Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 17 mei 2013

29-04-2013 : Het Belang van Limburg : Gemeente zet subsidie voor leerlingenvervoer stop

Op 1 september stopt het gemeentebestuur met het subsidiëren van het busvervoer voor de leerlingen van het basisonderwijs in Lanaken. Die maatregel levert een jaarlijkse besparing van circa 90.000 euro op. De overkoepelende vzw Katholiek Basisonderwijs Lanaken (KBL) en de betrokken schooldirecties zijn niet te spreken over die maatregel.
Het busvervoer wordt georganiseerd door de Gezinsbond Lanaken. Dankzij de gemeentelijke subsidie bedraagt de maandelijkse bijdrage van de gebruikers slechts een derde van de werkelijke kostprijs. Dat komt neer op 6,90 euro voor kleuters, 8,70 euro voor leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar en 10,30 euro voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar. Een dagkaart kost 1,20 euro.
lanaKen
Onrechtvaardig
Dit busvervoer kost de gemeente 90.000 euro op jaarbasis.
Burgemeester Keulen: "Dat vervoer is een zeer selectieve aangelegenheid. Ten eerste genieten alleen de basisscholen Het Wezeltje in Veldwezelt en de centrumscholen Jan Rosier en Aan de Engelse Hof van dat gesubsidieerde busvervoer.
De basisscholen in Gellik, Neerharen, Rekem en Smeermaas hebben nooit een euro voor leerlingenvervoer gekregen. Dat noem ik een pertinente onrechtvaardigheid."
In totaal zullen 60 tot 70 leerlingen de dupe worden van deze besparing. In Veldwezelt gaat het om 10 tot 12 leerlingen.
"Bovendien nemen sommige leerlingen die amper op 500 meter van hun school wonen, toch de bus. Elke leerling van Het Wezeltje die de bus neemt, kost de gemeentekas 2.416 euro, voor de leerlingen van Aan de Engelse Hof is dat 752 euro en voor de leerlingen van de Jan Rosierschool is dat 537 euro. Dat is in deze crisistijd niet langer te verkopen", aldus burgemeester Marino Keulen.
Overleg
Voorzitter Oger Goffin van het KBL is nog niet officieel op de hoogte gebracht. "Als dit inderdaad zo is, dan betreuren wij dat die maatregel ons zonder overleg door de keel is geduwd. Er zal nog wel een gesprek met de burgemeester volgen. Voorlopig gaan we niets eisen, maar wel naar een alternatief zoeken."
Directeur Hilde Eurlings van de Jan Rosierschool noemt de maatregel 'verschrikkelijk'. "Dit stelt een einde aan 55 jaar gesubsidieerd leerlingenvervoer. Maar ik snap het wel: het kost veel geld. Op 11 mei is er nog een overleg gepland met het gemeentebestuur. Hopelijk kunnen we nog iets uit de brand slepen", besluit de directeur.