Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 10 juni 2013

HBvL 8-9/6/2013 : Ouders willen meer betalen voor behoud van schoolbussen

Begin mei overhandigden actievoerders in Lanaken al 1.200 handtekeningen aan burgemeester Marino Keulen als protest tegen het verdwijnen van de subsidies voor schoolvervoer. Door de 300 extra handtekeningen die ze nu verzamelden, verschijnt het punt zelfs op de gemeenteraad.
Op de zitting van 24 juni wordt het onderwerp behandeld en krijgt de actiegroep spreekrecht.
De verontruste ouders blijven zich met klem verzetten tegen het afschaffen van het gesubsidieerde schoolbusvervoer. Toch willen ze een constructieve dialoog met het gemeentebestuur voeren.
Gunter Claessens: "De ouders zijn bereid vijftig procent meer te betalen. Nu staan ze in voor in totaal tien procent van de onkosten voor het busvervoer. Dat wordt dan vijftien tot vijfentwintig procent in Lanaken Centrum. Als tegenprestatie willen we dat de gemeente zich engageert om de subsidies voor het vervoer van basisschoolkinderen minstens 4 jaar te behouden. Bovendien pleiten we voor het oprichten van een werkgroep. Daarin zouden dan de gemeente, de Gezinsbond, de betrokken scholen en ouders zetelen. Samen kunnen zij een promotieplan voor het schoolbusvervoer uitwerken. Door deze vorm van gemeenschappelijk vervoer in de kijker te plaatsen, hopen we dat het aantal gebruikers ervan jaarlijks met vijftien procent zal toenemen."
Burgemeester Marino Keulen (Open Vld): "Ik waardeer het initiatief van de actievoerders. Zij zullen op 24 juni een woordvoerder aanduiden, er komt een debat en daarna nemen we een beslissing.
Substantieel verandert er weinig.
Na de verhoging van de bijdrage door de ouders zou de gemeente per schooljaar nog steeds 85.000 euro moeten investeren. Voor de hele legislatuur is dat een smak geld, en dat voor een relatief kleine groep kinderen."
Basisonderweg
"Het GO-onderwijs zal zelf voor het leerlingenvervoer zorgen, met de andere twee scholen is er overleg om een oplossing te zoeken voor de probleemsituaties. Lanaken doet veel voor kinderen en het onderwijs en zal dat ook blijven doen.
De gemeente blijft de bus betalen om elke klas naar de bibliotheek te vervoeren voor een kennismakingsbezoek en voor auteurslezingen.
Bovendien blijven de lessen op de kinderboerderij gratis. Vergeet niet dat de gemeente voor elke leerling in het basisonderwijs, ongeacht het onderwijsnet, 16 euro veil heeft. Daarmee kunnen de scholen sinterklaascadeautjes kopen, soep aanbieden en het vervoer naar het zwembad betalen. In totaal gaat het dan om 38.600 euro. Maar scholen kunnen dat bedrag ook voor gemeenschappelijk vervoer gebruiken."
~85.000 eURO is eeN smak GelD, eN Dat vOOR eeN kleiNe GROep kiNDeReN marino keUleN