve sectoren gezien gelegenheidsarbeid en overuren voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijk worden, aldus Lijnen: "De werkgevers betalen slechts 125 euro (25%) op de 500 euro die de werknemer ontvangt, zonder verdere scale of sociale verplichtingen. Dat die eerste 500 euro als het ware netto is, verlaagt de kost voor de ondernemer drastisch."

Het voorstel ontraadt tevens zwartwerk waardoor het voor de overheid budget-neutraal is: "Meer mensen in het wit aan de slag staat gelijk aan meer groei en consumptie en dus overheidsinkomen. En voor deeltijdse arbeiders kan het de opstap zijn naar een voltijdse job."


VOOR EEN MODERNE FISCALITEIT

De belastingdruk en het overheidsbeslag in ons land zijn beiden te hoog en we krijgen hier als burgers te weinig voor in ruil. Daarom werd er in het parlement op vraag van Open Vld een fiscale hervormingscommissie in het leven geroepen die ons fiscaal systeem moet moderniseren.

Patrick Dewael en Rik Daems vertegenwoordigen de liberalen: "Een overheid heeft belastingen om zijn werking te financieren. Vooraleer we bij de burger aankloppen, moeten we dus eerst besparen op het overheidsapparaat en de uitgaven efficiënter maken. Op die manier kunnen we de belastingen echt verlagen, in plaats van ze louter te verschuiven. Het moet de ambitie zijn om het overheidsbeslag weer onder de 50% van het BBP terug te dringen", zegt Dewael. Daarnaast willen de liberalen het fiscaal systeem drastisch hervormen en vereenvoudigen.
Dewael: "Het is vandaag een heuse uitdaging om je belastingbrief in te vullen. Wij pleiten daarom om slechts twee lagere tarieven te behouden in de personenbelasting en het aantal aftrekken, vrijstellingen en verminderingen terug te brengen. Dat maakt onze fiscaliteit niet alleen eenvoudiger, maar ook rechtvaardiger. In de vennootschapsbelasting willen we het tarief eveneens verlagen, in ruil voor het schrappen van aftrekposten en subsidies."

Op het ideologisch congres van eind november zullen de Open Vld-leden deze plannen voor een moderne fiscaliteit bediscussiëren en officieel vastleggen. Ter voorbereiding organiseert de partij op 19 oktober hierover een studiedag met fiscale specialisten. Iedereen is vanaf 10u welkom in het Diamantcentrum, Reyerslaan 80 in Brussel.


70 JOBS IN OUD-REKEM

Het schepencollege van Lanaken heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de realisatie van een woonzorgcentrum met rusthuiskamers en serviceflats in Oud-Rekem. In totaal gaat het om 86 wooneenheden.

Sofie Martens, schepen van Ruimtelijke Ordening: "Met de bouw van dit project wordt voorzien in een belangrijke behoefte: kwalitatief wooncomfort aanbieden voor senioren. In Lanaken neemt de vergrijzing toe en merken we dat er meer en meer vraag is naar aangepaste woonomstandigheden voor de wat oudere inwoners."

Marino Keulen, burgemeester Lanaken: "Dit project levert bovendien een 70-tal arbeidsplaatsen op. Ik denk dan ook dat we hier mogen spreken van een gunstig project voor Oud-Rekem. Het is een combinatie van werkgelegenheid voor de enen en woongelegenheid voor de anderen, in een project dat perfect kadert binnen het historisch kader van Oud-Rekem."