Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 14 augustus 2013

Laat gewone garage dimlichten herkeuren

BRUSSEL - Als het van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) afhangt, dan gebeurt de herkeuring van slecht afgestelde dimlichten voortaan bij de garagehouder. Dat bespaart de automobilist een vaak tijdrovend tweede bezoek aan een keuringsstation.

Uit cijfers van GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, blijkt dat in ons land per jaar ruim 4,55 miljoen keuringen worden uitgevoerd. Dat gebeurt in 77 erkende keuringscentra.In 78 procent van de gevallen is het voertuig technisch volledig in orde en krijgt de automobilist een groen keuringsformulier mee. In 2012 werd 1,14 procent van de voertuigen onmiddellijk de toegang tot het verkeer ontzegd, terwijl in ruim 20 procent van de gevallen een keuringsbewijs met beperkte geldigheid werd toegekend. Dat betekent dat de automobilist binnen de 14 dagen het euvel moet herstellen en zijn voertuig moet laten herkeuren. "In meer dan een kwart van de gevallen gaat het daarbij over verkeerd afgestelde dimlichten", aldus Marino Keulen, die voorstelt om die verplichte herkeuring voor dimlichten te vervangen door een elektronisch herstellingsattest dat de garagehouder rechtstreeks aan het keuringsstation zou kunnen afleveren. "Op dat moment wordt een tweede verplichte keuring voor buiten tolerantie gestelde dimlichten overbodig." NederlandMarino Keulen haalt zijn inspiratie in Nederland, waar de Rijksdienst voor Weg en Waterstaat de zogenoemde 'algemene periodieke keuring' heeft uitbesteed aan een duizendtal APK-erkende garagebedrijven. Keulen wil de geplande regionalisering van de autokeuring aangrijpen om het voorstel op de agenda te zetten. "De regionalisering van de autokeuring moet een aanzet zijn om de service voor de burger nog verder te verbeteren en de administratieve lasten en kosten tot een minimum te beperken.

"OnafhankelijkheidBinnen de sector loopt men niet meteen warm voor het liberale voorstel. Woordvoerder Marie De Backer van GOCA vreest vooral voor de onafhankelijkheid van de autokeuring. "Als de hersteller zijn eigen werk moet keuren, komt ons basisprincipe in het gedrang. Het is juist de onafhankelijkheid die van de autokeuring in ons land een voorbeeld maakt voor de hele wereld."

Volgens Marie De Backer wordt voor de afstelling van de dimlichten bovendien apparatuur gebruikt die regelmatig wordt gecontroleerd en gekalibreerd. "Maar als de Vlaamse regering straks de regels wijzigt, dan passen wij die natuurlijk toe."Dat een groot deel van de herkeuringen betrekking heeft op de dimlichten verbaast specialisten in de sector trouwens niet. "De afstelling en controle van de dimlichten doe je niet zomaar snel snel.

Dat is delicaat precisiewerk. Je kan dat niet vergelijken met een mistlicht dat niet werkt", vindt Pascal Kortens van Autoveiligheid, dat 16 keuringsstations uitbaat.

Volgens Marie De Backer van GOCA is er de voorbije jaren veel gedaan om de service te verbeteren. "Je bent echt geen hele dag meer kwijt om je auto te laten keuren, en al helemaal niet voor een herkeuring. "De uitbreiding van de openingsuren, de keuring op afspraak en de speciale herkeuringsstraat hebben onze service gevoelig verbeterd."Guido CLOOSTERMANS


Het Belang van Limburg 14 augustus 2013 p15