Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 21 oktober 2013

Persbericht : Het startschot van Crevits komt rijkelijk laat

De Vlaamse regering besliste vandaag om VIA-Invest de opdracht te geven om zes grote infrastructuurprojecten voor te bereiden. Volgens Vlaams Volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Bart Tommelein komt deze beslissing niets te vroeg. Bovendien tempert Open Vld de hoerastemming. “Het gaat om een eerste stap. Het zal nog jaren duren vooraleer deze projecten ook effectief gerealiseerd zullen zijn. Het fileleed in Vlaanderen, dat onder Crevits met 36% is gestegen, zal dus nog even duren.”

Keulen wijst er op dat de Vlaamse regering helemaal nog niet ver staat in de aanpak van het fileprobleem. Marino Keulen: “We weten allemaal dat een structurele aanpak van de grote mobiliteitsproblemen in Vlaanderen een prioriteit zou moeten zijn. Want de economische, sociale en ecologische kost van de ellenlange files waar we vandaag mee geconfronteerd worden is niet te overzien. Het bilan van deze Vlaamse regering en van minister Crevits is echter zeer mager. Van de 25 missing links en de twee bottlenecks werd er deze legislatuur amper één project volledig gerealiseerd: de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem. En twee projecten zijn effectief in uitvoering.”

Startschot voor amper 6 van de 51 missing links

De beslissing die de regering vandaag nam is dan ook pas een eerste stap in een heel proces. Vooraleer er een eerste spade in de grond steekt, zullen we alweer jaren verder zijn. En dan mogen er geen vertragingen en problemen opduiken zoals bij tal van andere infrastructuurwerken. Volgens fractievoorzitter Bart Tommelein gaat het overigens niet enkel om missing links op de wegen, maar zijn er tal van andere die nog moeten worden aangepakt. Tommelein: “Volgens het recente VRIND-rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering zelf zijn er 19 missing links aangeduid inzake waterweginfrastructuur. Daarvan zijn er amper drie uitgevoerd. Meer nog, over tien projecten is er zelfs geen enkele beleidsbeslissing. En van de 9 prioritaire missing links in het tramnetwerk bevindt zicht opnieuw amper één project in uitvoeringsfase.”

Keulen en Tommelein vinden het goed dat minister Crevits vandaag het startschot gegeven heeft voor zes projecten. “Maar zes op een totaal van 51 missing links is weinig en bovendien komt het op ruim een half jaar voor de verkiezingen rijkelijk laat”, aldus Keulen en Tommelein.