Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 28 december 2013

Meer files in 2013 door te weinig daadkrachtige Vlaamse regering

Touring maakte bekend dat we in 2013 weer meer fileleed kregen. Enkel één jaar, 2010, had meer files dan 2013 en toont volgens Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) weeral aan dat het mobiliteitsverhaal de achilleshiel is van deze Vlaamse regering en dat het beleid hier zwaar tekort schiet.

Veel van de problemen zijn op te lossen met eindelijk werk te maken van een doorgedreven afhandeling van verkeersongevallen. De oplossingen zijn in feite heel simpel : Een aantal niet-politionele diensten zoals sleep- en takeldiensten laten gebruik maken van de pechstroken en die diensten blauwe zwaailichten geven. Maar ook FAST (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst en nu enkel actief in het zuiden van West-Vlaanderen, in een deel van Antwerpen waaronder de ring van Antwerpen en de directe aansluitingen en in Limburg) en FAST+ (FAST voor vrachtwagens dat nergens meer actief is) na de zoveelste mislukte openbare aanbesteding terug op de rails krijgen zou ook al veel verhelpen.

Keulen : “Maar het echte probleem blijft het tekort aan wegcapaciteit en daar is deze Vlaamse regering zwaar tekort geschoten. Van de zogenaamde missing links werd quasi niets gerealiseerd. In het dossier-Oosterweelverbinding worden nog altijd geen knopen doorgehakt, de Noord-Zuid in Limburg blijft vast zitten in procedures en onderzoeken, … Het is nog altijd wachten op het al zo lang aangekondigde superdecreet om grote werken versneld vergund te krijgen. Het Vlaams Parlement keurde in april 2010 daarover unaniem een motie goed, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Deze Vlaamse regering toont te weinig daadkracht, zeker op het vlak van mobiliteit en verkeer!”

dinsdag 17 december 2013

HBvL 17-12-2013 : Asielzoekers Lanaken houden buurt wakker

In Lanaken op de grens met de gemeente Zutendaal veroorzaken de asielzoekers van het opvangcentrum Ter Dennen regelmatig overlast. De buurtbewoners hebben klacht neergelegd bij burgemeester Keulen. Deze week gaan politie, centrumbegeleiding, gemeente en buurtbewoners rond de tafel zitten om een oplossing te zoeken voor het probleem.

"Het opvangcentrum Ter Dennen ligt een heel eind hier vandaan in het bosrijke gedeelte van de Molenberg. Maar steeds vaker komen de asielzoekers in groepjes rondhangen aan de bushalte en het bankje dat hier opgesteld staat aan de Bessemer. Voor de buurtbewoners is het lawaai 's avonds, vaak tot middernacht, niet langer te dulden", vertelt een van de bewoners van de wijk. "Als we contact zoeken met de centrummanager van het Rode-Kruis, die de opvang regelt, gaat het weer een tijdje goed. Maar blijkbaar is het wifi-signaal hier een stuk beter dan aan het asielcentrum zelf. En dus komen ze met z'n allen naar de bushalte vlakbij de Heiwyckstraat." AgressiefAfgelopen vrijdag liep de overlast de spuigaten uit. "Even voor middernacht stonden hier nog zeker tien man voor onze deur te roepen en tieren in het Engels. Buitenkomen durf ik niet meer, omdat ze verbaal enorm agressief uit de hoek komen. Ik heb de burgemeester aangeschreven en hem gemeld dat als er uit deze overlast ongelukken gebeuren, we niet zullen nalaten hun verantwoordelijk te stellen." ~Als deze groep zich niet aan de regels wil houden, dan moeten ze maar ergens anders ondergebracht wordenMarino KEULENBurgemeester Marino Keulen van Lanaken heeft ondertussen een overlegmoment georganiseerd. "Ik ga de buurt met de politiecommissaris en de verantwoordelijke van het opvangcentrum bij me ontbieden om tot een oplossing te komen. De overlast 's avonds laat kan uiteraard niet. Er zijn duidelijke afspraken die gelden in het centrum die door de meeste bewoners netjes worden opgevolgd. Als deze groep zich niet aan de regels wil houden, moeten ze maar ergens anders ondergebracht worden", aldus Keulen. Ook communicatiedirecteur bij het Rode-Kruis Vlaanderen Luc Botten gaat nog met de buurt overleggen.

maandag 9 december 2013

GAS-boetes

GAS-boetes of gemeentelijke administratieve sancties zijn ook in Lanaken in voege. En dat sedert 24 november 2011. Zij dienen om overlastfenomenen te beteugelen die door de rechtbanken, wegens overbevraging, worden geseponeerd.
Lanaken springt doordacht, dus niet overdrijvend met deze GAS-boetes om.

In 2012 werden (vanaf april tem december) 33 GAS-PV's opgemaakt en in 2013, tot op heden 43.
M.b.t. deze 76 GAS-PV's deed de sanctionerende ambtenaar (de gemeentesecretaris) volgende uitspraken :
- in 63 gevallen werd een boete opgelegd
- in 6 gevallen oordeelde hij dat geen boete moest opgelegd worden
- in 4 gevallen was het GAS-reglement niet van toepassing
- in 2 gevallen werd een taakstraf opgelegd (minderjarigen)
- in 1 geval kwam de geverbaliseerde er met een waarschuwing van af.

De feiten die het meest aanleiding geven tot GAS-sancties zijn :
- Loslopende honden, agressieve honden, hondenpoep (36 gevallen)
- Alle vormen van lawaaihinder (boomcars, nachtlawaai ...) (19 gevallen)
- Sluikstorten, zwerfvuil (18 gevallen)
- Overige : schade aan gemeentelijke eigendom, versperren openbaar domein, vuurwerk, stallen van woonwagens etc.

De hoogte van de geldboetes is variabel. Voor overtredingen m.b.t. honden wordt in regel 50 euro boete opgelegd. Daarbij doet zich wel geregeld een samenloop voor. Iemand die bv. zijn hond zonder leiband laat rondlopen en geen hondenpoepzakje bij zich heeft, begaat twee overtredingen en wordt doorgaans met 100 euro beboet. Bij sluikstorten is de boete afhankelijk van de omvang en van de plaats : blikjes op de grond gooien in het centrum werd beboet met 50 euro, glas storten in natuurgebied met 150 euro en opruimingskosten. Bij geluidshinder zijn de boetes variabel en afhankelijk van de aard van de feiten (50 à 150 euro).
Bij herhaling worden de boetes vermenigvuldigd met 2.

dinsdag 3 december 2013

Vrij Verteld - editie december 2013TOEKOMSTVERKLARING:

VRIJHEID & ENGAGEMENT!

Vorig weekend keurde Open Vld haar nieuwe beginselverklaring voor. Daarin zet de partij haar liberale ideologie op scherp voor de komende jaren.

Patrick Dewael, covoorzitter van het toekomstcongres: "We willen de komende jaren 100% inzetten op de economie: de jobs van de mensen en de concurrentiekracht van onze bedrijven. Meer concreet gaan we voor een belastingverlaging voor wie werkt en werk creëert, willen we iedereen aan de slag krijgen en pleiten we voor een overheid die minder doet en meer mogelijk maakt."

Speerpunt is het 5-5-5-plan. "We willen met alle overheden samen het overheidsbeslag terugdringen met 5%. Dit creëert de budgettaire ruimte om €5 miljard belastingverlagingen te geven aan de burger, o‑ ewel €170 à €180 per maand. Voor de bedrijven verlagen we de loonkost eveneens met €5 miljard. Zo versterken we hun concurrentiekracht, wat jobs oplevert", stelt Dewael.

De liberalen pleiten voor een maatschappijmodel waarin de geëngageerde burgers centraal staan en de overheid zich de rol aanmeet van scheidsrechter."We geloven dat de mensen betere keuzes maken op maat van hun noden, dan de overheid. We moeten opnieuw de architect kunnen zijn van onze vooruitgang en die van de samenleving", besluit Dewael.

Lees de geamendeerde en aangenomen beginselverklaring op http://openvld.be/Library/docs/Toekomstverklaring.pdf en bekijk de aftermovie op http://www.youtube.com/watch?v=s1k4oYBmqYQ&feature=youtu.be


VLAANDEREN STAAT STIL EN DAT KOST JOBS
Mobiliteit is één van de achillespezen van deze Vlaamse regering. Deze legislatuur zijn de files met 36% toegenomen, en dat merken we allemaal.

"Oorzaak is het gebrek aan daadkracht om missing links zoals de Antwerpse Oosterweel of de Limburgse Noord-Zuid te realiseren, ondanks de uitgestoken hand van Open Vld in de oppositie", zegt Marino Keulen. Ondertussen trekken bedrijven weg omdat ook zij de files beu zijn. "Hét bewijs dat omgevingsfactoren zoals mobiliteit en vergunningenbeleid eveneens cruciaal zijn voor onze concurrentiepositie. Het is vijf na twaalf: de files kosten ons jobs!"

Keulen stelt de volgende constructieve oplossingen voor: "Wij hebben nood aan een integraal beleid. Een goede wegeninfrastructuur vormt de basis van onze mobiliteit en economie. De missing links zoals de Noord-Zuid moeten dus snel worden vergund. Daarnaast zijn extra rijruimte, minder op- en afritten en nieuwe technologie voor een betere doorstroming van het verkeer nodig. Uiteraard in combinatie met een comfortabel en vooral stipt openbaar vervoer, zodat de Vlaming een waardig alternatief hee‑ voor koning auto."

Binnenkort vindt u hier de volledige nieuwsbrief online terug.

woensdag 27 november 2013

HBvL 27-11-2013 : 'Sinterklaasfeest' van Hells Angels verboden

LanakenBurgemeester Marino Keulen heeft het sinterklaasfeest van de Hells Angels van Rekem in het weekend van 6 en 7 december verboden. Voor leden van een motorbende geldt een samenscholingsverbod van maximaal drie leden. De zogenaamde Saint Party zou plaats hebben moeten vinden in het clubhuis in Rekem. "Maar dat kan dus niet meer", zegt Keulen. "Er zijn te veel signalen dat er gevaar is dat andere bendes, zoals Outlaws en Satudarahs, opduiken".

De leden van HAMC Eastborder Rekem, de Hells Angels van Rekem dus, wilden in het weekend van 6 en 7 december een 'Saint Party' organiseren."In samenspraak met de politie en het parket van Tongeren hebben we een samenscholingsverbod afgekondigd voor dat weekend", legt burgemeester Keulen uit. "Leden of sympathisanten van de Hells Angels mogen zich niet verenigen met drie of meer personen op het grondgebied van Lanaken. Officieel is het sinterklaasfeest een interne clubactiviteit. Maar we hebben berichten opgevangen dat er stevig gerekruteerd wordt bij andere motorbendes. De bendes mogen doen wat ze willen, maar wanneer we berichten horen die er op wijzen dat de openbare orde verstoord wordt, grijpen we in. Het clubhuis is ten eerste al niet voorzien op zo'n party. Er is onvoldoende parkeergelegenheid. Maar ook de concurrentie tussen de rivaliserende motorbendes baart ons serieus zorgen". Het gaat dan onder meer om de Outlaws en Satudarah. "Er is een territoriumoorlog aan de gang tussen de bendes", gaat Keulen verder. "Dat heeft te maken met drugs, prostitutie en afpersing. En dan is er nog de moord op de Outlaws in Maasmechelen. Die bendes liggen op een boogscheut van elkaar. De Outlaws in Maasmechelen en Satudarah in Maastricht en Lanaken. Ook in Aken zijn bendes. Genoeg redenen om in te grijpen".SnoepjesEn dus gaat het feest niet door. "Inderdaad. Maar vergis u niet, dit is geen feest voor kinderen. Je moet dat niet vergelijken met de Delhaize waar Sinterklaas op een troon zit en snoepjes uitdeelt. Dit is een grote fuif waarop alle sympathisanten en vrienden worden uitgenodigd", zegt hij. "Mensen onderschatten vaak de gevaren die zo'n feest van een motorbende met zich kunnen meebrengen".Lederen vestEn dus mag men in Lanaken tussen 6 en 8 december zich niet vertonen in groepjes van drie personen of meer. Wanneer je de openbare rust verstoort, of het samenscholingsverbod niet naleeft, grijpt de politie in. "Die is voorbereid op een eventuele overtreding en zal zeker optreden als dat nodig is", zegt Keulen. "De verordening wordt streng nageleefd. Maar dit geldt enkel voor de motorbendeleden. De politie kent er een aantal of kan ze ook herkennen aan hun uitrusting. Ze dragen vaak lederen vestjes en je herkent ze aan de insignes van de club. Andere mensen kunnen perfect met drie op straat". Jos THOMASSENGoele TIELENS

vrijdag 22 november 2013

Persbericht gemeente Lanaken : Landschapspremie van bijna € 40.000 voor Domein Pietersheim

Voor de uitvoering van diverse beheerwerken in Domein Pietersheim mag VZW Toerisme dit jaar rekenen op een landschapstoelage van bijna € 28.000. Daarbovenop start een aannemer begin december met de aanplant van 110 zomereiken, essen en lindes. Aan deze werken hangt een prijskaartje van bijna € 13.000, opnieuw betoelaagd voor 70%. De werken kaderen binnen het “Landschapsbeheerplan” dat in 2006 goedgekeurd werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid. Pietersheim werd in 1983 erkend als beschermd landschap. Door het afsluiten van een landschapsbeheersplan ontvangt de beherende VZW Toerisme 70% toelage op de gemaakte kosten van de beheerwerken.
Een groot gedeelte van de premie gaat naar maai- en snoeiwerken. Circa 1600 lopende meters haag (klein landschapselement) werd in eigen regie gesnoeid. Het snoeisel werd manueel afgevoerd. Diverse percelen die ingekleurd staan als bloemenweide werden gemaaid. Door beperkte begrazing in bepaalde weidepercelen, creëert men immers een kleurrijke bloemenweide, belangrijk voor de biodiversiteit. Diverse hagen kregen een inboet (vervangen van dood plantmateriaal) en niet alleen werd de hoogstamfruitboomgaard volledig gesnoeid, 15 dode bomen werden vervangen door nieuwe, inheemse appelrassen. Voor het eerst zullen ook de oevers van de beide slotgrachten grondig gemaaid worden met daarbij het afvoeren van het maaisel. Ook de strijd tegen de Amerikaanse Vogelkers wordt verder gezet. Door zijn enorme zaadverspreiding zorgt deze exoot voor een overwoekering in het bos waardoor streekeigen bomen zoals de beuk of wintereik geen of weinig groeikansen krijgen.
Begin december start een aannemer met de aanplant van 130 hoogstambomen (zomereik, es, linde) binnen het domein (Sportstraat en weide Kalverdries). Die vervangen de 110 populieren en Amerikaanse eiken die begin 2013 gekapt werden. De stronken die nog resten, worden netjes weg gefreesd. Op de plaats (langs atletiekpiste) waar de Amerikaanse eiken gekapt werden, komen er nu weer streekeigen planten in de plaats, o.a. eik, beuk (boomlaag), kornoelje, vlier, boskers, Gelderse roos, hondsroos… (struiklaag) en bosanemoon, dalkruid (kruidlaag) met een totaal van 400 planten. Aan deze aanplantwerken hangt een totaalprijsje van € 12.947. Ook deze beheerwerken zijn voor 70% betoelaagd door het Agentschap “Onroerend Erfgoed”.

zondag 17 november 2013

Persbericht : Handelaars krijgen bereikbaarheidsborden bij wegenwerken

Bij wegenwerken zijn handelaars dikwijls tijdelijk onbereikbaar en als ze bereikbaar zijn weten de klanten dit dikwijls niet. Daarom stelde Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) voor om een uniform bord te ontwikkelen waarop de naam van elke bereikbare handelaar komt te staan. Zo wordt de huidige wildgroei waar niemand nog opvalt vermeden en de klant toch goed geïnformeerd.

Iedereen kent wel de situatie bij wegenwerken. Is de lokale bakker, slager, krantenwinkel nog bereikbaar of niet? Het gevolg is dat elke handelaar een eigen bord plaats aan het begin van de wegenwerken en geen enkel bord nog opvalt. Bovendien verwijdert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) deze borden.

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Keulen dient er dus een uniform bord te komen, geplaatst door AWV, waarop de handelaars die bereikbaar zijn met hun naam vermeld worden. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken gaat alvast een stuk mee in dit voorstel. Zo wilt minister Crevits in het “Standaardbestek 250” van wegenwerken laten opnemen dat er borden voorzien worden waarop staat “Handelaars bereikbaar” Het concrete antwoord van de minister op het voorstel luidt als volgt :

AWV bekijkt momenteel of het plaatsen van een uniform bord “Handelaars bereikbaar” kan worden opgenomen in het Standaardbestek 250. De concrete modaliteiten en het kader hiervan moeten echter nog worden vastgesteld. Indien er op een specifieke werf extra aandachtpunten zijn, kunnen deze steeds aan het agentschap worden overgemaakt en zal er in overleg worden bekeken wat de mogelijkheden op het terrein zijn. Daarnaast wordt er voor een aantal werven met handelszaken in de werfzone een bereikbaarheidsadviseur ingezet. Deze persoon vervult een brugfunctie tussen de handelaars/omwonenden en AWV. Ook via deze weg kunnen problemen met signalisatie worden aangekaart.

Tot de aanpassing van het Standaardbestek 250 zal AWV in de tussentijd extra aandacht besteden aan het plaatsen van de borden “Handelaars bereikbaar”. Unizo en handelaars kunnen steeds contact opnemen met AWV of de bereikbaarheidsadviseur om specifieke situaties te bespreken.

Volgens Marino Keulen een stap in de goede richting maar nog niet ver genoeg. Zo lang “Bakker X”, “Schoenwinkel Y” en “Slager Z” niet wordt opgenomen weten de klanten van niets en zal het eigenhandig plaatsen van borden door de handelaars om heel begrijpelijke redenen blijven doorgaan.

“Een bord op maat met de namen zal als kostprijs voor AWV zeker niet opwegen tegen de kost om constant ‘wilde’ borden te verwijderen. Bovendien betekent dergelijke info tijdens deze crisisperiode het verschil tussen overleven of niet voor een winkel. Niemand, ook de overheid niet, is gebaat met nog minder handelaars.” besluit Keulen die alsnog gaat blijven proberen de minister te overtuigen van borden met naamvermelding in te voeren.

dinsdag 5 november 2013

E-boeken in de bib van Lanaken

Vanaf april 2014 kunt u in de bib van Lanaken terecht voor een collectie van 300 e-boeken. De
collectie bevat zowel fictie als non-fictie boeken. Met deze uitbreiding in haar aanbod speelt de
bibliotheek van Lanaken in op een toenemende vraag naar deze vorm van lectuur.
De bibliotheekgebruikers dienen telkens een pakket van 3 e-boeken te ontlenen. De kostprijs hiervoor
bedraagt €5 per pakket. De boeken zullen gepresenteerd worden in een ‘online etalage’, waarin al de
titels op een gebruiksvriendelijke manier worden aangeboden.
De gebruikers lezen de gekozen boeken op de eigen tablet of smartphone. Hiervoor dienen ze een
app te gebruiken waarin de boeken binnen de uitleentermijn gelezen kunnen worden. Binnen de
muren van de bib is het mogelijk om de e-boeken onbeperkt online in te kijken en te lezen.
Het project loopt i.s.m. Bibnet en de Vlaamse overheid. Na één jaar, wordt dit project geëvalueerd, en
kan een doorstart overwogen worden.

donderdag 24 oktober 2013

Pendelfonds faalt

Het Pendelfonds dat in het leven geroepen is om de files te bestrijden faalt. Dat blijkt uit een kritisch analyse van het Fonds door de Mobiliteitraad van Vlaanderen. Ook Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) wil het Pendelfonds grondig bijsturen. Bovendien wijst hij op het gebrek aan daadkracht om de ‘missing links’ in Vlaanderen weg te werken.

Mobiliteit is één van de achillespezen van deze Vlaamse regering. Onder minister Crevits zijn de files met 36% toegenomen. De oorzaak is het gebrek aan daadkracht om o.m. de zogenaamde missing links zoals Oosterweel, NoordZuid Limburg of de rondweg N60 te Ronse weg te werken. Maar ook op ander vlakken faalt het beleid.

Eén van de wapens om het fileleed tegen te gaan was het Pendelfonds. Het Pendelfonds heeft als doel om projecten te financieren van bedrijven die pogen hun werknemers niet met de wagen maar te voet, met de fiets of met gemeenschappelijk vervoer naar het werk te laten komen.

Donderdag bespreekt de commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement het Mobiliteitsverslag 2013 van de Mobiliteitsraad (MORA) van Vlaanderen. Daarin wordt het Pendelfonds tegen het licht gehouden. De MORA is kritisch voor het Pendelfonds: het fonds heeft geen impact op de verduurzaming van het woon-werkverkeer. Dat blijkt ook uit de cijfers: volgens het recentste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen blijkt dat 72,4% van de woon-werktrips met de wagen gebeuren. Bij de oprichting van het pendelfonds, in 2007, was het doel van het Pëndelfonds om het auto-aandeel te laten zakken van 70 naar 60% tegen 2010. Dat is dus niet gelukt.

De MORA haalt verschillende oorzaken aan, zoals het tekort aan oproepen naar nieuwe projecten vanuit de overheid (in 2009, 2010, 2011 werden er telkens maar één oproep gedaan; in 2012 zelfs geen enkele meer). De toegekende subsidiebedragen werden ook fors verlaagd (de toegekende bedragen in 2010 en 2011 bedroegen nog maar een achtste van het totale bedrag in 2008). Het gevolg is dat het Pendelfonds ook steeds minder werknemers bereikt: in 2011 waren dat er nog maar 11.821, tegenover bijna 65.000 in 2008). Bovendien heeft het Pendelfonds ook nooit kleinere ondernemingen en KMO’s kunnen bereiken (amper 10% van de werknemers).

De MORA komt met maar liefst negen aanbevelingen om de werking van het Pendelfonds te optimaliseren, waaronder een betere communicatie, een administratieve vereenvoudiging en een bijsturing van het subsidiesysteem.

Ook Open Vld dringt aan op een grondige bijsturing van het pendelfonds. Marino Keulen : “Al sinds 2008, bij de eerste evaluaties, blijkt dat het Pendelfonds faalt in zijn opzet om meer mensen uit de auto te krijgen. Als het der regering menens is om het woon-werkverkeer te verduurzamen, zal ze het Pendelfonds moeten bijsturen.”

Daarnaast blijft Open Vld wijzen op het gebrek aan daadkracht van deze regering in het wegwerken van de zogenaamde “missing links” in Vlaanderen. “Van de 51 missing links op wegen en zeekanalen, werd er amper één weg gewerkt,” besluit Keulen.

maandag 21 oktober 2013

Persbericht : Het startschot van Crevits komt rijkelijk laat

De Vlaamse regering besliste vandaag om VIA-Invest de opdracht te geven om zes grote infrastructuurprojecten voor te bereiden. Volgens Vlaams Volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Bart Tommelein komt deze beslissing niets te vroeg. Bovendien tempert Open Vld de hoerastemming. “Het gaat om een eerste stap. Het zal nog jaren duren vooraleer deze projecten ook effectief gerealiseerd zullen zijn. Het fileleed in Vlaanderen, dat onder Crevits met 36% is gestegen, zal dus nog even duren.”

Keulen wijst er op dat de Vlaamse regering helemaal nog niet ver staat in de aanpak van het fileprobleem. Marino Keulen: “We weten allemaal dat een structurele aanpak van de grote mobiliteitsproblemen in Vlaanderen een prioriteit zou moeten zijn. Want de economische, sociale en ecologische kost van de ellenlange files waar we vandaag mee geconfronteerd worden is niet te overzien. Het bilan van deze Vlaamse regering en van minister Crevits is echter zeer mager. Van de 25 missing links en de twee bottlenecks werd er deze legislatuur amper één project volledig gerealiseerd: de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem. En twee projecten zijn effectief in uitvoering.”

Startschot voor amper 6 van de 51 missing links

De beslissing die de regering vandaag nam is dan ook pas een eerste stap in een heel proces. Vooraleer er een eerste spade in de grond steekt, zullen we alweer jaren verder zijn. En dan mogen er geen vertragingen en problemen opduiken zoals bij tal van andere infrastructuurwerken. Volgens fractievoorzitter Bart Tommelein gaat het overigens niet enkel om missing links op de wegen, maar zijn er tal van andere die nog moeten worden aangepakt. Tommelein: “Volgens het recente VRIND-rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering zelf zijn er 19 missing links aangeduid inzake waterweginfrastructuur. Daarvan zijn er amper drie uitgevoerd. Meer nog, over tien projecten is er zelfs geen enkele beleidsbeslissing. En van de 9 prioritaire missing links in het tramnetwerk bevindt zicht opnieuw amper één project in uitvoeringsfase.”

Keulen en Tommelein vinden het goed dat minister Crevits vandaag het startschot gegeven heeft voor zes projecten. “Maar zes op een totaal van 51 missing links is weinig en bovendien komt het op ruim een half jaar voor de verkiezingen rijkelijk laat”, aldus Keulen en Tommelein.

donderdag 10 oktober 2013

Persmededeling : Nooddecreet NoordZuid-Limburg gaat verder

Vandaag werd in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement het nooddecreet NoordZuid-Limburg, zoals ingediend door de Open Vld parlementsleden Marino Keulen en Dirk Van Mechelen, besproken. Na een constructief debat werd unaniem door de commissie beslist om het standpunt te vragen van de Vlaamse regering.

Iedereen in de commissie was akkoord dat er zo snel als mogelijk een oplossing moet komen voor de padstelling omtrent de NoordZuid-Limburg. Er was enkel één grote onduidelijkheid en dat is welke mogelijke pistes, waaronder ook het nooddecreet, voldoende juridische zekerheid bieden. Het is immers nu al duidelijk dat welke piste ook bewandeld wordt deze opnieuw het voorwerp kan uitmaken van een juridische betwisting.

Maar het staat buiten kijf dat de piste Keulen – Van Mechelen de snelste oplossing is om de werken te kunnen aanvatten. Daarom werd ook aan de Vlaamse regering gevraagd een tijdstabel op te maken met betrekking tot de twee procedures die kunnen gevolgd worden om de werken te laten aanvatten. De heropgestarte procedure van de Vlaamse regering of het turbospoor Keulen – Van Mechelen.

woensdag 2 oktober 2013

Vrij Verteld - editie september 2013


 U kan deze nieuwsbrief ook online bekijken


HERKEURING DIMLICHTEN BIJ EIGEN GARAGIST
Auto afgekeurd wegens slecht afgestelde dimlichten… Wie hee ft het nog niet meegemaakt? Als het van Open Vld afhangt kan dit in de toekomst opgelost worden door uw eigen garagist en moet u niet opnieuw bij de autokeuring aanschuiven.

In 78 procent van de gevallen van een keuring is het voertuig in orde en krijgt men zijn groen keuringsformulier. In 20 procent van de gevallen is een herkeuring nodig binnen de 14 dagen. Bij meer dan een kwart van de afkeuringen is dit te wijten aan slecht afgestelde dimlichten. Slechts in 1,14 procent wordt het voertuig de onmiddellijke toegang tot het verkeer ontzegd. Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt dat de wagen niet door de keuring geraakt door slecht afgestelde dimlichten. Een vervelende zaak. Het gevolg is immers dat je een nieuwe afspraak moet maken met je garage, die het probleem binnen het kwartier oplost. Maar daarna moet je terug aanschuiven bij de autokeuring, voor een herkeuring die je extra geld en tijd kost. Je bent er al snel een halve dag aan kwijt. Ik pleit er daarom voor om de herkeuring van dimlichten over te laten aan uw eigen garage. Uw garagist stelt uw dimlichten correct af en bezorgt als bewijs daarvan een digitaal attest aan de keuringsdienst. Klaar is Kees! Het kan perfect georganiseerd worden, zoals in Nederland reeds het geval is. Dit zijn kleine zaken die het leven voor iedereen gemakkelijker maken en onnodige kosten en tijd besparen. Zodra de Vlaamse overheid deze bevoegdheid krijgt dankzij de nieuwe staatshervorming dien ik hierover een voorstel in het Vlaams Parlement in.


NELE LIJNEN LANCEERT FLEXI-JOBS

Senator Nele Lijnen wil werknemers en gepensioneerden 500 euro per maand belastingvrij laten bijverdienen. Deze exi-jobs exibiliseren overuren en gelegenheidsarbeid en ze maken onze bedrijven competitiever. Zij werkte samen met collega Rik Daems een voorstel uit.

De exi-jobs bieden de nodige ademruimte in arbeidsintensieve sectoren gezien gelegenheidsarbeid en overuren voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijk worden, aldus Lijnen: "De werkgevers betalen slechts 125 euro (25%) op de 500 euro die de werknemer ontvangt, zonder verdere scale of sociale verplichtingen. Dat die eerste 500 euro als het ware netto is, verlaagt de kost voor de ondernemer drastisch."

Het voorstel ontraadt tevens zwartwerk waardoor het voor de overheid budget-neutraal is: "Meer mensen in het wit aan de slag staat gelijk aan meer groei en consumptie en dus overheidsinkomen. En voor deeltijdse arbeiders kan het de opstap zijn naar een voltijdse job."


VOOR EEN MODERNE FISCALITEIT

De belastingdruk en het overheidsbeslag in ons land zijn beiden te hoog en we krijgen hier als burgers te weinig voor in ruil. Daarom werd er in het parlement op vraag van Open Vld een fiscale hervormingscommissie in het leven geroepen die ons fiscaal systeem moet moderniseren.

Patrick Dewael en Rik Daems vertegenwoordigen de liberalen: "Een overheid heeft belastingen om zijn werking te financieren. Vooraleer we bij de burger aankloppen, moeten we dus eerst besparen op het overheidsapparaat en de uitgaven efficiënter maken. Op die manier kunnen we de belastingen echt verlagen, in plaats van ze louter te verschuiven. Het moet de ambitie zijn om het overheidsbeslag weer onder de 50% van het BBP terug te dringen", zegt Dewael. Daarnaast willen de liberalen het fiscaal systeem drastisch hervormen en vereenvoudigen.
Dewael: "Het is vandaag een heuse uitdaging om je belastingbrief in te vullen. Wij pleiten daarom om slechts twee lagere tarieven te behouden in de personenbelasting en het aantal aftrekken, vrijstellingen en verminderingen terug te brengen. Dat maakt onze fiscaliteit niet alleen eenvoudiger, maar ook rechtvaardiger. In de vennootschapsbelasting willen we het tarief eveneens verlagen, in ruil voor het schrappen van aftrekposten en subsidies."

Op het ideologisch congres van eind november zullen de Open Vld-leden deze plannen voor een moderne fiscaliteit bediscussiëren en officieel vastleggen. Ter voorbereiding organiseert de partij op 19 oktober hierover een studiedag met fiscale specialisten. Iedereen is vanaf 10u welkom in het Diamantcentrum, Reyerslaan 80 in Brussel.


70 JOBS IN OUD-REKEM

Het schepencollege van Lanaken heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de realisatie van een woonzorgcentrum met rusthuiskamers en serviceflats in Oud-Rekem. In totaal gaat het om 86 wooneenheden.

Sofie Martens, schepen van Ruimtelijke Ordening: "Met de bouw van dit project wordt voorzien in een belangrijke behoefte: kwalitatief wooncomfort aanbieden voor senioren. In Lanaken neemt de vergrijzing toe en merken we dat er meer en meer vraag is naar aangepaste woonomstandigheden voor de wat oudere inwoners."

Marino Keulen, burgemeester Lanaken: "Dit project levert bovendien een 70-tal arbeidsplaatsen op. Ik denk dan ook dat we hier mogen spreken van een gunstig project voor Oud-Rekem. Het is een combinatie van werkgelegenheid voor de enen en woongelegenheid voor de anderen, in een project dat perfect kadert binnen het historisch kader van Oud-Rekem."

donderdag 29 augustus 2013

HBvL 29-08-2013 : Neanderthalers uit het slop

LANAKEN - Vlaams minister van Erfoed Bourgeois zette tijdens een werkbezoek gisteren zijn handtekening onder 652.000 euro Vlaamse centen voor de neanderthalerplek in Veldwezelt. Daarmee kan het beschermd en ontsloten worden. Het is voor het eerst dat een archeologische site een restauratiepremie krijgt.

Het was een moeilijke bevalling, maar uiteindelijk zal het een mooie baby worden. Vergeef ons de beeldspraak, maar dat vat wel het verhaal samen van de definitieve bescherming van de Neanderthalersite in Veldwezelt. Een plek waar de neanderthaler, een mensensoort die 30.000 jaar geleden uitstierf, 133.000 jaar geleden tot 50.000 jaar geleden in regelmatig terugkerende kampementen sporen heeft achtergelaten bij ons. In het valleitje van het Hezerwater was o.m. verse silex te vinden, heel handig om werktuigen te maken. En zo zijn er geen twee plekken in Vlaanderen. Zo zijn er overigens bijna geen plekken in heel West-Europa.~Het zou barbaars zijn deze site niet te beschermenGeert Bourgeois"De neanderthaler is zelfs nooit noordelijker in Europa geweest." Zo verwoordde het een trotse burgemeester Marino Keulen. "Het zou van barbarij getuigen deze plek niet te beschermen", knikte Geert Bourgeois, Vlaams minister van Erfgoed, en zette zijn handtekening omder 652.000 euro Vlaams geld voor het project. Een primeur. Het is voor het eerst dat een archeologische site in Vlaanderen een restauratiepremie krijgt.Bourgeois mag wel meer naar Lanaken komen als het van Keulen afhangt. Gisternamiddag bezocht hij ook de Oud-Rekemse Museumkerk die dringend toe is aan een nieuwe restauratie. Keulen, nog bij de Neanderthalersite: "U brengt vandaag in het totaal 1.116.000 euro naar Lanaken. Want er gaan ook nog 510.000 Vlaamse euro's naar de restauratie van de Museumkerk in Oud-Rekem. Voor die prijs mag u elke week terugkomen. En u mag uw familie meenemen." Om maar te zeggen dat de sfeer prima was.BouwinvestHet is ooit anders geweest. In 2011 bond archeoloog Tim Vanderbeken van de intergemeentelijke archeologische Dienst Zolad+ de kat de bel aan: "De site verloedert. De leemwanden brokkelen af. Er moet dringend iets gebeuren." Wat was er aan de hand? Een klassieke patstelling. Eigenaar Bouwinvest, een Nederlands pensioenfonds dat niet echt zijn corebusiness heeft in de archeologie, wilde eerst zekerheid over subsidies. Maar de overheden wilden eerst een stevig dossier. Toch waren de verantwoordelijken van Bouwinvest gisteren op het feestje. Jan Bruil: "We hebben nu duidelijkheid over subsidies. Er is vertrouwen. Morgen dienen we de bouwaanvraag in. We hopen dat de werken eind dit jaar beginnen."Die werken duren acht maanden. Het budget bedraagt ca. 1 miljoen euro: 60 procent voor Vlaanderen, 20 procent voor Limburg, 7,5 procent voor Lanaken. Om Bouwinvest over de streep te trekken neemt Lanaken bovendien de helft over van de oorspronkelijke 150.000 euro restinvestering voor de eigenaar. Daarnaast geeft Limburg nog eens 90.000 euro extra voor de ontsluiting.De plannen zijn klaar. Die zijn gerealiseerd door het Team Van Meer, gespecialiseerd in restauraties. Herman Van Meer: "Voor buitenstaanders, zonder archeologische achtergrond, lijkt dit een hoop zand. De site is niet makkelijk te ontsluiten terwijl ze tegelijk zeer belangrijk is. Drie afdaken zullen ervoor zorgen dat regenwater de wanden niet langer doen afbrokkelen. Archeologen kunnen dan de wanden scherpzetten, zodat gidsen die kunnen duiden voor de bezoekers."GidsenGidsen. Het woord is gevallen. Er wordt gewerkt aan een samenwerking met het Gallo-Romeins Museum. Dat bewaart immers de artefacten van de Veldwezeltse neanderthalerplek. Tongerse gidsen, die een uitstekende faam hebben, zouden dan de plek ontsluiten voor toeristen. "Er wordt vooral gedacht aan geleide bezoeken, onder meer ook om zo een beter toezicht te hebben", zei Marino Keulen.Aan de ontsluiting van de neanderthaler-kampementen in Vlaanderen hechten zowel Keulen als Bourgeois veel belang. Er komt een betonnen pad, zowaar toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Op keerwanden, die dienen om de helling tegen te houden, komen meteen ook toelichtingen in een beeldtaal. "Zodat de bezoeker op een zeer vanzelfsprekende manier kan vaststellen wat zich hier honderduizend jaar geleden afspeelde", raadde Bourgeois enthousiast.TweetLater die dag was hij al even enthousiast over zijn bezoek aan de Etruskenexpo in het Gallo-Romeins Museum. Hij tweette zowaar: "Gallo-Romeins museum terecht Europees museum van het jaar 2011, proficiat directeur Carmen Windels en het hele team. Mooie afsluiter dagje Limburg." Bijna perfect, dat Limburgs dagje. Met veel Vlaams geld en interesse voor Limburgs erfgoed én een vriendelijke tweet bovenop. Alleen heet de directeur van het Gallo-Romeins Museum Carmen Willems. Al zette Bourgeois ook dat anderhalf uur later sportief weer recht.Jan BEX

dinsdag 27 augustus 2013

Belga 26 augustus 2013 : Coffeeshops Maastricht - Burgemeester Maastricht zat samen met burgemeesters buurgemeenten

VOEREN 26/08 (BELGA) = De burgemeesters van de buurgemeenten van de stad Maastricht, die onlangs van de Nederlandse Raad van State het licht op groen kreeg om drie coffeeshops vanuit de stad naar een coffeecorner aan de Köbbesweg te verplaatsen, hebben maandag samengezeten met hun Maastrichtse collega Onno Hoes en de hoofdofficier van justitie.
"Het was een verhelderend gesprek, want stel dat de coffeecorner er effectief komt, dan blijft het ingezetenencriterium van kracht", vertelden maandag burgemeesters Huub Broers (N-VA) van Voeren, Mark Vos (CD&V) van Riemst en Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken.
Er mag dus enkel wiet verkocht worden aan Nederlanders of personen die hun domicilie in Nederland hebben. "Dat is dus positief voor ons", reageerde Mark Vos. "Ook de hoofdofficier van justitie in Den Bosch, die het overleg bijwoonde, zei dat het ingezetenenbeleid gehandhaafd wordt. Intussen heb ik wel vernomen dat de coffeeshophouders dit via een of andere juridische weg willen aanvechten. Ik en mijn collega van het Nederlandse Eijsden hebben wel het besluit genomen dat we enkele sluipwegen gaan dichtgooien. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht begreep mijn houding, want hij zou ook alles doen om de veiligheid van zijn stad te garanderen", aldus Broers.
"Het was een hoopvol signaal. Als die coffeeshops verplaatst zouden worden, dan kunnen Belgen, Fransen of Duitsers er niet terecht voor hun wiet. Vraag is dus of de omzet na de verhuis wel gaat opwegen tegen de investering die ermee gepaard gaat. Er blijven nu 2 miljoen drugstoeristen weg uit Maastricht. Het beleid met de wietpas blijft dus renderen. De drie Belgische burgemeesters, de Maastrichtse burgemeester en de collega's van Eijsden-Margraten en Meerssen hebben wel afgesproken om in een tijdspanne van zes weken opnieuw met onze politiechefs samen te zitten om de violen gelijk gestemd te houden", zei Marino Keulen. ./. SVR/

woensdag 14 augustus 2013

Laat gewone garage dimlichten herkeuren

BRUSSEL - Als het van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) afhangt, dan gebeurt de herkeuring van slecht afgestelde dimlichten voortaan bij de garagehouder. Dat bespaart de automobilist een vaak tijdrovend tweede bezoek aan een keuringsstation.

Uit cijfers van GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, blijkt dat in ons land per jaar ruim 4,55 miljoen keuringen worden uitgevoerd. Dat gebeurt in 77 erkende keuringscentra.In 78 procent van de gevallen is het voertuig technisch volledig in orde en krijgt de automobilist een groen keuringsformulier mee. In 2012 werd 1,14 procent van de voertuigen onmiddellijk de toegang tot het verkeer ontzegd, terwijl in ruim 20 procent van de gevallen een keuringsbewijs met beperkte geldigheid werd toegekend. Dat betekent dat de automobilist binnen de 14 dagen het euvel moet herstellen en zijn voertuig moet laten herkeuren. "In meer dan een kwart van de gevallen gaat het daarbij over verkeerd afgestelde dimlichten", aldus Marino Keulen, die voorstelt om die verplichte herkeuring voor dimlichten te vervangen door een elektronisch herstellingsattest dat de garagehouder rechtstreeks aan het keuringsstation zou kunnen afleveren. "Op dat moment wordt een tweede verplichte keuring voor buiten tolerantie gestelde dimlichten overbodig." NederlandMarino Keulen haalt zijn inspiratie in Nederland, waar de Rijksdienst voor Weg en Waterstaat de zogenoemde 'algemene periodieke keuring' heeft uitbesteed aan een duizendtal APK-erkende garagebedrijven. Keulen wil de geplande regionalisering van de autokeuring aangrijpen om het voorstel op de agenda te zetten. "De regionalisering van de autokeuring moet een aanzet zijn om de service voor de burger nog verder te verbeteren en de administratieve lasten en kosten tot een minimum te beperken.

"OnafhankelijkheidBinnen de sector loopt men niet meteen warm voor het liberale voorstel. Woordvoerder Marie De Backer van GOCA vreest vooral voor de onafhankelijkheid van de autokeuring. "Als de hersteller zijn eigen werk moet keuren, komt ons basisprincipe in het gedrang. Het is juist de onafhankelijkheid die van de autokeuring in ons land een voorbeeld maakt voor de hele wereld."

Volgens Marie De Backer wordt voor de afstelling van de dimlichten bovendien apparatuur gebruikt die regelmatig wordt gecontroleerd en gekalibreerd. "Maar als de Vlaamse regering straks de regels wijzigt, dan passen wij die natuurlijk toe."Dat een groot deel van de herkeuringen betrekking heeft op de dimlichten verbaast specialisten in de sector trouwens niet. "De afstelling en controle van de dimlichten doe je niet zomaar snel snel.

Dat is delicaat precisiewerk. Je kan dat niet vergelijken met een mistlicht dat niet werkt", vindt Pascal Kortens van Autoveiligheid, dat 16 keuringsstations uitbaat.

Volgens Marie De Backer van GOCA is er de voorbije jaren veel gedaan om de service te verbeteren. "Je bent echt geen hele dag meer kwijt om je auto te laten keuren, en al helemaal niet voor een herkeuring. "De uitbreiding van de openingsuren, de keuring op afspraak en de speciale herkeuringsstraat hebben onze service gevoelig verbeterd."Guido CLOOSTERMANS


Het Belang van Limburg 14 augustus 2013 p15

dinsdag 30 juli 2013

HBvL 30-07-2013 : Zorgcentrum goed voor 70 jobs in Oud-Rekem

69 kamers in rusthuis en 17 serviceflats
LANAKEN
Oud-Rekem krijgt binnenkort een woonzorgcentrum met 86 wooneenheden: 69 rusthuiskamers en 17 serviceflats. Het schepencollege van Lanaken heeft zopas de bouwvergunning afgeleverd. Een privéinvesteerder bouwt het project.
"We merken dat er meer en meer vraag is naar aangepaste woonomstandigheden voor de wat oudere inwoners", zegt Sofie Martens, schepen van Ruimtelijke Ordening.
"Met dit project komen we niet alleen tegemoet aan de vraag naar meer woonvoorzieningen voor ouderen, het is ook een mooie invulling voor Oud-Rekem".
Grand Café
Het project zal door een privé-investeerder op het braakliggend terrein achter de muur aan de Groenplaats gerealiseerd worden. Het past binnen het historisch dorpskarakter van Oud-Rekem. Uit de hoorzitting van april is gebleken dat er een breed draagvlak voor bestaat bij de lokale gemeenschap. Het project bestaat uit een woonzorgcentrum, service- flats, een ondergrondse parking en keuken- en dienstencentrum met een strijkatelier waar ook mensen van buiten het woonzorgproject terechtkunnen.
Er komt eveneens een Grand Café met zicht op de Groenplaats waar iedereen iets kan komen drinken.
Voorts zijn er polyvalente ruimtes, administratieve lokalen, een fitnessruimte en een kapsalon. Binnen het woonzorgcentrum zijn er twee leefgroepen van respectievelijk 31 kamers op het gelijkvloers en 38 kamers op de eerste verdieping. Gemeenschappelijke ondersteunende functies zoals een eet- en zitruimte en een verpleegpost maken eveneens deel uit van de leefgroepen.
Parking
Op de tweede verdieping komen 17 serviceflats. Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 40 voertuigen. Er is ook voorzien in bijkomende parkeerruimte voor bezoekers en personeel buiten de zone aan de Groenplaats. Er komen 13 extra bovengrondse parkeerplaatsen aan de L. Hermanslaan, op minder dan 200 meter van het woonzorgproject. Het project levert bovendien een 70-tal arbeidsplaatsen op. "Ik denk dat we hier mogen spreken van een gunstig project voor Oud-Rekem. Het is een combinatie van werkgelegenheid voor de ene en woongelegenheid voor de andere", besluit burgemeester Marino Keulen.

vrijdag 26 juli 2013

Het Nieuwsblad 26-07-2013 : Groen licht voor gloednieuw woonzorgcentrum

Rekem Het schepencollege levert een bouwvergunning af voor de bouw van een woonzorgcentrum in het historische en toeristische Oud-Rekem.
Het schepencollege van Lanaken leverde een bouwvergunning af voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum met rusthuiskamers en serviceflats in Oud-Rekem. HetMooiste Dorp van Vlaanderen krijgt in totaal 86 wooneenheden waarvan 69 rusthuiskamers en zeventien serviceflats. Het project komt aan de Groenplaats. 'Het zal perfect binnen het historisch dorpskarakter van ons Maasstadje aansluiten', reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Sofie Martens (Open VLD). 'Alles voldoet aan bij de bepalingen van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) en het masterplan. Uit de hoorzitting van enkele maanden geleden bleek overigens dat er voor dit project een breed draagvlak bestaat bij de lokale gemeenschap.'
Naast het woonzorgcentrum met ondergrondse parking voor veertig voertuigen en dienstencentrum waaronder strijkatelier komt er ook een Grand Café met zicht op de Groenplaats. Hier mag iedereen, ook de niet-bezoekers van het rusthuis, iets komen drinken.
'Het project levert zeventig arbeidsplaatsen op', vertelt burgemeester Marino Keulen (Open VLD). 'Het gaat hier om een mooie combinatie van werk- en woongelegenheid.'(ppn)

woensdag 24 juli 2013

Gemiste kans op inkomsten voor De Lijn


De Lijn poogt op 101 manieren om een betere kostendekkingsgraad te bekomen zoals opgelegd in het Vlaamse regeerakkoord. Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) stelt opnieuw vast dat de grootste vijand die De Lijn hierin tegenkomt haar eigen voogdijoverheid is, de Vlaamse regering. Op de laatste ministerraad voor de vakantieperiode had de Vlaamse regering het over de wijze waarop reclame kan komen op de bussen en trams, maar laat ze geen anderstalige reclame toe waardoor De Lijn zeer veel inkomsten misloopt.

Open Vld stelt al langer dat de kostendekkingsgraad van De Lijn omhoog moet en ook de regeringspartijen zijn dit overeengekomen in het regeerakkoord. In datzelfde regeerakkoord wordt er ook gesteld dat de prijzen van de vervoersbewijzen, de laagste van Europa, niet sneller mogen stijgen dan de index. Deze onmogelijke houding in het regeerakkoord is al meermaals aangeklaagd in het parlement maar geen van de meerderheidspartijen – CD&V, N-VA en sp.a – wil van wijken weten. Al sinds september 2011 werd een oplossing beloofd, gaf De Lijn een dikke bundel van mogelijke maatregelen aan de Vlaamse regering, werd elke deadline weer verschoven en bijna twee jaar later werd uiteindelijk beslist dat van de hele rits voorstellen die De Lijn deed niets kon, behalve nog hier een daar een beetje besparen, zwartrijders harder aanpakken en meer inkomsten verkrijgen via reclame.

Maar ook in het reclameluik blijkt nu dat De Lijn opnieuw het slachtoffer is van haar eigen voogdijoverheid, de Vlaamse regering. De Lijn loopt immer een pak inkomsten mis doordat “anderstalige” reclame niet is toegelaten. Volksvertegenwoordiger Keulen : ‘De andere taal mag hoogstens de merknaam of de titel zijn maar een bedrijfsslogan “Let’s make things better” zoals de vorige van het echte Nederlandse bedrijf Philips mag niet. Grote merknamen zoals Coca Cola, Pepsi, Mc Donalds of Gillette met “The best a man can get” gaan hun internationale reclamecampagne met vaste baselines niet wijzigen enkel voor De Lijn. Hierdoor haken veel bedrijven af en ziet De Lijn, naar schatting, minstens een goede 1,2 miljoen euro langs haar neus voorbijgaan. Bedrijven zijn niet bezig om Vlaanderen en de Vlamingen een andere taal op te leggen maar willen reclame voeren die het beste aanslaat en dus aangepast is hun potentiële klanten.’

In het parlement werd hierover al van gedachten gewisseld. Toen bleek dat als iedereen een pragmatische houding aanneemt een oplossing mogelijk is, maar er was geen consensus in de meerderheid. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken kondigde aan nieuwe pogingen te wagen binnen de schoot van de Vlaamse regering.

“Wij stellen nu vast dat op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering, waar de reclamevoering geagendeerd stond, er op dat vlak niets wijzigt. Het is een hypocriete houding van deze Vlaamse regering om enerzijds en terecht meer inkomsten te eisen van De Lijn maar het anderzijds De Lijn wel onmogelijk te maken om dit te realiseren. Dit is hetzelfde als aan een spurter vragen een nieuw wereldrecord 100m te realiseren maar ondertussen wel zijn benen vast binden. Ook in dit zoveelste dossier wordt spijtig genoeg alweer eens bewezen dat deze Vlaamse regering niet in staat is keuzes te maken en dingen te realiseren,” geeft Marino Keulen het standpunt van Open Vld weer.


maandag 15 juli 2013

Persbericht Marino Keulen : Wat is er nu van de zwarte punten?

Wat is er nu van de zwarte punten?

Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vraagt duidelijkheid over de zwarte punten. Geconfronteerd met nieuwe cijfers in de polemiek in de pers ging hij grasduinen in de parlementaire stukken. Op 22 maart 2012 kreeg Keulen in het parlement te horen dat in de provincie Antwerpen155 dossiers afgewerkt zijn en er nog 33 te gaan waren (8 in uitvoering en 25 aanbesteed of in ontwerp). Een heel ander cijfer dan de 44 waarmee de districtsvoorzitster van Borgerhout nu schermt. Na de complete stilstand in het Oosterweeldossier blijkt ook in dit dossier de Vlaamse regering niet in staat dingen te realiseren vervolgt Volksvertegenwoordiger Annick De Ridder (Open Vld).

Parlementslid Annick De Ridder : “Dit cijfer van 44 nog resterende zwarte punten op de gewestwegen in de provincie Antwerpen is volledig nieuw en ligt beduidend hoger dan de 33 resterende zwarte punten die er volgens minister Crevits nog waren te gaan in 2012.”

Het wegwerken van de zwarte punten liep reeds in het verleden heel wat vertraging op. In 2012 werd gesteld dat het einde in zicht is met een timing waarbij het laatste punt in 2014 zou aanbesteed zijn. Een opdracht die zeer belangrijk is want in antwoord op vragen van parlementslid Keulen, die dit dossier nauw opvolgt, blijkt zeer duidelijk dat bij de reeds weggewerkte zwarte punten er een significante daling is van de verkeersslachtoffers.

Parlementslid De Ridder : “Nu dient er in de eerste plaats duidelijkheid te komen van de minister over het verschil in de cijfers. Daarnaast moet er duidelijkheid komen hoe groot de vertraging nu werkelijk is.”

“Dat er iets mis loopt valt ook al af te leiden uit de reactie van de minister die stelt dat ze de administrateur-generaal opnieuw attent gaat maken op deze achterstand. Hierover en over het verschil in cijfers zal ik de minister opnieuw interpelleren in het parlement!” stelt Marino Keulen die er in één adem aan toevoegt dat de administrateur-generaal niet politiek verantwoordelijk is maar wel de minister die hierop dient afgerekend te worden.

Hilde, niet alleen beloven maar doen!

donderdag 4 juli 2013

04-07-2013 : Het Nieuwsblad : Open oorlog tussen Outlaws en Hells Angels

Lanaken en Maasmechelen verbieden de komende twee maanden alle evenementen georganiseerd door motorclubs. Volgens onderzoek woedt er in het Maasland tussen Hells Angels en Outlaws een zware territoriumstrijd.
Lanaken/Maasmechelen Na verontrustende berichten van een ware territoriumstrijd tussen de rivaliserende bendes Hells Angels en Outlaws in het Maasland, werkte de advocaat van de gemeentebesturen van Lanaken en Maasmechelen een verbod op evenementen van motorclubs uit. Dat wordt binnenkort voor twee maanden van kracht. 'We kunnen niet op privégronden gaan kijken, maar elke publieke samenkomst houden we resoluut tegen', zegt Marino Keulen (Open VLD), burgemeester van Lanaken. 'Onze burgers mogen niet het slachtoffer worden van een conflict tussen die motorbendes. Het zijn echt niet zomaar stoere bikers. Het gaat hier om mensen van een ander allooi die een link hebben met het criminele netwerk.'
Vrees voor conflictDe maatregel komt er niet van de ene dag op de andere. 'Het parket en de politie houden ons op de hoogte en er sijpelt informatie binnen waaruit duidelijk blijkt dat de maatregelen van afgelopen weekend het enige juiste antwoord waren. Er woedt een open oorlog en we willen achteraf niet het verwijt kregen niks te hebben ondernomen.'
De Outlaws organiseren zaterdagavond hun Summerparty in Maasmechelen, maar die mag van de autoriteiten al zeker niet doorgaan. Daarnaast staat ook het festival Rommelrock dat 16 en 17 augustus plaatsvindt in dezelfde gemeente ter discussie. De politiediensten willen niet dat het festival doorgaat. De broer van de organisator zou banden hebben met de Outlaws en men vreest voor een conflict. Maar de organisator benadrukte al zijn neutraliteit bij het gemeentebestuur en hoopt alsnog een oplossing te vinden. Intussen werkt hij aan een plan B waarbij het festival naar een andere gemeente zou uitwijken.
Bescherming tegen betalingHet Maasland kreunt momenteel onder de rivaliteit. Er was de drievoudige Outlaw-moord aan de bandencentrale in Eisden twee jaar geleden en de recente komst van de Hells Angels-chapter Eastboarder in Rekem. In een nabijgelegen café leidde het tot een vechtpartij. De Hells Angels bedreigden de uitbaatster omdat ze er hun exclusief café van wilden maken. Een ambulance kwam ter plaatse omdat er een gewonde viel bij een vechtpartij. De Outlaws zeiden dat ze tegen betaling voor bescherming konden zorgen. Dat de gemeentebesturen en de politie op hun hoede zijn lijkt daarom niet meer dan normaal. (red)

maandag 1 juli 2013

Persmededeling

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media betreffende de inzet van politie ter voorkoming van een treffen op zaterdag 29 juni 2013 tussen leden van de motorbendes Outlaws, Satudarah en Hells Angels wenst het Parket van de procureur des Konings te Tongeren het volgende mede te delen.

“Het Parket van de procureur des Konings benadrukt dat de uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen van de politie noodzakelijk waren en steunt de Burgemeesters van LANAKEN en MAASMECHELEN in hun beslissingen om de geplande motorrun / rondrit en evenement (afterparty) van de Hells Angels op hun grondgebied te verbieden. Het is de taak en de plicht van zowel de bestuurlijke, als de gerechtelijke overheden om de dreigingen uitgaande van deze motorclubs ernstig te nemen en om de gepaste maatregelen te nemen.
De hiermede gepaard gaande grote politie-inzet heeft natuurlijk een kostprijs, maar deze weegt niet op tegen de veiligheidsrisico’s die aan de komst van deze motorbendes was verbonden.”

vrijdag 28 juni 2013

Guido Willen ereburgemeester van Lanaken


Guido Willen heeft de titel van ‘ereburgemeester van Lanaken’ officieel ontvangen. In
aanwezigheid van gouverneur Reynders werden 13 mandatarissen gehuldigd. Naast de eretitel voor
Guido Willen was er ook de titel van ereschepen voor Roland Baldewijns en André Bervaes. Tien
personen ontvingen de titel van eregemeenteraadslid.
Bij het begin van een nieuwe legislatuur worden de afscheidnemende mandatarissen die ervoor in
aanmerking komen, gehuldigd. Deze keer werd met terugwerkende kracht iedereen gehuldigd die in
het verleden een mandaat in de gemeenteraad vervulde, en voldoet aan de nieuwe criteria om een
eretitel te ontvangen.
Ere burgemeester kan men enkel worden na goedkeuring van de Vlaamse regering. Het moet gaan
om iemand die minstens 10 jaar titelvoerend burgemeester is geweest. Ereschepen of
eregemeenteraadslid wordt men op voordracht van de gemeenteraad. Voor een ereschepen geldt dat
hij minstens 6 jaar schepen moet zijn geweest en daar bovenop ook nog minstens 12 jaar
gemeenteraadslid. Voor een eregemeenteraadslid geldt dat men minstens 12 jaar of 2 legislaturen lid
moet zijn geweest van de gemeenteraad.
Volgende personen ontvingen een eretitel: ereburgemeester Guido Willen, ereschepenen André
Bervaes en Roland Baldewijns, ere gemeenteraadsleden Leon Bronzwaer, Nico Geraerts, Pierre
Bijnens, Louis Christoffels, Guy Martens, Marie-Jeanne Packlé, Guido Beckers, Felix Puts, Theo
Manders en Bie Tulleneers.

zaterdag 15 juni 2013

HBvL 15-16/6-2013 : Twee extra politieploegen tegen inbrakenplaag

Burgemeester Keulen reageert op zware kritiek van n-va Lanaken
LanaKen
De jongste weken wordt Lanaken door een ware inbrakenplaag geteisterd. Daarom stuurt de politiezone Lanaken-Maasmechelen twee extra rechercheploegen het veld in. Daarmee pareert burgemeester Marino Keulen de kritiek van N-VA Lanaken. Die verwijt de burgemeester laksheid in de aanpak van de inbraakgolf.
Oppositiepartij N-VA is het aantal inbraken in Lanaken spuugzat.
"Temeer omdat die inbraken met een steeds grotere driestheid en vernielzucht gepaard gaan", zegt voorzitter Johan Pauly. "Onze partij vraagt dringend meer blauw op straat. We hebben de indruk dat de meeste mensen in uniform zich in Maasmechelen bevinden en dat Lanaken aan z'n lot wordt overgelaten. Buiten de kantooruren is de politie nauwelijks bereikbaar en moeten we ons naar Maasmechelen begeven. De burgemeester moet - als hoofd van de politie - z'n verantwoordelijkheid nemen en de inbrakenplaag niet langer afwimpelen alsof het een nationaal probleem is. Hij moet ervoor zorgen dat iedere Lanakenaar zich veilig voelt. Of het nu een burger of een handelaar is.
N-VA vraagt ook met aandrang dat burgemeester Keulen zijn partijgenoten in de federale regering aanmaant werk te maken van meer veiligheid in de grensstreken. Dat is voor deze PS-regering blijkbaar absoluut geen prioriteit."
Bewakingscamera's
Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) reageerde gisteravond onmiddellijk met enkele concrete maatregelen. "Begin juni is op het politiecollege van de zone Lanaken- Maasmechelen (LAMA) beslist om in Lanaken centrum bewakingscamera's te installeren", zegt Keulen.
"Door de administratieve molen kan dit ten vroegste in het najaar.
We maken onze verkiezingsbelofte dus waar. Voorts is er al overleg gevoerd tussen LAMA en de handelaars van de Stationsstraat en Unizo Maasmechelen. De burgerinformatienetwerken (BIN) zijn wel degelijk op punt gezet en staan in de startblokken. Het is nu aan de handelaars om verdachte feiten en handelingen aan de politie te melden. Dat die nauwelijks bereikbaar is, vind ik overdreven. In het politiekantoor langs de Maastrichterweg in Lanaken is er fysiek onthaal tussen 8 en 20 uur. Dat was vroeger ook al zo. Telefonisch is het kantoor tussen 8.30 en 16.30 uur bereikbaar. Daarna word je naar het nummer 101 doorverwezen.
Tijdens weekends kunnen burgers via de muurtelefoon aan het politiekantoor de permanente patrouille in Lanaken oproepen."
Piketten
"Wat de meeste mensen niet weten, is dat de politiezone LAMA nu al twee extra rechercheploegen de straat op stuurt. Eentje focust zich op de inbraken, de andere concentreert zich op de ramkraken.
De voorbije twee nachten hebben andere patrouilleploegen piketten opgesteld om verdachte voertuigen te controleren. Dat zou zonder de fusie tussen de korpsen van Lanaken en Maasmechelen nooit mogelijk zijn geweest."

maandag 10 juni 2013

HBvL 8-9/6/2013 : Ouders willen meer betalen voor behoud van schoolbussen

Begin mei overhandigden actievoerders in Lanaken al 1.200 handtekeningen aan burgemeester Marino Keulen als protest tegen het verdwijnen van de subsidies voor schoolvervoer. Door de 300 extra handtekeningen die ze nu verzamelden, verschijnt het punt zelfs op de gemeenteraad.
Op de zitting van 24 juni wordt het onderwerp behandeld en krijgt de actiegroep spreekrecht.
De verontruste ouders blijven zich met klem verzetten tegen het afschaffen van het gesubsidieerde schoolbusvervoer. Toch willen ze een constructieve dialoog met het gemeentebestuur voeren.
Gunter Claessens: "De ouders zijn bereid vijftig procent meer te betalen. Nu staan ze in voor in totaal tien procent van de onkosten voor het busvervoer. Dat wordt dan vijftien tot vijfentwintig procent in Lanaken Centrum. Als tegenprestatie willen we dat de gemeente zich engageert om de subsidies voor het vervoer van basisschoolkinderen minstens 4 jaar te behouden. Bovendien pleiten we voor het oprichten van een werkgroep. Daarin zouden dan de gemeente, de Gezinsbond, de betrokken scholen en ouders zetelen. Samen kunnen zij een promotieplan voor het schoolbusvervoer uitwerken. Door deze vorm van gemeenschappelijk vervoer in de kijker te plaatsen, hopen we dat het aantal gebruikers ervan jaarlijks met vijftien procent zal toenemen."
Burgemeester Marino Keulen (Open Vld): "Ik waardeer het initiatief van de actievoerders. Zij zullen op 24 juni een woordvoerder aanduiden, er komt een debat en daarna nemen we een beslissing.
Substantieel verandert er weinig.
Na de verhoging van de bijdrage door de ouders zou de gemeente per schooljaar nog steeds 85.000 euro moeten investeren. Voor de hele legislatuur is dat een smak geld, en dat voor een relatief kleine groep kinderen."
Basisonderweg
"Het GO-onderwijs zal zelf voor het leerlingenvervoer zorgen, met de andere twee scholen is er overleg om een oplossing te zoeken voor de probleemsituaties. Lanaken doet veel voor kinderen en het onderwijs en zal dat ook blijven doen.
De gemeente blijft de bus betalen om elke klas naar de bibliotheek te vervoeren voor een kennismakingsbezoek en voor auteurslezingen.
Bovendien blijven de lessen op de kinderboerderij gratis. Vergeet niet dat de gemeente voor elke leerling in het basisonderwijs, ongeacht het onderwijsnet, 16 euro veil heeft. Daarmee kunnen de scholen sinterklaascadeautjes kopen, soep aanbieden en het vervoer naar het zwembad betalen. In totaal gaat het dan om 38.600 euro. Maar scholen kunnen dat bedrag ook voor gemeenschappelijk vervoer gebruiken."
~85.000 eURO is eeN smak GelD, eN Dat vOOR eeN kleiNe GROep kiNDeReN marino keUleN

maandag 3 juni 2013

Persbericht Alexander De Croo 28-05-2013 : Nederland gaat met terugwerkende kracht ingehouden pensioenen terugbetalen

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo is tevreden dat de Nederlandse regering te kennen geeft om met terugwerkende kracht het ingehouden pensioen van Belgen met een Nederlands basispensioen terug te betalen.  In een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer heeft de Nederlandse regering haar toekomstplannen terzake uiteengezet.

Alexander De Croo: “Dit is goed nieuws voor de Belgische gepensioneerden die een Nederlands basispensioen ontvangen, denk maar aan grensarbeiders. Zij zagen sinds midden 2011 hun maandelijks basispensioen verminderd. De Belgische regering heeft deze problematiek meermaals aan de kaak gesteld, zowel in bilaterale contacten met de Nederlandse regering als bij de Europese Commissie. Drie maand geleden besloot de Europese Commissie om Nederland voor het Europese Hof van Justitie te dagen wegens discriminatie van ouderen in het buitenland. Die Europese druk werpt nu vruchten af, er komt een einde aan deze onrechtvaardige discriminatie.”

Midden 2011 zagen Belgen met een Nederlandse basispensioen (AOW) hun pensioen met 33,09 euro per maand dalen. Dat was het gevolg van de omzetting van een pensioensupplement in een belastingkorting, de zgn. ‘Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingsplichtigen’ (KOB). Door de omzetting van het supplement in een belastingkorting konden enkel nog mensen die in Nederland wonen en belastingen betalen verder genieten van de belastingkorting. Wie niet in Nederland woonde, genoot niet langer van het voordeel.

Alexander De Croo wijst erop dat ons land altijd heeft aangevoerd dat de regeling in strijd was met de Europese regels. Binnen de EU moeten volgens de Europese regelgeving alle wettelijke pensioenen 'exporteerbaar' zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een Belg die zijn hele leven in Nederland heeft gewerkt en daar zijn pensioenrechten heeft opgebouwd, zijn Nederlands pensioen moet blijven ontvangen.

Ook een  vonnis van de rechtbank van Haarlem oordeelde dat het ontzeggen van de KOB aan personen buiten Nederland in strijd is met art. 7 van de Europese Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (VO 883/2004). Eerder bracht de Nederlandse Raad van State al een negatief advies uit over de KOB-regeling waarbij de hoogste Nederlandse bestuursrechter oordeelde dat de gekozen benadering niet in overeenstemming was met de Europese verplichtingen van Nederland.

Persbericht: Tom Colson verkozen als nieuwe voorzitter Open Vld-Lanaken

Op zaterdag 1 juni heeft Open Vld-Lanaken lokale bestuursverkiezingen georganiseerd. Er waren twee kandidaat-voorzitters om uittredend voorzitter Hugo Neven op te volgen: Tom Colson en Sonia Withofs. Beide kandidaat-voorzitters hebben meegedaan aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en wilden hun engagement verderzetten bij onze lokale afdeling.
Na een faire campagne kregen alle leden de kans om zaterdag hun keuze te maken. De talrijke opkomst bevestigde dat de verkiezing leefde bij de lokale achterban. Uiteindelijk haalde Tom Colson het met 58% van de stemmen en wordt hij de nieuwe voorzitter van Open Vld-Lanaken.
Tom Colson (37) is woonachtig te Rekem, werkt als notaris en is voor Open-Vld OCMW-raadslid sinds januari 2013. "Ik koester de ambitie om de sterke positie van Open Vld in Lanaken te behouden en verder te bouwen aan onze lokale afdeling. We mogen niet op onze lauweren rusten en samen het liberale gedachtegoed vertalen in beleidsdaden" aldus de kersverse voorzitter.
Mark Curvers (43), schepen van Toerisme en economie, is verkozen als eerste ondervoorzitter. In de loop van de volgende weken zal het afdelingsbestuur een eerste maal samenkomen en de andere bestuursfuncties invullen. Tevens zijn er vier afgevaardigden gekozen voor het regiobestuur Limburg, zijnde: Marino Keulen, Sofie Martens, Johnny Grosemans en Jolein Martens.

donderdag 30 mei 2013

Vandaag in de commissie : Vraag om uitleg aan Kris Peeters mbt LRM

Deze namiddag parlementaire vraag gesteld aan Minister-President Kris Peeters. Over toekomst van LRM en de aangekondigde 100mio euro kapitaalverhoging. Hij kon nog niks zeggen. Verwacht zo snel mogelijk een beslissing. Peeters herinnerde aan algemeen vennootschapsrechterlijke termen. Als iemand participeert in kapitaal daaruit aandelen volgen. En vertegenwoordigers in raad van bestuur. Of hij/Vlaamse Regering dat van plan zijn mbt LRM en de 100mio, weigerde Peeters hierover uitsluitsel te geven. Alle pistes blijven open.

zondag 19 mei 2013

Het Belang van Limburg 18 & 19 mei 2013 : Plannen neanderthalersite worden eindelijk concreet

Subsidiedossier van bijna 1 miljoen ligt nu bij Vlaanderen
LANAKEN
Gisteren diende eigenaar Bouwinvest het subsidiedossier voor de definitieve restauratie en ontsluiting van neanderthalersite Hezerwater in Veldwezelt in bij Vlaams minister Bourgeois. Neanderthalers leefden daar van 133.000 tot 50.000 jaar voor onze jaartelling.
Het heeft even geduurd eer er een akkoord was, maar de kogel is nu definitief door de kerk. Het Nederlandse Bouwinvest, dat pensioengelden uit de Nederlandse bouwnijverheid beheert, aarzelde nog in 2011. Toen omdat het onder meer de volledige investering - 1 miljoen euro - moest voorschieten en pas bij oplevering via subsidies een groot deel kon terugkrijgen, "Dat probleem is nu van de baan. Overigens al een hele poos", licht burgemeester Marino Keulen (Open Vld) de zaak toe. "Bovendien heb ik ook wel begrip voor hun terughoudendheid: het restaureren en ontsluiten van een archeologische locatie is niet bepaald de kernactiviteit van de bouwheer."
Waarom het dan wel zo lang geduurd heeft? Keulen: "Omdat het ook een heel technisch en wetenschappelijk dossier is. Er is veel overleg geweest met specialisten van de KU Leuven en met de provincie.
Het Team van Meer architectenbureau en co heeft de bevindingen omgezet in plannen. Alles wordt concreet nu."
Opening herfst 2014 Maar eerst moet Vlaanderen zijn zegen geven over de financiering. De deal is zo: Vlaanderen neemt 600.000 euro voor zijn rekening, Limburg 200.000 euro en Lanaken 75.000 euro. In het totaal 87,5 procent van het voorziene miljoen is subsidiegeld. "De rest zou voor de bouwheer zijn, maar ook daarvan betaalt Lanaken 75.000 euro. Zo zal de neanderthalersite Lanaken in het totaal 150.000 euro kosten. We krijgen er dan ook veel voor terug. Dit hebben ze nergens anders in de Lage Landen, zelfs niet in West-Europa. Ik hoop dat na de goedkeuring door Vlaanderen het dossier in het najaar kan uitbesteed worden. Hopelijk kan de restauratie en ontsluiting dan starten in de lente van 2014 om de site vervolgens te openen in het najaar van 2014."

vrijdag 17 mei 2013

29-04-2013 : Het Belang van Limburg : Gemeente zet subsidie voor leerlingenvervoer stop

Op 1 september stopt het gemeentebestuur met het subsidiëren van het busvervoer voor de leerlingen van het basisonderwijs in Lanaken. Die maatregel levert een jaarlijkse besparing van circa 90.000 euro op. De overkoepelende vzw Katholiek Basisonderwijs Lanaken (KBL) en de betrokken schooldirecties zijn niet te spreken over die maatregel.
Het busvervoer wordt georganiseerd door de Gezinsbond Lanaken. Dankzij de gemeentelijke subsidie bedraagt de maandelijkse bijdrage van de gebruikers slechts een derde van de werkelijke kostprijs. Dat komt neer op 6,90 euro voor kleuters, 8,70 euro voor leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar en 10,30 euro voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar. Een dagkaart kost 1,20 euro.
lanaKen
Onrechtvaardig
Dit busvervoer kost de gemeente 90.000 euro op jaarbasis.
Burgemeester Keulen: "Dat vervoer is een zeer selectieve aangelegenheid. Ten eerste genieten alleen de basisscholen Het Wezeltje in Veldwezelt en de centrumscholen Jan Rosier en Aan de Engelse Hof van dat gesubsidieerde busvervoer.
De basisscholen in Gellik, Neerharen, Rekem en Smeermaas hebben nooit een euro voor leerlingenvervoer gekregen. Dat noem ik een pertinente onrechtvaardigheid."
In totaal zullen 60 tot 70 leerlingen de dupe worden van deze besparing. In Veldwezelt gaat het om 10 tot 12 leerlingen.
"Bovendien nemen sommige leerlingen die amper op 500 meter van hun school wonen, toch de bus. Elke leerling van Het Wezeltje die de bus neemt, kost de gemeentekas 2.416 euro, voor de leerlingen van Aan de Engelse Hof is dat 752 euro en voor de leerlingen van de Jan Rosierschool is dat 537 euro. Dat is in deze crisistijd niet langer te verkopen", aldus burgemeester Marino Keulen.
Overleg
Voorzitter Oger Goffin van het KBL is nog niet officieel op de hoogte gebracht. "Als dit inderdaad zo is, dan betreuren wij dat die maatregel ons zonder overleg door de keel is geduwd. Er zal nog wel een gesprek met de burgemeester volgen. Voorlopig gaan we niets eisen, maar wel naar een alternatief zoeken."
Directeur Hilde Eurlings van de Jan Rosierschool noemt de maatregel 'verschrikkelijk'. "Dit stelt een einde aan 55 jaar gesubsidieerd leerlingenvervoer. Maar ik snap het wel: het kost veel geld. Op 11 mei is er nog een overleg gepland met het gemeentebestuur. Hopelijk kunnen we nog iets uit de brand slepen", besluit de directeur.

zondag 12 mei 2013

Nooddecreet NZ-Limburg doorstaat toetsing Europa

Recentelijk werden in verschillende media door een aantal mensen stelling ingenomen dat het nooddecreet NZ-Limburg juridisch tekort schoot op het vlak van het plan-MER alsook de toets van Europa niet zou doorstaan.

Het voorstel van decreet omvat twee punten :

1.       In eerste instantie wordt omstandig gemotiveerd dat het project van “groot openbaar belang” is in de zin van de habitatregelgeving. Door de erkenning van het “groot openbaar belang” wordt dus het door de Raad van State vastgestelde vormgebrek hersteld en doorstaat het de toetsing met de Europese regelgeving.  Het groot openbaar belang wordt nog eens extra ondersteund door de eerdere opname in het Limburgplan en recent in het SALK-rapport.
2.       Daardoor ligt de weg open voor een nieuw regeringsbesluit waarin zowel het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan als het daaraan voorafgaande plan-MER-rapport opnieuw (onmiddellijk) worden vastgesteld. Dat vormt het tweede luik van de voorgestelde decretale regeling en lost het probleem ivm het plan-MER-rapport op.

Hieronder de tekst van onze juristen :

In de persberichten omtrent het voorstel van decreet wordt vaak geschermd met het gegeven dat de plan-MER-procedure volledig hernomen dient te worden omdat:
-          ook de goedkeuringsbeslissing van het plan-MER door de Raad van State is vernietigd
-          compenserende maatregelen aangemeld dienen te worden bij Europa.

Deze bezorgdheden zijn niet terecht :

-          In het voorstel van decreet wordt de Vlaamse Regering eveneens gemachtigd om de goedkeuringsbeslissing van het plan-MER te hernemen (de machtiging betreft dus niet enkel de goedkeuring van het RUP).
-          Wat de aanmelding bij Europa betreft, geldt slechts art. 6, 4, van de habitatrichtlijn: “Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om  te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van  de genomen compenserende maatregelen.” Het gaat dus om een loutere aanmeldingsplicht van “genomen” maatregelen. De plan-MER-procedure dient dus niet te worden hernomen.

Hieruit blijkt dus duidelijk dat er juridisch geen bezwaar is om dit nooddecreet goed te keuren.

Dit is een aanbod van open Vld, een uitgestoken hand, om tot een oplossing te komen.  Wij hopen hiermee ruime steun te krijgen over de partijgrenzen heen zodat de NZ-Limburg eindelijk kan opgelost geraken.  Open Vld is bereid met de andere partijen samen te werken om dit decreet gestemd te krijgen.

Na een eventuele goedkeuring kunnen binnen het jaar de werken voor de aanleg van de omleidingsweg van start gaan.