Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 10 oktober 2013

Persmededeling : Nooddecreet NoordZuid-Limburg gaat verder

Vandaag werd in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement het nooddecreet NoordZuid-Limburg, zoals ingediend door de Open Vld parlementsleden Marino Keulen en Dirk Van Mechelen, besproken. Na een constructief debat werd unaniem door de commissie beslist om het standpunt te vragen van de Vlaamse regering.

Iedereen in de commissie was akkoord dat er zo snel als mogelijk een oplossing moet komen voor de padstelling omtrent de NoordZuid-Limburg. Er was enkel één grote onduidelijkheid en dat is welke mogelijke pistes, waaronder ook het nooddecreet, voldoende juridische zekerheid bieden. Het is immers nu al duidelijk dat welke piste ook bewandeld wordt deze opnieuw het voorwerp kan uitmaken van een juridische betwisting.

Maar het staat buiten kijf dat de piste Keulen – Van Mechelen de snelste oplossing is om de werken te kunnen aanvatten. Daarom werd ook aan de Vlaamse regering gevraagd een tijdstabel op te maken met betrekking tot de twee procedures die kunnen gevolgd worden om de werken te laten aanvatten. De heropgestarte procedure van de Vlaamse regering of het turbospoor Keulen – Van Mechelen.